ID ảnh có sẵn miễn phí bản quyền: 1879259227

Cooking meringue Pavlova roll cake. Whipped egg whites with sugar, cornstarch and lemon juice in a bowl on a gray concrete background. Recipe step by step. Vertical, Top view

i

Bởi irina2511

Thông tin về nội dung

Mức độ phổ biến

Chưa có

Tần suất sử dụng

Chưa được dùng

Ngôi sao tiềm năng

Nội dung này gần như chưa được tiếp cận. Hãy là người đầu tiên.

Hình ảnh tương tự

Xem thêm từ nghệ sĩ này