ID ảnh có sẵn miễn phí bản quyền: 781929394

Closeup shot of female hand wiping brown leather chester couch of sofa

A

Bởi AXL

Asset data

Popularity

High

Usage

Often used

Superstar

Shutterstock customers love this asset!

Hình ảnh tương tự

Ảnh có cùng người mẫu

Xem thêm từ nghệ sĩ này