ID ảnh có sẵn miễn phí bản quyền: 1035452143

tay cầm một ly nước. một người đàn ông đổ nước từ vòi lọc nước sạch và khái niệm cuộc sống lành mạnh

g

Asset data

Popularity

High

Usage

Often used

Superstar

Shutterstock customers love this asset!

Hình ảnh tương tự

Xem thêm từ nghệ sĩ này