Chính sách quyền riêng tư

Xem điều khoản sử dụng của chúng tôi

Bản dịch này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là tài liệu ràng buộc về mặt pháp lý. Vui lòng tham khảo các điều khoản trong bản gốc bằng tiếng Anh.

 1. Thu thập thông tin cá nhân
 2. Cập nhật thông tin cá nhân và các tùy chọn quyền riêng tư
 3. Cách Shutterstock sử dụng thông tin cá nhân của bạn
 4. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý
 5. Chia sẻ thông tin với Nhà cung cấp dịch vụ/ Đại diện
 6. Lưu giữ dữ liệu và di chuyển dữ liệu
 7. Lựa chọn của bạn (Chọn không tham gia)
 8. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
 9. Công nghệ theo dõi và cookie
 10. Những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư
 11. Không phân biệt đối xử
 12. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
 13. Các tiện ích truyền thông xã hội
 14. Đăng nhập một lần
 15. E-mail của chương trình giới thiệu
 16. Trẻ em
 17. Các tổ chức thu thập thông tin cá nhân
 18. Khiếu nại về quyền riêng tư

Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 3, 2021.

Cam kết quyền riêng tư này mô tả cách Shutterstock quản lý dữ liệu cùng thông tin cá nhân và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi khuyến khích khách truy cập và người dùng trang web thường xuyên xem lại Chính sách quyền riêng tư.

Toàn bộ "Thông tin cá nhân" (được định nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định hoặc có thể sử dụng để xác định, liên hệ hoặc xác định vị trí của một người liên quan đến thông tin đó) mà chúng tôi thu thập và duy trì sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư này, có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm. Để cập nhật thông tin và tùy chọn của bạn, hãy xem phần có tiêu đề "Cập nhật thông tin cá nhân của bạn và các tùy chọn quyền riêng tư".

Shutterstock được tạo thành từ các tổ chức khác nhau. Thông báo về quyền riêng tư này được ban hành thay mặt cho tập đoàn công ty Shutterstock. "Shutterstock", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" trong thông báo về quyền riêng tư này nghĩa là tổ chức Shutterstock hoạt động như bên kiểm soát hoặc xử lý thông tin của bạn, được giải thích chi tiết hơn trong phần "Các tổ chức thu thập thông tin cá nhân" bên dưới.

Thu thập thông tin cá nhân

Là khách truy cập vào Trang, bạn có thể tham gia nhiều hoạt động mà không cần cung cấp bất kỳ Thông tin cá nhân nào.

Tuy nhiên, khi bạn đăng ký sử dụng trang Shutterstock và đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ với tư cách là người đăng ký Shutterstock để cung cấp dịch vụ cho mình, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân sau đây của bạn:

 • Thông tin liên lạc như tên, số điện thoại, số fax, địa chỉ và địa chỉ e-mail; và
 • Thông tin thanh toán như số thẻ, ngày hết hạn, loại thẻ và địa chỉ thanh toán của thẻ tín dụng;
 • Thông tin nhân khẩu học như chức danh nghề nghiệp, mô tả công việc, tên công ty và loại hình công ty; và
 • Dữ liệu hồ sơ, bao gồm tên người dùng và mật khẩu, chi tiết các giao dịch mua và Nội dung mà bạn cấp phép từ chúng tôi.

Nếu bạn gửi nội dung cho Shutterstock để được cấp phép, bạn có thể cần cung cấp các thông tin sau:

 • Thông tin liên hệ như tên, số điện thoại, địa chỉ chính và địa chỉ e-mail.
 • Thông tin về thanh toán và người đóng góp, bao gồm nhưng không giới hạn ở phương thức chi trả, e-mail thanh toán, tên hiển thị mong muốn, tiêu điểm nội dung, thiết bị camera và thông tin về trình độ kỹ năng cũng như quy trình sáng tạo của bạn.

Tùy thuộc vào hoạt động, một số thông tin chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp được coi là bắt buộc và một số là tự nguyện. Nếu bạn không cung cấp dữ liệu bắt buộc liên quan đến một hoạt động cụ thể, bạn sẽ không thể tham gia vào hoạt động đó.

