เหตุใดบางเนื้อหาจึงมีเครื่องหมาย "สำหรับใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น"?

คุณจะเห็นภาพ เวกเตอร์ และคลิปวิดีโอจำนวนมากของ Shutterstock ที่กำกับด้วย "สำหรับใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" รายการเนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นสำหรับใช้เพื่อการค้า แต่สร้างเพื่อใช้งานในสื่อข่าวและวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการค้า
 


ตัวอย่างของเครื่องหมายใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น

เนื้อหา "สำหรับบทความข่าว" มีลักษณะอย่างไร?
เนื้อหาบทความข่าวคือรรายการที่เราไม่มีหนังสือให้สิทธิ์ใช้งานตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า คุณลักษณะต่อไปนี้อาจถือว่าเนื้อหา Shuttershock  เป็นบทความข่าว:
  • เป็นภาพของผู้มีชื่อเสียง ภาพของผู้มีชื่อเสียงเกือบทั้งหมดจะใช้สำหรับใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น (เช่นภาพนี้)
  • เป็นภาพบุคคลที่ไม่ได้รับหนังสือแสดงความยินยอม หากรูปภาพเป็นท้องถนนในเมือง เป็นไปได้ที่ในรูปภาพจะมีผู้คนมากมาย ในกรณีดังกล่าว ช่างภาพอาจ ไม่ได้ให้ทุกคนเซ็นเอกสารแสดงความยินยอม แปลว่ารูปภาพดังกล่าวไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าได้ (ตัวอย่างดังนี้)
  • เป็นการแสดงถึงโลโก้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการ ทุกครั้งที่มีการแสดงโลโก้บริษัท (หรือที่คล้ายคลึงกัน) อย่างชัดเจน เป็นไปได้ที่รายการเนื้อหา จะเป็นสำหรับใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น รูปภาพทางเดินถนนที่แสดงร้านและโลโก้ (เช่นภาพนี้)
  • เป็นการแสดงรูปภาพอย่างอื่นที่มีเครื่องหมายการค้า หลายตึก สถานที่ และตำแหน่ง จะมีเครื่องหมายการค้า ยกตัวอย่าง ตึก Empire State มีเครื่องหมายการค้า ซึ่งแปลว่า  ภาพที่โฟกัสไปที่ตึก ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการค้าได้ (เช่นรูปภาพนี้)
  • รูปภาพถูกถ่ายในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือที่มีเครื่องหมายการค้า สถานที่ชมคอนเสิร์ต และสถานที่แห่งอื่นอาจเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล/มีเครื่องหมายการค้า ดังนั้นรายการเนื้อหาที่ถ่ายจะอยู่ในหมวดหมู่บทความข่าว (เช่นภาพนี้)
  • รายการนี้ไม่ได้รวมทุกกรณี มีเหตุผลอื่นที่รายการเนื้อหา จะถือเป็นบทความข่าว หากรายการมีเครื่องหมายสำหรับใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น แปลว่าทีมตรวจสอบของเราได้พบเหตุผลทางกฏหมายบางประการที่เป็นการระบุให้เป็นเช่นนั้น

"ใช้เพื่อการค้า" คืออะไร?
ใช้เพื่อการค้าคือวิธีการใดก็ตามในการส่งเสริมการขาย/โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ก่อให้เกิด รายได้ การใช้งานเป็นไปได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การใช้ทางตรงอาจเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การใช้ทางอ้อมอาจเป็นการโพสต์ลงโซเชียลมีเดียบนหน้าธุรกิจที่โปรโมตวันหยุดโดยไม่ต้องขายหรือโปรโมตธุรกิจโดยเฉพาะ วิธีการใช้งานทั้งสองแบบนี้จะไม่ได้รับอนุญาตหากภาพกำกับด้วย "สำหรับใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น"

มีวิธีที่จะสามารถนำภาพข่าวไปใช้เพื่อการค้าหรือไม่?
ในบางกรณี Shutterstock อาจสามารถประสานงานกับช่างภาพและผู้ถือสิทธิ์เพื่อขอรับสิทธิ์สำหรับใช้เพื่อการค้า เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่