ID vector có sẵn miễn phí bản quyền: 443338105

Đun sôi nước trong chảo. Nồi nấu đen trên bếp với nước và hơi nước. Các yếu tố đồ họa thiết kế phẳng. Hình minh họa vector

J

Thông tin về nội dung

Mức độ phổ biến

Cao

Tần suất sử dụng

Thường xuyên được dùng

Siêu sao

Nội dung vô cùng yêu thích của khách hàng Shutterstock!

Hình ảnh tương tự

Xem thêm từ nghệ sĩ này