Kullanım Koşulları

Gizlilik politikamıza bakın

Bu çeviri sadece bilgi amaçlıdır ve hukuki açıdan bağlayıcı bir belge değildir. Lütfen orijinal İngilizce hükümlere bakınız.

 1. Koşulların Kabulü
 2. Fikri Mülkiyet; Kullanıcılara Sınırlı Lisans
 3. Shutterstock Ticari Markaları
 4. Sağladığınız Bilgiler
 5. İçeriğiniz
 6. İhlal İddiaları / DMCA Bildirimleri
 7. Sınırlamalar
 8. Kullanımın Kısıtlanması ve Sona Ermesi
 9. Üçüncü Taraf Sitelere Bağlantılar
 10. Garanti ve Feragatler
 11. Tazminat
 12. Çeşitli

Shutterstock veya bağlı kuruluşları tarafından sağlanan bu web sitesine, yazılıma, uygulamalara ve/veya eklentilere (tek başına ve topluca “Site”) erişmeden veya bunları kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Koşullarını dikkatle okuyun.

Koşulların Kabulü

 1. Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar ile Shutterstock Inc.'in (“Shutterstock”) zaman zaman bunlarda yapabileceği her türlü değişikliği ya da koyacağı ilave koşulları (toplu olarak “Kullanım Koşulları”) kabul ediyor ve bu koşullara tabi olduğunuzu onaylıyorsunuz. Bu Kullanım Koşullarındaki tüm hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız bu Siteye erişmemeli ve Siteyi kullanmamalısınız.
 2. Shutterstock, bu Kullanım Koşullarında zaman içinde değişiklik yapabilir. Siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Siteye erişiminiz ve Siteyi kullanımınız, Kullanım Koşullarının mevcut sürümüne ve kullanımınız sırasında Sitede yayınlanan kural ve ilkelere tabi olacaktır. İlgili tarihte geçerli olan koşulları öğrenmek için shutterstock.com sitesinin ana sayfasındaki “Kullanım Koşulları” bağlantısını düzenli olarak kontrol edin. Bu Kullanım Koşullarındaki herhangi bir hükmü ihlal ederseniz bu Siteye erişim veya Siteyi kullanım lisansınız otomatik olarak feshedilecektir.

Fikri Mülkiyet; Kullanıcılara Sınırlı Lisans

 1. Bu Kullanım Koşullarına, Shutterstock ile yaptığınız herhangi bir lisans sözleşmesine ve yasalara uymanız koşuluyla Siteye erişebilirsiniz. Shutterstock, Siteyle ilgili tüm hak ve menfaatlerin tek sahibi olarak kalır ve bu Kullanım Koşullarında açıkça belirtilmeyen tüm hakları saklı tutar. Shutterstock, sadece kendi takdirine dayanarak, istediği zaman, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak, Sitede veya Sitenin bir kısmında değişiklik yapabilir, yerine başka bir içerik koyabilir ya da Siteyi/bir kısmını sonlandırabilir. Shutterstock, Siteyi “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu ölçüde” sunmaktadır.
 2. Görseller, Video, Müzik ve ilgili meta veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sitedeki tüm içerik (topluca “Shutterstock İçeriği”) ve Shutterstock İçeriğinin seçimi ve düzenlenme şekli telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Shutterstock İçeriğinin yetkisiz kullanımı, söz konusu yasaların ve bu Kullanım Koşullarının ihlali anlamına gelir. Burada veya sizinle Shutterstock arasında yapılmış ayrı bir lisans sözleşmesinde açıkça öngörülen durumlar dışında Shutterstock, Sitenin veya Shutterstock İçeriğinin kullanımı için açık veya zımni izin vermez. Site veya herhangi bir Shutterstock İçeriği için kopyalama, yeniden yayınlama, çerçeveleme, bağlantı verme, indirme, aktarma, değişiklik yapma, uyarlama, türev çalışma oluşturma, kiralama, ödünç verme, satma, temlik etme, dağıtma, görüntüleme, icra etme, lisans verme, alt lisans verme veya ters mühendislik faaliyetleri yapmamayı kabul ediyorsunuz. Ayrıca, Site veya Shutterstock İçeriği ile bağlantılı olarak veri madenciliği, robot veya benzer veri ve/veya görsel toplama ve ayıklama yöntemleri kullanmamayı kabul ediyorsunuz.
 3. Shutterstock ile bir lisans sözleşmesi yapmadıkça hiçbir Shutterstock İçeriğini indiremez, dağıtamaz, görüntüleyemez ve/veya kopyalayamazsınız.
 4. Shutterstock İçeriğinde yer alan hiçbir filigranı ya da telif hakkı bildirimini kaldıramazsınız.

