Nhận 10 ảnh miễn phí mỗi tháng! Sử dụng mã PICK10FREE khi thanh toán.

Ảnh
White and marble bathroom interior with a wavy wall pattern and two sinks standing on a marble shelf with two narrow mirrors above them. Side view. 3d rendering mock up
White and wooden bathroom interior with two sinks standing on a marble shelf with two narrow mirrors above them and a white tub. Side view. 3d rendering mock up
White and marble bathroom interior with a wavy wall pattern and two sinks standing on a marble shelf with two narrow mirrors above them. 3d rendering mock up
Wooden vintage table top or shelf with candles and pebbles, zen mood, over blurred luxury bedroom with bathroom in scandinavian style, minimal architecture interior design, 3d illustration
Modern light bathroom interior. White open space. 3d rendering
3d render gỗ đẹp và nhà vệ sinh bằng đá cẩm thạch và phòng tắm với xây dựng
Modern bathroom interior with decorative elements. space for text.
Blur background interior design: modern white bathroom in classic room with wall moldings, parquet floor, bathtub with carpet, minimalist sink and decors, pendant lamps, 3d illustration

Xem thêm

Xem thêm

Điểm phổ biến

Chưa có

Điểm ứng dụng

Chưa được dùng

Ngôi sao tiềm năng

Nội dung này gần như chưa được tiếp cận. Hãy là người đầu tiên.

White and marble bathroom interior with a wavy wall pattern and two sinks standing on a marble shelf with two narrow mirrors above them. Side view. 3d rendering mock up

Thông tin quan trọng

Thông tin phát hành: Giấy phép sử dụng tài sản lưu hồ sơ đã ký với Shutterstock, Inc.

Định dạng

  • 4500 × 3000 pixel • 15 × 10 inch • DPI 300 • JPG

  • 1000 × 667 pixel • 3,3 × 2,2 inch • DPI 300 • JPG

  • 500 × 334 pixel • 1,7 × 1,1 inch • DPI 300 • JPG

  • 4500 × 3000 pixel • 15 × 10 inch • DPI 300 • TIFF

Người đóng góp

Hình ảnh tương tự

Video, clip tương tự