ID hình minh họa có sẵn miễn phí bản quyền: 529434277

Đóng lên của một tủ bếp đứng gần một bức tường màu xám với một tấm áp phích dọc treo trên đó. 3d render. Mạo lên

I

Bởi ImageFlow

Asset data

Popularity

High

Usage

Often used

Superstar

Shutterstock customers love this asset!

Hình ảnh tương tự

Xem thêm từ nghệ sĩ này