The White House at night - Washington DC, United States

Telifsiz stok fotoğraf kimliği: 121105192

The White House at night - Washington DC, United States