Shutterstock Ticari Markaları

 1. Bu Kullanım Şartları uyarınca “Ticari Markalar” tüm teamül hukuku veya tescilli ticari markalar, logolar, hizmet markaları, ticari adlar, Internet etki alanı adları veya Shutterstock tarafından şu anda kullanılan veya ileride kullanılabilecek diğer köken işaretleri anlamına gelmektedir.
 2. Bu Kullanım Koşullarında açıkça verilen yetkiler haricinde, burada belirtilenler hiçbir şekilde herhangi bir Shutterstock Ticari Markasını kullanma hakkını size vermez ya da size bu hakkın verileceği şeklinde yorumlanmaz.
 3. Shutterstock Ticari Markalarını, itibarının zedelenmesine, küçük düşürülmesine veya bu Ticari Markaların veya Shutterstock'un olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilecek bir şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
 4. Shutterstock Ticari Markalarının veya Shutterstock tarafından talep edilen Ticari Marka haklarının geçerliliği için rekabet etmeyeceğinizi veya (örneğin; herhangi bir yasal işlem veya başka gerekçelerle) iddiada bulunmayacağınızı, başka kişi ya da kuruma rekabet veya iddiada bulunması için yardımda bulunmayacağınızı, bu kişi veya kurumu teşvik etmeyeceğinizi kabul edersiniz.
 5. Shutterstock Ticari Markası veya herhangi bir varyasyonunu (yazım hataları dahil) üst düzey etki alanı olup olmadığına bakılmaksızın bir etki alanı adı veya etki alanı adının bir parçası olarak veya meta etiket, anahtar kelime veya başka bir programlama kodu veya veri türü olarak kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
 6. Shutterstock'un önceden alınmış yazılı izni olmadan hiçbir şekilde Shutterstock'un Ticari Markalarına benzer veya bu Markalar ile karıştırılması muhtemel herhangi bir sözcük veya işareti uyarlayamaz ya da kullanamazsınız.
 7. Shutterstock web sitesinin sayfa üstbilgileri, özel grafikleri, düğme simgeleri ve komut dosyaları dahil olmak üzere görünüm ve kullanımı Shutterstock'un ticari takdim şekli ve/veya ticari markası veya hizmet markası olup, Shutterstock'un önceden alınmış yazılı izni olmadan tamamen veya kısmi olarak kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz.
 8. Shutterstock web sitesinde yer alan tüm diğer ticari markalar, ürün adları ve şirket isimleri veya logolar ilgili sahiplerine aittir. Ticari ad, ticari marka, üretici veya tedarikçi ile veya başka bir şekilde herhangi bir ürüne, hizmete, işleme veya diğer bilgilere atıf, açıkça belirtilmediği takdirde Shutterstock'un bunları onayladığı, sponsor olduğu veya tavsiye ettiği anlamına gelmez.
 9. Shutterstock'un ticari markasını, logosunu, Görselini veya Shutterstock web sitesine bağlantı sağlayan diğer tescilli Shutterstock grafiklerini Shutterstock'un önceden alınmış yazılı izni olmadan kullanamazsınız.
 10. Shutterstock'un önceden alınmış yazılı izni olmadan Shutterstock web sitesi veya herhangi bir Görsele çerçeve veya etkin bağlantı yapamazsınız.

Sağladığınız Bilgiler

 1. Shutterstock (veya onun adına hareket eden üçüncü taraflar) Siteyi kullanımınızla ilgili bilgiler toplayabilir. Siteye erişim için kullandığınız üçüncü taraf platformlar, söz konusu üçüncü taraf platformu kullanımınızla ilgili bilgi toplayabilir ve ilgili üçüncü taraf platformla olan anlaşmanıza tabi olarak bu bilgiyi Shutterstock’a verebilir. Shutterstock’un tüm bu bilgileri toplaması ve kullanması her zaman bu Kullanım Koşullarına, Shutterstock Gizlilik Politikasına ve geçerli yasalara tabi olacaktır.
 2. Shutterstock, adınız ve adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi, içeriği referans yoluyla bu Kullanım Koşullarının bir parçasını teşkil eden Shutterstock Gizlilik Bildirimi çerçevesinde kullanacak ve koruyacaktır.

