ID ảnh có sẵn miễn phí bản quyền: 1757060777

Epipremnum aureum plant or golden pothos on wooden table in living room. epipremnum aureum (linden & andr?) g.s.bunting in gray ceramic pot.

Thông tin về nội dung

Mức độ phổ biến

Trung bình

Tần suất sử dụng

Chưa được dùng

Ngôi sao đang lên

Được nhiều người quan tâm tới nhưng bức ảnh này lại chưa được cấp phép nhiều. Trở thành người đầu tiên và mở ra xu thế!

Hình ảnh tương tự

Xem thêm từ nghệ sĩ này