ใบอนุญาตสามารถโอนได้หรือไม่

 คุณสามารถใช้เนื้อหา Shutterstock สำหรับลูกค้าของคุณ แต่ใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาไม่สามารถโอนได้ ซึ่งหมายความว่าคุณถือสิทธิ์ที่จะใช้เนื้อหา ถ้าลูกค้าของคุณต้องการการออกแบบใหม่หรือผลิตภัณฑ์โดยใช้เนื้อหาที่คุณมีใบอนุญาต ลูกค้าจะต้องมีใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาหรือขอให้คุณทำการออกแบบ
 
แต่เรามีการออกใบอนุญาตพิเศษสำหรับหน่วยงานที่ช่วยให้สามารถถ่ายโอนใบอนุญาตให้กับลูกค้าพร้อมกับผลประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย โทร 1-888-286-3823 หรือ อีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่