Như hầu hết các trang web, khi bạn sử dụng Trang, Shutterstock hoặc các đơn vị xử lý bên thứ ba ký hợp đồng với Shutterstock cũng có thể thu thập các thông tin định tuyến và kỹ thuật nhất định về máy tính để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn sử dụng Trang và các dịch vụ của Trang. Ví dụ: Chúng tôi có thể ghi lại các biến môi trường, chẳng hạn như loại trình duyệt, hệ điều hành, tốc độ CPU và địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính bạn sử dụng. Chúng tôi sử dụng các biến môi trường này để tạo điều kiện và theo dõi việc sử dụng Trang cũng như dịch vụ Trang của bạn. Shutterstock cũng sử dụng các biến môi trường này để đo lường các mẫu lưu lượng truy cập trên Trang. Để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách truy cập Trang, đôi lúc chúng tôi có thể so khớp thông tin đó với Thông tin cá nhân của bạn.

Để hạn chế lỗi trong cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng và ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống, đôi khi chúng tôi có thể bổ sung thông tin từ các nguồn của bên thứ ba vào Thông tin cá nhân mà bạn gửi. Ví dụ: Chúng tôi có thể bổ sung thông tin địa chỉ do Dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ (U.S. Postal Service) cung cấp vào thông tin liên hệ của bạn để xác nhận thông tin của bạn và ngăn ngừa lỗi trong cơ sở dữ liệu. Bên cạnh thông tin thu thập trực tiếp từ bạn, chúng tôi có thể bổ sung thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, ví dụ thông tin nhân khẩu học hoặc thông tin công ty, để các thông tin tiếp thị gửi cho bạn có liên quan và phù hợp với sở thích của bạn hơn. Bạn có thể tìm thấy danh sách bất kỳ đơn vị xử lý bên thứ ba nào mà chúng tôi sử dụng để xử lý thông tin tại đây.

Khi bạn tải xuống và sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ dành cho thiết bị di động của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về loại thiết bị bạn sử dụng và phiên bản hệ điều hành. Chúng tôi không yêu cầu, truy cập hoặc theo dõi bất kỳ thông tin dựa trên vị trí nào từ thiết bị di động của bạn bất cứ khi nào bạn tải xuống hoặc sử dụng Dịch vụ hay Ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Cập nhật thông tin cá nhân và các tùy chọn quyền riêng tư

Shutterstock sẽ cung cấp cho bạn thông tin và quyền truy cập Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý, tùy theo yêu cầu. Để yêu cầu thông tin này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@shutterstock.com.

Bạn có quyền truy cập, sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân và các tùy chọn quyền riêng tư của mình bất kỳ lúc nào. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào liên kết "Tài khoản của tôi", tại đây bạn có thể xem và thay đổi hầu hết Thông tin cá nhân ngay lập tức. Nếu bạn muốn xóa tài khoản hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn nữa, hãy truy cập liên kết "Tùy chọn tài khoản của tôi" trên trang web và làm theo hướng dẫn trong phần "Xóa tài khoản của tôi". Nếu là người đóng góp, bạn có thể thay đổi hồ sơ của mình tại đây. Nhằm mục đích bảo mật, một số Thông tin cá nhân nhất định chỉ có thể thay đổi bằng cách liên hệ bộ phận hỗ trợ. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn ngay lập tức trong một khung thời gian hợp lý.