İçeriğiniz

 1. Siteye yüklediğiniz veya gönderdiğiniz herhangi bir görsel, video kaydı, metin, ses veya diğer her türlü içerik (“İçeriğiniz”) için şunları garanti ve taahhüt edersiniz: (i) İçeriğinizi Siteye göndermek ve burada belirtilen lisansları vermek için gerekli bütün haklara sahipsiniz; (ii) Shutterstock, İçeriğiniz ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraftan lisans almak ve herhangi bir üçüncü tarafa telif hakkı ödemek zorunda olmayacaktır; (iii) İçeriğiniz fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları dahil hiçbir üçüncü taraf hakkını ihlal etmemektedir ve (iv) İçeriğiniz bu Kullanım Koşullarına ve bütün geçerli kanunlara uygundur.
 2. İçeriğinizi yükleyerek, Shutterstock'a sınırlı, dünya çapında geçerli, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş ve İçeriğinizi kopyalama, iletme, dağıtma, herkese açık olarak sunma ve gösterme (şimdi bilinen veya gelecekte oluşturulacak bütün ortamlar yoluyla) hakkı vermiş ve ayrıca Siteyi kullanarak İçeriğinizi görmeniz ve düzenlemenize ve anlaşmazlıklar, hukuki davalar veya soruşturmalar için İçeriğinizi arşivlemeniz veya muhafaza etmenize imkan veren türev çalışmalar yapma hakkı tanımış olursunuz. Yukarıda belirtilen lisanslar, İçeriğinizi Siteden kaldırana kadar geçerli olacaktır ve kaldırılma durumunda lisanslar ticari açıdan makul bir sürede sona erecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, yasal arşivleme/muhafaza etme amaçlarına yönelik lisans süresiz olarak devam edecektir.
 3. Aşağıda tanımlanan türde hiçbir videoyu, görseli, metni, ses kaydını ve başka hiçbir içeriği yükleyemez, gönderemez veya paylaşamazsınız:
  • Herhangi bir üçüncü tarafın telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ya da herhangi bir reklam ya da gizlilik hakkını ihlal eden;
  • Pornografik, aşağılayıcı ya da başka şekilde yasa dışı veya ahlak dışı içeriğe sahip.
  • Reşit olmayanları istismar eden;
  • Yasa dışı ya da şiddet içeren eylemleri tasvir eden:
  • Hayvanlara işkence ya da hayvanlara karşı şiddet tasvir eden;
  • Hileli davranışları teşvik eden ya da aldatıcı reklam veya haksız rekabet iddiasına neden olan; ya da
  • Herhangi bir kanun, mevzuat ya da düzenlemeyi ihlal eden.
 4. Herhangi bir Shutterstock İçeriğini, söz konusu Shutterstock İçeriği için kullanım lisansı almadan herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Shutterstock İçeriğini kullanımınız, Shutterstock ile sizin aranızda ayrıca yapılan ilgili lisans sözleşmesine tabi olacaktır. Filigranlı veya lisanssız Shutterstock İçeriğinin (tek başına veya bir türev çalışmaya dahil edilmiş olarak) sergilenmesi ve/veya kamuya dağıtılması, telif hakkı ihlali oluşturur.

İhlal İddiaları / DMCA Bildirimleri

 1. Shutterstock'un sağladığı herhangi bir Görsel veya başka bir materyalin size ait veya sizin denetiminizde olan herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, DCMA Telif Hakkı İhlali Bildirim Esaslarında belirtilen şekilde Shutterstock'a bildirimde bulunabilirsiniz.

Sınırlamalar

 1. Şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:
  • Herhangi bir yasayı veya Shutterstock'un veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edecek hiçbir faaliyette bulunmamalısınız.
  • Siteye erişim ve Sitenin kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasaları veya yönetmelikleri ihlal etmemeli ya da bu Kullanım Koşullarında yasaklanmış olan herhangi bir faaliyette bulunmamalısınız.
  • Shutterstock veya herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olarak (gizlilik ve reklam hakları da dahil) hak ihlalinde bulunmak ya da kötüye kullanmak, hakaret etmek, taciz etmek, takip etmek veya tehdit etmek.

Kullanımın Kısıtlanması ve Sona Ermesi

 1. Shutterstock, Site ve/veya Shutterstock İçeriğinin bütününe veya bir bölümüne erişiminizi önceden haber vermeksizin ya da size karşı bir yükümlülük altına girmeden herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak engelleyebilir, sınırlayabilir, kalıcı ve geçici olarak durdurabilir veya sonlandırabilir. Shutterstock'un takdirine göre herhangi bir kişi veya kurumun Siteyi kullanmasını veya Siteden yararlanmasını engelleyen veya kısıtlayan herhangi bir davranışta bulunmanız kesinlikle yasaktır ve bu davranışınız Siteye erişiminizin bildirimde bulunmaksızın sonlandırılmasına yol açabilir.
 1. Sitenin bir üçüncü taraf platform aracılığıyla sağlanması veya Shutterstock’un Siteden üçüncü taraf bir platforma bağlantı vermesi ya da üçüncü bir tarafa kendi platformundan Siteye bağlanma izni vermesi durumunda Shutterstock’un açık veya zımni hiçbir garanti vermediğini ve söz konusu üçüncü tarafların veya onların platformlarının içeriği ya da uygulamaları için hiçbir sorumluluk kabul etmediğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu platformlar Shutterstock’un kontrolünde değildir ve Shutterstock bu bağlantıları sadece size kolaylık olması için vermekte ve/veya bunlara bu amaçla izin vermektedir. Herhangi bir bağlantının kullanılması, Shutterstock ile olan bir ilişkiye ya da Shutterstock’un ilgili sayfayı benimsediğine veya onayladığına işaret etmez.

