วิดีโอ

รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ วิดีโอสต็อกปลอดค่าลิขสิทธิ์

751,947 วิดีโอสต็อกสำหรับ รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์ ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ดูภาพสต็อก รูปสัญลักษณ์บนจอคอมพิวเตอร์

แสดง Select
ยอดนิยม
Smart City Aerial Drone Footage Hologram Information Arches Forming During Network Communication Futuristic Network and Technology 5G Drone Low Light 4k
Majestic Tower Bridge, Sunny Day, Establishing Aerial View of London UK, United Kingdom
Omni channel technology of online retail business method. Multichannel marketing on social media network platform offer service of internet payment channel, online retail shopping and omni digital app
Animation of network of connections and white people icons interacting over cityscape with clouds on blue sky in the background. Global network connections and social networking concept.
Social media icons fly over city downtown showing people engagement connection through social network application platform . Concept for online community and social media marketing strategy .
Electric car dashboard display. Electric Car Charging Indicating the Progress of the Charging, electric vehicle battery indicator showing an increasing battery charge
Aerial Shot: Harvester Working on Field. Digitalization of the Crops Growing Efficiency with AI Data Analysis Icons. Futuristic Agriculture Concept of Computerized, Eco, Sustainable way of Harvesting
Lock Icon. Cyber Security of Digital Data Network Protection. High-speed connection data analysis. Technology data binary code network conveying connectivity background concept.
Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs.
New York City - USA - Feb 17 2020: Day to Night Timelapse Sunset Clouds Moving Over Buildings in Lower Manhattan Financial District Hudson River
Aerial Shot: Harvester Working on Field. Digitalization of the Crops Growing Efficiency with AI Data Analysis Icons. Futuristic Agriculture Concept of Computerized, Eco, Sustainable way of Harvesting
World map with user icon, Global communication concept, Digital technology, Business background, 4k Resolution.
Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs.
''On air'' symbol in the studio with a smooth camera move!
Environment protection concept. Renewable energy. Sustainable development goals.
Global network connection and data connections concept. Communication technology global world network. Digital Data network technology With social network icons surrounded for worldwide connections.
IoT (Internet of Things) concept. Communication network.
Social media and notificaition icons. Social networking service.
Global Climate change footage: nature is declining, and glaciers are melting. Climate awareness and warming video. The Perito Moreno glacier in Los Glaciares National Park collapses into a large lake.
Surat Thani/Thailand-April 30 2020:Like button, Love,react emotion icon animated with alpha channel. Social media icon Like Facebook.Social media icon symbol animation
Driving on a Street Lined with Palm Trees. Slow Motion, Looking Up, Gimbal. Captured on a sunny day in Beverly Hills, California in 59.94 fps. Location: N Bedford Drive, Los Angeles, CA, United States
Lightbox with a sign WELCOME BACK behind a glass door of the cafe during the rain. We're open again after quarantine, photo of small business owner. Please wear a face mask and keep your distance to
Internet of Things Concept: Beautiful Young Woman Using Smartphone in the Kitchen. She controls her Kitchen Appliances with IOT. Graphics Digitalization Visualization of Connected Home Electronics
squirrel Dance CG fur. 3d rendering, animal realistic CGI VFX, Animation Loop, composition 3d mapping cartoon, Included in the end of the clip with Alpha matte.
Businessman touch network using padlock icon technology with virtual screen icons, Business Technology Privacy concept, Internet Concept of global business.
Lockdown in London, slow motion gimbal walk down Tower Bridge road during the COVID-19 pandemic 2020, with lone walker and cyclist.
Modern city with wireless network connection concept
Establishing Aerial View Shot of London UK, refined City of London, United Kingdom
Bitcoin blockchain crypto currency digital encryption, Digital money exchange, Technology global network connections background concept.