Cách Shutterstock sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Shutterstock thu thập thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và cải thiện các sản phẩm cũng như dịch vụ. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho hoặc với các bên thứ ba theo bất kỳ cách nào khác ngoài cách nêu trong Chính sách quyền riêng tư này. Shutterstock có thể sử dụng thông tin này để:

 • Xác thực và cung cấp quyền truy cập vào các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và dịch vụ của Shutterstock.
 • Xử lý giao dịch tài chính của bạn.
 • Gửi cho bạn xác nhận đơn hàng/gia hạn.
 • Đăng ký quyền được hỗ trợ kỹ thuật hoặc các lợi ích khác nếu có chỉ dành cho người dùng đã đăng ký.
 • Trả lời các yêu cầu dịch vụ khách hàng, câu hỏi và các mối quan tâm.
 • Quản lý tài khoản của bạn.
 • Gửi cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu.
 • Thông báo cho bạn về dịch vụ, ưu đãi đặc biệt của Shutterstock và bên thứ ba được lựa chọn.
 • Quản lý chương trình khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng mà bạn tham gia và thông báo kết quả.
 • Điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và/hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 • Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ và để cải thiện Trang, dịch vụ cũng như những gì chúng tôi cung cấp; và
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn, bao gồm nhắm mục tiêu các dịch vụ, kết quả tìm kiếm và những gì chúng tôi cung cấp cho bạn.

Chúng tôi lưu trữ thông tin thu thập được qua cookie, tệp nhật ký, hình ảnh minh bạch và/hoặc các nguồn của bên thứ ba để tạo một bản tóm tắt các tùy chọn của bạn. Chúng tôi liên kết thông tin nhận dạng cá nhân và/hoặc lịch sử sử dụng của thành viên với thông tin trong phần tóm tắt để đưa ra các khuyến mãi, ưu đãi tiếp thị được thiết kế riêng nhằm cải thiện nội dung của trang web và/hoặc để xác định tùy chọn của bạn.

Trong một số tình huống nhất định, Shutterstock có thể được yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ pháp lý khi tiết lộ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền, bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

Khi luật pháp yêu cầu (ví dụ theo trát gọi hầu tòa, trát, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý đưa ra đối với Shutterstock), và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của mình, tránh kiện tụng, bảo vệ an toàn của bạn hoặc an toàn của người khác, điều tra gian lận và/hoặc phản hồi yêu cầu của chính phủ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin về bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của mình, nếu chúng tôi xác định rằng nên thực hiện điều đó vì lý do an ninh quốc gia, thực thi pháp luật hoặc các vấn đề công quan trọng khác.

Đối với các cá nhân trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

 • Trường hợp cần xử lý để thực hiện giao kết hợp đồng giữa chúng tôi và bạn:
  • Cung cấp quyền truy cập vào các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và dịch vụ của Shutterstock để thực hiện điều khoản trong hợp đồng của bạn;
  • Tùy chỉnh trải nghiệm của bạn, bao gồm nhắm mục tiêu các dịch vụ, kết quả tìm kiếm và những gì chúng tôi cung cấp cho bạn.
  • Cung cấp thông tin để bạn có thể đưa ra quyết định đối với các dịch vụ của Shutterstock;
  • Xử lý giao dịch tài chính của bạn và gửi cho bạn xác nhận đơn hàng/ gia hạn;
  • Đăng ký quyền được hỗ trợ kỹ thuật hoặc các lợi ích khác nếu có chỉ dành cho người dùng đã đăng ký;
  • Trả lời các yêu cầu dịch vụ khách hàng, câu hỏi và các mối quan tâm của bạn;
  • Quản lý tài khoản của bạn.
 • Cần xử lý để bảo vệ lợi ích quan trọng của chủ thể dữ liệu hoặc thể nhân khác:
  • Điều tra và bảo vệ trước các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
  • Xác nhận tính hợp lệ của giấy phép cho nội dung trên Shutterstock;
  • Điều tra, ngăn chặn hoặc xử lý các hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
 • Xử lý vì lợi ích hợp pháp của Shutterstock:
  • Cung cấp, cải thiện và tùy chỉnh trang web cùng các dịch vụ của chúng tôi;
  • Quản lý hoạt động của chúng tôi và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với khách hàng và người đóng góp;
  • Phân tích để hiểu được cách nền tảng trực tuyến của chúng tôi đang được sử dụng;
  • Duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động và các dịch vụ khác của chúng tôi;
  • Gửi cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ được yêu cầu và thông báo cho bạn về các ưu đãi cùng dịch vụ đặc biệt của Shutterstock và các bên thứ ba được chọn;
  • Quản lý các chương trình khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng;
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm/dịch vụ để cải thiện Trang web, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.
 • Cần xử lý để đảm bảo việc tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của Shutterstock, bao gồm:
  • Điều tra và bảo vệ trước các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận, thư rác, quấy rối, tội phạm và rủi ro bảo mật;
  • Tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành về rửa tiền, hối lộ, tham nhũng cùng các chế tài xử phạt; và
  • Thực hiện báo cáo tài chính và các nghĩa vụ khác theo quy định của luật chứng khoán hiện hành.