Garanti ve Feragatler

 1. Siteyi kullanmanızla ilgili risk size aittir. Site, Shutterstock tarafından bu kullanım koşullarıyla “olduğu gibi”; açık, zımni, yasal veya başka bir garanti olmaksızın sağlanmaktadır. Shutterstock, ticarete elverişlilik, özel bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siteden sunulan her türlü hizmetle ilgili açık ve zımni garantiyi ve herhangi bir yasa kapsamında ortaya çıkabilecek tüm diğer garantileri açıkça reddeder. Yukarıdaki hükümler kısıtlanmaksızın, Shutterstock: (i) Sitenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına; (ii) Siteye kesintisiz erişilebileceğine; (iii) Sitenin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağına; ve (iv) sitedeki, hizmetlerdeki veya materyallerdeki herhangi bir hata veya kusurun düzeltileceğine dair hiçbir garanti vermez. Shutterstock, bulunduğunuz yargı alanında Siteye izin verileceğine, gönderdiğiniz herhangi bir İçeriğin Site üzerinden sağlanacağına veya Sitede saklanacağına, Sitenin ihtiyaçlarınızı karşılayacağına veya Shutterstock’un Sitenin belirli bir özelliğini desteklemeye devam edeceğine dair hiçbir beyanda bulunmaz ve garanti vermez. Herhangi bir sorumluluk reddi veya sorumluluk kısıtlamasının geçerli olmadığı durumlarda, tüm geçerli açık, zımni ve yasal garantilerin süresi Siteyi ilk kullandığınız tarihten sonraki otuz (30) günle sınırlı olacak ve bu süreden sonra hiçbir garanti geçerli olmayacaktır.

Tazminat

 1. Davranışlarınızdan, Siteyi kullanmanızdan ya da kullanamamanızdan, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya burada belirtilen herhangi bir beyanı veya garantiyi ihlal etmenizden ya da ihlal ettiğiniz iddiasından,  Shutterstock İçeriğini izinsiz kullanmanızdan veya başkasının herhangi bir hakkını ihlal etmenizden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan her türlü tazminat talebi, zarar, maliyet, yükümlülük ve masrafa (avukat ücretleri dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere) karşı Shutterstock'u, Shutterstock'un bağlı ortaklıklarını, iştiraklerini, lisans verenlerini, çalışanlarını, temsilcilerini, üçüncü taraf bilgi sağlayıcılarını, ürün sağlayan Katılımcılarını ve bağımsız yüklenicilerini koruyacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zarar görmelerini engelleyeceğinizi kabul ediyorsunuz.

Çeşitli

 1. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, iddia veya ihlal mahkeme yerine Amerika Tahkim Derneği’nin Ticari Tahkim Kuralları veya tahkim başlangıç tarihinde yürürlükte olan Uluslararası Anlaşmazlık Çözüm Merkezi Ticari Tahkim Kuralları altında uygulanacak bağlayıcı tahkim ile çözülecektir. Hakemlerce verilen karara ilişkin hüküm, ilgili yargı yetkisine sahip veya ilgili taraf veya varlıkları üzerinde yargı yetkisine sahip mahkemede kaydedilebilir. Tahkim yeri New York Eyaletidir. Tahkim dili İngilizce olacaktır. Bir hakem bulunacaktır. Taraflar tahkimle ilgili masraflarını kendileri karşılayacaktır. Shutterstock gerekli gördüğü ve arzu ettiği takdirde size karşı ihtiyati tedbir veya diğer türden tedbirleri almak için herhangi bir yetkili mahkeme huzurunda yasal veya yasalara uygun herhangi bir dava açma veya kovuşturma başlatma hakkına da sahip olacaktır.
 2. Bu Kullanım Koşulları, New York Eyaleti yasalarına tabidir ve kanuni ihtilaf ilkeleri dikkate alınmaksızın yine bu yasalar uyarınca yorumlanacaktır.
 3. Bu Kullanım Koşulları ve Shutterstock ile sizin aranızdaki herhangi bir lisans sözleşmesi arasında ihtilaf olması halinde söz konusu sözleşmenin koşulları geçerli olacaktır.
 4. Bu Kullanım Koşulları, herhangi bir tarafın lehine ya da aleyhine olarak yorumlanmamalı; sadece burada kullanılan dilin makul anlamı çerçevesinde yorumlanmalıdır. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer kısımların geçerlilik ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.