Hiệu ứng âm thanh


SFX Hero 6-6 Poster

Thêm phần sống động cho nhạc nền của bạn với hiệu ứng âm thanh phù hợp

Được cung cấp ở định dạng âm thanh nổi, 5.1 và ambisonic, thư viên hiệu ứng âm thanh có sẵn trên vũ trụ ảo của chúng tôi sẽ thổi hồn vào mọi câu chuyện

Hiệu ứng âm thanh