Chia sẻ thông tin với Nhà cung cấp dịch vụ/ Đại diện

Shutterstock sử dụng một hoặc nhiều công ty xử lý thẻ tín dụng bên ngoài để lập hóa đơn cho hàng hóa và dịch vụ của mình. Theo hiểu biết của chúng tôi, các công ty này không giữ lại, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chúng tôi cũng chia sẻ Thông tin cá nhân với một số công ty đại diện cho chúng tôi thực hiện dịch vụ. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông tin cá nhân cần thiết để họ thực hiện các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty nào được chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân đều phải bảo vệ dữ liệu đó theo cách nhất quán với chính sách này và hạn chế sử dụng Thông tin cá nhân đó trong việc thực hiện dịch vụ cho Shutterstock. Bạn có thể xem danh sách các đơn vị xử lý bên thứ ba này tại đây.

Chúng tôi không bán hoặc cung cấp Thông tin cá nhân cho các công ty khác để phục vụ mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ của chính họ.

Lưu giữ dữ liệu và di chuyển dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin, miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động và cần có thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ, cũng như để xác thực hoặc thực thi giấy phép sử dụng Nội dung, hoặc để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo yêu cầu. Nếu bạn muốn xóa tài khoản hoặc yêu cầu chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn nữa, hãy truy cập liên kết "Tùy chọn tài khoản của tôi" trên trang web và làm theo hướng dẫn trong phần "Xóa tài khoản của tôi". Nếu bạn không thể truy cập tài khoản, vui lòng liên hệ privacy@shutterstock.com. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu trong vòng 30 ngày. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn nếu cần để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi thỏa thuận của mình.

Nếu đã cấp phép cho nội dung từ Shutterstock, bạn có thể truy cập lịch sử giấy phép bằng cách chuyển đến mục Lịch sử giấy phép.

Lựa chọn của bạn (Chọn không tham gia)

Shutterstock không bán dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba để quản lý quảng cáo đã đặt trên những trang web khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie và trình theo dõi để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên trang này và các trang khác, nhằm mang đến quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn. Nếu không muốn thông tin này được dùng cho các quảng cáo dựa trên sở thích, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào đây (hoặc nếu ở Liên minh Châu Âu, nhấp vào đây) Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là bạn chọn không nhận quảng cáo. Bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung chung.

Shutterstock sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào các mục đích đã mô tả trong Cam kết quyền riêng tư này và sẽ không sử dụng những thông tin cá nhân đó cho mục đích hoàn toàn khác khi chưa có sự cho phép rõ ràng của bạn.

Bạn có thể "từ chối" nhận cập nhật qua e-mail, bản tin và/hoặc e-mail đối tác của Shutterstock bằng cách nhấp vào liên kết "Tài khoản của tôi" trên Trang và đưa ra lựa chọn phù hợp . Thông thường, quá trình đăng ký cũng có sẵn lựa chọn từ chối các thông tin đó. Shutterstock vẫn sẽ liên hệ với bạn khi có thay đổi về Điều khoản dịch vụ hoặc Điều khoản dịch vụ dành cho người gửi nếu có. Ngoài ra, chúng tôi vẫn gửi cho bạn các thông báo liên quan đến dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở e-mail đăng ký, e-mail thông báo lợi ích, e-mail được kích hoạt tự động do các hành động bạn đã thực hiện trên Trang và các thông báo về hóa đơn. Nói chung, bạn không thể chọn từ chối những thông tin không mang tính chất quảng cáo. Nếu bạn không muốn nhận các thông tin này, bạn có thể chọn vô hiệu hóa tài khoản

Nếu bạn sử dụng ứng dụng Shutterstock dành cho thiết bị di động, đôi khi chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo đẩy để cập nhật về các sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi đang triển khai. Nếu không muốn nhận các loại thông tin này nữa, bạn có thể tắt trên thiết bị.