Establishing Aerial View Shot of London UK, iconic St Paul's Cathedral and Riverside, United Kingdom, amazing rays of sun, red flare
beautiful old lady portrait looking in camera with intense face sitting in the living room of her house in yellow armchair at golden hour, 90 years old healthy elderly woman. Slow motion parallax shot
Subscribe Text Icon Animated on Green Screen Chroma Key. Graphic Element for Channel, Banner, Adv
Buy and sell online electronic retail e-commerce wireless online shopping
Information society  [Loop]
Marketing and analysis.
Pie charts ,bar graphs,numbers ,speedy business image.
Flying over the Marin Headlands to discover the Golden Gate Bridge. San Francisco, US. This suspension bridge is one of the most iconic landmarks of California. Shot on Red weapon 8K.
Aerial Drone Footage with VFX Concept: Building Construction Site Gets Finished with 3D Graphics Animation with Internet Icon Signs. Visualization, Digitalization, Design, Development of Smart City
A lot of avatar in cyberspace. Face icon. Social networking service.
Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs.
Set of Animated Hand Drawn Highlighter Elements, doodle arrows, circles, check marks, frames, borders and elements for selecting text. White design elements isolated on black background.
phone green screen rotation slow motion in the centre with a white background smartphone technology cell phone display with luma white and black key 3D rendering
London, United Kingdom, 28-11-2020: Aerial Drone Helicopter London City above the clouds and fog, The Shard Skyline, Thames River, London Eye, The Gherkin, Cityscape and Iconic commercial Skyscrapers
Omni channel technology of online retail business method. Multichannel marketing on social media network platform offer service of internet payment channel, online retail shopping and omni digital app
Shield Icon Cyber Security, Digital Data Network Protection, Future Technology Digital Data Network Connection Background Concept.
CIRCA 1945 - Iwo Jima iconic image of Marines soldiers raising the American flag in this patriotic world war two image.
Business Process Concept. Business Start up Launch. Business mechanism concept
Set of Accent and Underline Elements. White Highlight Elements, Hand drawn circles, frames, dividers, arrows, dots, underlines, dots, curves. Doodle loop animation with Alpha channel.
Cinematic Aerial View Shot of London UK, City of London in stunning red orange light, United Kingdom
Aerial Madrid city center. Breathtaking view. Puerta de Europa and Four Towers Business Area (Cuatro Torres), Spain
Technology concept, data communication, artificial intelligence. Aerial smart city. Localization icons in a connected futuristic city.  Internet of things. San Francisco skyline.
The earth rotating with currency icons, Global currency, Money tranfer, Business background, 4k Resolution.
Minimalist Waveform Audio. Abstract White on black sound waves background. 3D rendered looping animation.
Cyber security data protection business technology privacy concept.
Classic Round Clock with infinity time. Round Clock Time running backwards. 3D Rendering Clock Spinning Back isolated from the white background.
Tallinn / Estonia - September 18, 2019: Black Apple iPhone with icons of social media: instagram, youtube, pinterest, facebook, twitter, telegram application on screen. Social media icons.
People city street day. Young adult female activist feminist demonstration. Gender feminism fight resistance. Women march movement power sign equality. Strike empowerment action. Activist resistance.
Digital transformation concept. Binary code. Programming.
Iconic Tower Bridge, Sunset, Aerial View Shot of London UK, United Kingdom, sun beautifully slides across bridge
IoT (Internet of Things) concept. Smart house. Communication network.
Hero shot of the United States of America (US) National Capitol Building in the Nation's capital, Washington, District of Columbia (DC.) This landmark is located in the Capitol Hill / National Mall.
Growing digital tree with Bitcoin, Tether, Ethereum, cyber banking, money, cryptocurrency mining, blockchain technology symbols 3d rendering abstract concept animation. Futuristic icons background.
Automation Software concept as an innovation.  Business, Technology, Internet and network concept
Loading circle icon animation on black background. 4K clip with alpha channel.
4K Social media Live style animated heart on green screen. 60 FPS
People network concept. Group of person. Teamwork. Human resources.
