Nhận 10 ảnh miễn phí mỗi tháng! Sử dụng mã PICK10FREE khi thanh toán.

Ảnh
Nhà bếp đẹp ở New Luxury Home. Tính năng Black Counters và đảo, với White Woodwork và Cabinetry. Các đèn được bật.
Beautiful Kitchen in New Luxury Home. Features Black Counters and Island, with White Woodwork and Cabinetry.
Modern Home Photos for Real Estate
Lakewood, WA / USA - July 30, 2018: Modern kitchen interior
Beautiful interior apartment kitchen. Modern style. Design background. Home decoration. Nature materials. White, gray, beige color. Minimalism view. Fashion luxury room.
Modern house interior kitchen with living room design. 3D Render
ELMHURST, IL, USA - MAY 22, 2020: A modern, renovated kitchen with  grey and white cabinets, chrome hardware and light fixtures, stainless steel appliances, and decorations on the counter tops.
Modern kitchen interior. Interior photography.

Xem thêm

Xem thêm

Điểm phổ biến

Cao

Điểm ứng dụng

Được dùng thường xuyên

Siêu sao

Khách hàng Shutterstock thích nội dung này!

Nhà bếp đẹp ở New Luxury Home. Tính năng Black Counters và đảo, với White Woodwork và Cabinetry. Các đèn được bật.

Thông tin quan trọng

Thông tin phát hành: Giấy phép sử dụng tài sản lưu hồ sơ đã ký với Shutterstock, Inc.

Định dạng

  • 4000 × 2667 pixel • 13,3 × 8,9 inch • DPI 300 • JPG

  • 1000 × 667 pixel • 3,3 × 2,2 inch • DPI 300 • JPG

  • 500 × 334 pixel • 1,7 × 1,1 inch • DPI 300 • JPG

  • 4000 × 2667 pixel • 13,3 × 8,9 inch • DPI 300 • TIFF

Người đóng góp

Hình ảnh tương tự

Video, clip tương tự