Bạn có thể yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi và/hoặc chọn không cho phép xử lý tiếp Dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách truy cập trang "Tài khoản của tôi – Tùy chọn" và làm theo các hướng dẫn trong mục "Xóa dữ liệu cá nhân của tôi". Nếu bạn không thể truy cập tài khoản, vui lòng liên hệ privacy@shutterstock.com

Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân bạn cung cấp liên quan đến việc sử dụng Trang được bảo vệ theo nhiều cách.

 • Bạn có thể truy cập vào hồ sơ tài khoản của mình bằng mật khẩu và ID khách hàng duy nhất do bạn chọn. Mật khẩu này được mã hóa. Bạn nên cố gắng dùng mật khẩu mạnh gồm cả chữ và số, đồng thời không nên tiết lộ cho bất kỳ ai.
 • Thông tin cá nhân của bạn có ở các máy chủ an toàn, chỉ nhân viên Shutterstock và nhà thầu được chọn mới có quyền truy cập bằng mật khẩu.
 • Thông tin cá nhân của bạn được mã hóa bất cứ khi nào được chuyển đến Shutterstock.
 • Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm (ví dụ số thẻ tín dụng) trên biểu mẫu đăng ký hoặc đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ mã hóa thông tin đó bằng công nghệ bảo mật tầng giao vận

Chúng tôi cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân được gửi tới, cả trong quá trình truyền tải và khi chúng tôi nhận thông tin. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải nào qua Internet hay phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù đã tính đến độ nhạy cảm của Thông tin cá nhân được thu thập, xử lý và lưu trữ cũng như tình trạng công nghệ hiện tại để dùng các biện pháp này bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cũng không thể đảm bảo có thể bảo mật tuyệt đối thông tin đó.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về bảo mật trên các Trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi e-mail đến địa chỉ privacy@shutterstock.com.

Trang có thể tự động thu thập thông tin khi bạn duyệt, ví dụ Nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại và phiên bản trình duyệt, hệ điều hành và loại thiết bị, thời gian trung bình dành cho (các) trang web của chúng tôi, các trang đã xem, thông tin đã truy cập, địa chỉ Giao thức Internet (IP) dùng để kết nối máy tính của bạn với Internet và các số liệu thống kê có liên quan khác. Thông tin đó đôi khi được gọi là dữ liệu phân tích trang web và/hoặc dữ liệu từ luồng nhấp chuột.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin nhật ký thu thập tự động này với thông tin khác thu thập được về bạn. Chúng tôi làm điều này để nâng cao các dịch vụ cung cấp cho bạn, cải thiện hoạt động tiếp thị và phân tích, cung cấp chức năng trang web.

Các công nghệ như cookie, đèn hiệu, thẻ và tập lệnh được Shutterstock và các bên liên kết, dịch vụ phân tích của Shutterstock sử dụng để cung cấp các tính năng và khả năng hoạt động của trang web. Những công nghệ này được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang, theo dõi chuyển động của người dùng liên quan đến trang và thu thập thông tin nhân khẩu học về cộng đồng người dùng nói chung. Chúng tôi có thể nhận báo cáo sử dụng những công nghệ này từ các công ty trên cơ sở riêng lẻ cũng như tổng hợp.

