Nhận 10 ảnh miễn phí mỗi tháng! Sử dụng mã PICK10FREE khi thanh toán.

Ảnh
Nội thất nhà bếp mới đẹp với đảo, bồn rửa, tủ và đèn mặt dây chuyền trong nhà mới
Nội thất nhà bếp tại New Luxury Home với đảo, bồn rửa, tủ và sàn gỗ cứng
kitchen living room
big and bright interior of modern living room
Kitchen in the magnificent house with a blue table the island
Kitchen in the magnificent house with a blue table the island
Kitchen room with honey rustic storage cabinets, shiny linoleum floor and small dining area
Beautiful New Kitchen with Island, Sink, Cabinets, and Hardwood Floors in New Home

Xem thêm

Xem thêm

Điểm phổ biến

Cao

Điểm ứng dụng

Được dùng thường xuyên

Siêu sao

Khách hàng Shutterstock thích nội dung này!

Nội thất nhà bếp mới đẹp với đảo, bồn rửa, tủ và đèn mặt dây chuyền trong nhà mới

Thông tin quan trọng

Thông tin phát hành: Giấy phép sử dụng tài sản lưu hồ sơ đã ký với Shutterstock, Inc.

Định dạng

  • 4000 × 2754 pixel • 13,3 × 9,2 inch • DPI 300 • JPG

  • 1000 × 689 pixel • 3,3 × 2,3 inch • DPI 300 • JPG

  • 500 × 345 pixel • 1,7 × 1,2 inch • DPI 300 • JPG

  • 4000 × 2754 pixel • 13,3 × 9,2 inch • DPI 300 • TIFF

Người đóng góp

Hình ảnh tương tự

Video, clip tương tự