SUBSCRIBE BUTTON ON GREEN SCREEN
August 28, 1963. Washington, DC. 'I Have a Dream Speech' delivered by Martin Luther King Jr. on the steps in front of the Lincoln memorial. 4K Overscan of Vintage  Archival Newsreel
Information society  [loop]
Golden & Silver Safe UNLOCK 4K animation With Green screen background - Opening safe door The Vault Door 3D SAFE UNLOCK - Easy to USE - Money and security Animation Chroma key
Establishing Aerial View Shot of London UK, London Skyline, St Paul's Cathedral, The City & Thames River, modern & old, United Kingdom, magical morning fog
Celebrating the Chinese New Year, year of the Tiger 2022, a loop glittering gold particles symbol of the Chinese zodiac for fortune and prosperity with alpha background ready for overlay
Clock Counting Down 24 Hour Day Fast Speed. Clock with moving arrows. Clock time lapse UHD 4K Animation.
Augmented reality elements over London Financial District with economic charts and data. Futuristic aerial skyline of London with stock exchange figures. Representing concepts as Big data, AI, IOT.
Establishing Aerial View Shot of Hamburg De, Mecklenburg-Western Pomerania, Germany, slow low gentle track in, over bridge, River Elbe, strong day light
Lively discussion of people of different nationalities discussing a new business plan in a modern office.
scam cryptocurrency icon animation blue digital elements technology background
Ethereum symbol, ETH, digital money, cryptocurrency, cyber coin and crypto currency icon concept. Metal symbol on circuit board. Abstract concept 3d rendering animation.
1966 Huston. TX  Muhammad Ali boxing Cleveland Williams. Ali knocks out Williams and Raises Gloves in Iconic Pose. 4K Overscan of Vintage Archival 16mm Film
LOOP POPULAR abstract seamless background blue purple spectrum looped animation fluorescent ultraviolet light 4k glowing line Abstract background web neon box pattern LED screens projection technology
Social media network connection of people icons with connecting lines
NEW YORK, NY, USA - JUNE 21, 2019: Aerial approach The Newyorker and Empire State Building
Renewable energy and environmental technology concept. Wind power plant. Solar power plant. Sustainable development goals. SDGs.
Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs.
Close up of Social Media User Interface a Video Likes, Dislikes, Followers Counter - Quick Increasing
 - Influencer
Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs. Collage movie.
People from different culture and races protest on the street for equal rights - Demonstrators wearing face masks during black lives matter fight campaign - 4K
GPS location pointer animated icon. 4K white on black with alpha.
Establishing Aerial View of Liverpool UK, beautiful City Waterfront, United Kingdom
Business network concept. Teamwork. Partnership. Human resources.
The Concept of: Digitalization of Information Stream Moving Through Rack Servers in Data Center. Interconnected Threads Connect User Data by Icons, Tags and Interests. Shot on RED EPIC-W 8K Camera.
Minimalist wave form Audio. Isolated on transparent background. Animation of seamless loop.
This video shows aerial views of the Statue of Liberty.  The Statue of Liberty is a colossal neoclassical sculpture on Liberty Island in New York Harbor in New York, in the United States.
A tracking shot of a security guard in uniform patrolling in a commercial area.
Yellow Clapping hands animation. Applause gesture. emoticon sign.  Emoji button. Congratulation. 3d render. Isolated on white background
BUDAPEST, HUNGARY Circa 2022 : Email app getting notifications. Email spamming goes on large scale on the internet
Animated wifi hotspot icon designed in flat icon style, Technology concept icon.
Social media likes and views. A Facebook status update, or YouTube video, gets one million views as well as over 60K likes and dislikes. Viral video. Social network. Social media marketing. Clickbait.
Majestic Tower Bridge, Sunny Day, Establishing Aerial View of London UK, United Kingdom
Set of Smoke Explosion or Boom Elements Cartoon Animation on black background
Electric Car Charging Indicating the Progress of the Charging, electric vehicle battery indicator showing an increasing battery charge. The battery indicator shows it fills up to 100%.
Digital flight through Info-graphics, stock market, digital graph abstract technology ui futuristic concept. Hud interface elements of digital data chart, communication, computing on future design bac
จาก 1