 • Cookie là một tệp văn bản nhỏ, duy nhất mà một trang web có thể gửi đến máy tính của bạn khi bạn truy cập trang. Chúng tôi có thể sử dụng cookie theo phiên, là cookie sẽ chấm dứt khi người dùng đóng trình duyệt của họ và/hoặc cookie liên tục, là cookie vẫn còn trên máy tính của người dùng cho đến khi bị xóa theo cách thủ công. Hầu hết các trình duyệt web có thể cảnh báo bạn về việc sử dụng cookie hoặc từ chối chấp nhận cookie hoàn toàn. Nếu không muốn chúng tôi triển khai cookie trên trình duyệt của mình, bạn có thể cài đặt trình duyệt từ chối cookie hoặc thông báo khi một trang web cố gắng đưa cookie vào máy tính của bạn. Từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Trang của bạn.
 • Chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để hiển thị quảng cáo trên Trang web của mình hoặc để quản lý quảng cáo trên các trang khác. Đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên trang này và các trang khác, nhằm mang đến quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web và sở thích của bạn. Nếu không muốn thông tin này được dùng cho các quảng cáo dựa trên sở thích, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào đây (hoặc nếu ở Liên minh Châu Âu, nhấp vào đây) Xin lưu ý rằng điều này không có nghĩa là bạn chọn không nhận quảng cáo. Bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung chung.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie và đối tác quảng cáo bên thứ ba trong Tuyên bố Cookie của chúng tôi

Chúng tôi cho phép bạn tạo hồ sơ truy cập blog hoặc cộng đồng trực tuyến để chia sẻ thông tin như tin nhắn, ảnh và video. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những đối tượng khác được bạn chọn chia sẻ trang và thông tin của mình. Mọi thông tin bạn đăng lên bảng thông báo hoặc phòng trò chuyện công khai, ví dụ Diễn đàn cho người đóng góp ("Diễn đàn"), đều hiển thị với tất cả những người truy cập ở đó. Để yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi blog hoặc diễn đàn cộng đồng, hãy liên hệ với chúng tôi tại privacy@shutterstock.com. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không xóa được thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết nếu xảy ra trường hợp đó và lý do tại sao. Ngoài ra, nếu bạn đã sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để đăng các thông tin đó, bạn có thể xóa thông tin bằng cách đăng nhập vào ứng dụng trên và xóa thông tin, hoặc bằng cách liên hệ với ứng dụng bên thứ ba phù hợp.

Địa chỉ e-mail của bạn sẽ không được đăng tự động trên Diễn đàn, trừ khi bạn sửa đổi cài đặt mặc định để cho phép điều đó. Khi đó, địa chỉ e-mail của bạn sẽ hiển thị với tất cả người truy cập diễn đàn. Ngoài ra, tất cả khách truy cập diễn đàn đều có thể xem bất kỳ thông tin nào bạn chọn đưa vào hồ sơ. Bạn có thể thay đổi hồ sơ tại đây.

Chúng tôi sử dụng phần mềm phân tích thiết bị di động để hiểu rõ hơn về chức năng của Phần mềm cho thiết bị di động mà chúng tôi cung cấp trên điện thoại của bạn. Phần mềm này có thể ghi lại các thông tin như tần suất sử dụng ứng dụng, các sự kiện xảy ra trong ứng dụng, mức sử dụng tổng hợp, dữ liệu hiệu suất và nơi cung cấp ứng dụng đã tải xuống. Chúng tôi không liên kết thông tin lưu trữ trong phần mềm phân tích với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn gửi trong ứng dụng di động.

Những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư

Shutterstock bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách quyền riêng tư vào từng thời điểm theo quyết định riêng của mình và sẽ thông báo qua e-mail hoặc trên trang chủ của Trang khi chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư này trước khi thay đổi có hiệu lực. Nếu sau những thay đổi đó, bạn muốn sửa đổi cách thức Shutterstock được phép sử dụng Thông tin cá nhân của mình, bạn có thể làm theo quy trình mô tả trong phần "Cập nhật thông tin cá nhân của bạn và tùy chọn quyền riêng tư".

