ID hình minh họa có sẵn miễn phí bản quyền: 1140670229

Concrete wall in interior of room with vertical garden in form of world map. 3D illustration.

F

Thông tin về nội dung

Mức độ phổ biến

Cao

Tần suất sử dụng

Thường xuyên được dùng

Siêu sao

Nội dung vô cùng yêu thích của khách hàng Shutterstock!

Hình ảnh tương tự

Xem thêm từ nghệ sĩ này