จะมีการออกบิลค่าต่ออายุอัตโนมัติเมื่อใด

เมื่อมีการคิดค่าธรรมเนียมการต่ออายุอัตโนมัติของคุณขึ้นอยู่กับประเภทแผนการใช้บริการของคุณ

ในส่วนของชุดภาพ ค่าบริการจะคิดทันทีที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในชุดข้อมูลหรือเมื่อชุดข้อมูลหมดอายุ พิจารณาตามเกณฑ์ที่เกิดขึ้นก่อน บัตรของคุณในแฟ้มข้อมูลจะถูกคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนภาพที่คุณมีมาก่อน

สำหรับแผนการสมัครสมาชิกภาพ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมก่อนที่แผนซึ่งคุณใช้งานอยู่จะสิ้นสุดลงราวสองสามวัน  ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าบริการของคุณจะจัดให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่