Bạn sẽ được coi là đã biết và sẽ tuân theo bất kỳ thay đổi quan trọng nào của Chính sách quyền riêng tư sau khi thông báo về thay đổi đó được đăng, trừ trường hợp ngoại lệ sau: Nếu tại thời điểm bạn cung cấp Thông tin cá nhân cho Shutterstock, Shutterstock hoặc các bên thứ ba tạo cơ hội cho bạn (như hiện tại) hạn chế cách sử dụng thông tin đó để liên lạc với bạn, Shutterstock sẽ không thay đổi tùy chọn liên quan đến vấn đề này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Tuy nhiên, nếu Shutterstock được mua lại hoặc sáp nhập với một tổ chức khác, Shutterstock có thể cung cấp cho khách hàng của tổ chức đó thông tin liên quan đến phần doanh nghiệp đã được bán hoặc sáp nhập với tổ chức này mà không cần sự đồng ý của bạn. Shutterstock sẽ đưa ra thông báo về bán tài sản, mua lại hoặc sáp nhập trên Trang này.

Không phân biệt đối xử

Shutterstock sẽ không phân biệt đối xử với bất kỳ người dùng nào có quyền theo quy định trong Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California hay luật về quyền riêng tư hoặc luật bảo vệ dữ liệu khác. Chúng tôi sẽ không từ chối việc sử dụng dịch vụ của những người dùng thực hiện quyền theo luật về quyền riêng tư và chúng tôi không thu mức phí khác đối với những người dùng chọn thực hiện quyền theo luật về quyền riêng tư hiện hành.

Trang của chúng tôi có chứa liên kết đến các Trang web khác mà quy định về quyền riêng tư của họ có thể khác với quy định của Shutterstock. Nếu bạn gửi thông tin cá nhân đến bất kỳ trang web nào trong số đó, thông tin của bạn được quản lý theo chính sách quyền riêng tư của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web nào bạn truy cập.

Các tiện ích truyền thông xã hội

Các trang web của chúng tôi có thể bao gồm các Tính năng truyền thông xã hội, ví dụ nút Thích trên Facebook và các Tiện ích, ví dụ nút Chia sẻ điều này hoặc các chương trình tương tác nhỏ chạy trên trang. Các Tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP, trang bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi, và có thể đặt cookie để giúp Tính năng hoạt động bình thường. Các Tính năng và Tiện ích truyền thông xã hội do bên thứ ba lưu trữ, hoặc lưu trữ trực tiếp trên Trang của chúng tôi. Tương tác của bạn với các Tính năng này tuân theo chính sách quyền riêng tư của công ty cung cấp.

Đăng nhập một lần

Bạn có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi qua các dịch vụ đăng nhập như Facebook Connect hoặc qua một nhà cung cấp Open ID. Các dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và đưa ra tùy chọn chia sẻ những thông tin cá nhân nhất định như tên và địa chỉ e-mail để điền sẵn biểu mẫu đăng ký của chúng tôi. Dịch vụ như Facebook Connect cung cấp tùy chọn đăng thông tin về các hoạt động trên Trang web này lên trang hồ sơ của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới.

E-mail của chương trình giới thiệu

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ giới thiệu của chúng tôi để nói với đồng nghiệp về Trang, chia sẻ Bộ sưu tập hoặc mời ai đó tham gia tài khoản nhóm, chúng tôi sẽ yêu cầu tên và địa chỉ e-mail của đồng nghiệp bạn. Chúng tôi sẽ tự động gửi cho đồng nghiệp bạn e-mail dùng một lần mời họ truy cập Trang. Shutterstock lưu trữ thông tin này với mục đích duy nhất là gửi e-mail dùng một lần, theo dõi hiệu quả của chương trình giới thiệu và quản lý quyền truy cập vào Bộ sưu tập.

Đồng nghiệp của bạn có thể liên hệ privacy@shutterstock.com để yêu cầu xóa thông tin này khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Trẻ em

Chúng tôi không có ý định mời chào hoặc thu thập Thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, không nhập thông tin trên trang web này hoặc tham gia các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn tin rằng con của bạn dưới 18 tuổi đã nhập Thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ support@shuttterstock.com để xóa dữ liệu và chấm dứt tài khoản của trẻ.

