วิดีโอสต็อก

Silhouette of jumbo jet landing with big sun in the background, high contrast

F

โดย FCG

  • รหัสวิดีโอสต็อก: 1011023441
ความยาวคลิปวิดีโอ: 00:18FPS: 29.97อัตราส่วนภาพ: 16:9สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐาน เรียนรู้เพิ่มเติม
HDUS$791920 × 1080MOV61.6 MB
SDUS$65852 × 480MOV10.2 MB

วิดีโอสต็อกที่ดูคล้ายกัน

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