ID hình minh họa có sẵn miễn phí bản quyền: 1497969785

Luxury bathroom with black marble floor and white marble wall 3d render,The room has a clear glass shower partition,There are large windows natural light shining into the room.

o

Bởi onzon

Thông tin về nội dung

Mức độ phổ biến

Cao

Tần suất sử dụng

Thường xuyên được dùng

Siêu sao

Nội dung vô cùng yêu thích của khách hàng Shutterstock!

Hình ảnh tương tự

Xem thêm từ nghệ sĩ này