Các tổ chức thu thập thông tin cá nhân

Đơn vị kiểm soát dữ liệu (Địa điểm thành lập hoặc tổ chức)

Đối với các cá nhân đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada và Ấn Độ:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Điện thoại: 1-646-419-4452
E-mail: privacy@shutterstock.com

Đối với các cá nhân đang sinh sống ngoài Hoa Kỳ, Canada và Ấn Độ, đơn vị kiểm soát dữ liệu là:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland
E-mail: privacy@shutterstock.com

Chúng tôi đã chỉ định một nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO) cho Tập đoàn Shutterstock, người này sẽ chịu trách nhiệm giám sát các câu hỏi về thông báo quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu nào về thông báo quyền riêng tư này, cách chúng tôi quản lý Thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với DPO của chúng tôi theo địa chỉ privacy@shutterstock.com.

Thành viên khác thuộc tập đoàn Shutterstock có thể tham gia vào quá trình xử lý Thông tin cá nhân theo mô tả trong thông tin của chúng tôi về quy trình xử lý phụ trong Tập đoàn Shutterstock.

Khiếu nại về quyền riêng tư

Những người sống tại một số quốc gia nhất định, bao gồm Khu vực Kinh tế Châu Âu, có một số quyền về dữ liệu cá nhân của họ theo luật định. Theo bất kỳ trường hợp miễn trừ nào do luật quy định, bạn có thể có quyền yêu cầu truy cập vào Dữ liệu cá nhân, tìm cách cập nhật, xóa hoặc chỉnh sửa Thông tin này và yêu cầu hạn chế xử lý thêm Dữ liệu cá nhân của mình.

Trong trường hợp Shutterstock xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu, Shutterstock dựa vào lợi ích hợp pháp của mình được mô tả ở trên để xử lý dữ liệu. Khi Shutterstock xử lý Dữ liệu cá nhân nhất định cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của riêng Shutterstock, bạn có quyền phản đối việc Shutterstock sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết "Tài khoản của tôi" và chọn không nhận tất cả e-mail. Nếu là người đóng góp, bạn có thể thay đổi hồ sơ của mình tại đây.

Bạn có thể yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi và/hoặc chọn không cho phép xử lý tiếp dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách truy cập vào trang "Tài khoản của tôi – Tùy chọn" và làm theo các hướng dẫn trong mục "Xóa dữ liệu cá nhân của tôi"

Nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ phản đối nào khác đối với đơn vị xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể phản đối việc xử lý bằng cách gửi e-mail đến privacy@shutterstock.com

Shutterstock rất coi trọng các quan tâm về quyền riêng tư của người dùng. Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này hoặc nếu bạn tin rằng Shutterstock không tuân thủ nghĩa vụ tôn trọng Thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ Nhân viên bảo vệ dữ liệu theo địa chỉ privacy@shutterstock.com

Đơn vị kiểm soát dữ liệu (Địa điểm thành lập hoặc tổ chức)

Đối với các cá nhân đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Canada và Ấn Độ:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Điện thoại: 1-646-419-4452
E-mail: privacy@shutterstock.com

Đối với các cá nhân đang sinh sống ngoài Hoa Kỳ, Canada và Ấn Độ, đơn vị kiểm soát dữ liệu là:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
E-mail: privacy@shutterstock.com

Theo pháp luật hiện hành, bạn còn có quyền nộp đơn khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương hoặc Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland, cơ quan giám sát chính của Shutterstock tại Liên minh Châu Âu. Nếu bạn là người dân trong Khu vực kinh tế Châu Âu và tin rằng chúng tôi duy trì Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi áp dụng Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), bạn có thể gửi thắc mắc hoặc khiếu nại đến cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương hoặc cơ quan giám sát chính của chúng tôi:

Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland
Văn phòng của Ủy ban bảo vệ dữ liệu
Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland
Điện thoại: +353 57 868 4757
Fax: +353 57 868 4757
E-mail: info@dataprotection.ie