เหตุใดบางเนื้อหาจึงมีเครื่องหมาย "สำหรับใชเพื่อการบรรณาธิการเท่านั้น"

คุณจะเห็นภาพ เวคเตอร์ และฟุตเทจของ Shutterstock ที่ทำเครื่องหมายเป็น " ใช้สำหรับบทบรรณาธิการเท่านั้น" เนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการโฆษณา แต่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในสื่อการข่าวและวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นเพื่อโฆษณา(เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ภาพบทบรรณาธิการ).
 


ตัวอย่างของเครื่องหมายใช้สำหรับการบรรณาธิการเท่านั้น

อะไรเป็นตัวสร้างเนื้อหา "บทบรรณาธิการ?"
เนื้อหาบทบรรณาธิการคือรรายการที่เราไม่มีใบรับรองการปล่อยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา คุณลักษณะต่อไปนี้อาจถือว่าเนื้อหา Shuttershock  เป็นบทบรรณาธิการ:

 

  • เป็นภาพของนักแสดง รูปภาพนักแสดงจะมีเครื่องหมายใช้สำหรับการบรรณาธิการเท่านั้นแทบจะตลอดเวลา (เช่นภาพนี้).
  • เป็นภาพบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาต หากรูปภาพเป็นท้องถนนในเมือง เป็นไปได้ที่ในรูปภาพจะมีผู้คนมากมาย ในกรณีดังกล่าว ผู้ถ่ายภาพไม่น่าจะ ให้แต่ละคนเซ็นใบยืนยอม แปลว่ารูปภาพดังกล่าวไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา (เรามีตัวอย่างมาให้)
  • เป็นการแสดงถึงโลโก้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการ ทุกครั้งที่มีการแสดงโลโก้บริษัท (หรือที่คล้ายคลึงกัน) อย่างชัดเจน เป็นไปได้ที่รายการเนื้อหา จะเป็นสำหรับการบรรณาธิการเท่านั้น ตัวอย่างเช่น รูปภาพทางเดินถนนที่แสดงร้านและโลโก้ (เช่นรูปภาพนี้).
  • เป็นการแสดงรูปภาพอย่างอื่นที่มีเครื่องหมายการค้า หลายตึก สถานที่ และตำแหน่ง จะมีเครื่องหมายการค้า ยกตัวอย่าง ตึก Empire State มีเครื่องหมายการค้า ซึ่งแปลว่า  รูปภาพที่โฟกัสไปที่ตึก ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการโฆษณา (เช่นรูปภาพนี้).
  • รูปภาพถูกถ่ายในพื้นที่ส่วนบุคคลหรือที่มีเครื่องหมายการค้า สถานที่ชมคอนเสิร์ต และสถานที่แห่งอื่นอาจเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล/มีเครื่องหมายการค้า ดังนั้นรายการเนื้อหาที่ถ่ายจะอยู่ในหมวดการบรรณาธิการ (เช่นรูปภาพนี้).
  • รายการนี้ไม่ละเอียดถี่ถ้วน มีเหตุผลอื่นที่รายการเนื้อหา จะถือเป็นการบรรณาธิการ หากรายการมีเครื่องหมายสำหรับการบรรณาธิการเท่านั้น แปลว่าทีมทบทวนของเราได้พบเหตุผลทางกฏหมายบางประการที่เป็นการระบุให้เป็นเช่นนั้น

อะไรคือ "ใช้เพื่อการโฆษณา?"
การใช้เพื่อการโฆษณาคือวิธีการใดก็ตามในการโปรโมต/โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ก่อให้เกิด รายได้ ใช้การงานเป็นไปได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การใช้ทางตรงอาจเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ การใช้ทางอ้อมอาจเป็นการโพสต์ลงโซเชียล มีเดียบนหน้าธุรกิจที่โปรโมตวันหยุดโดยไม่ต้องขายหรือโปรโมตธุรกิจซะทีเดียว วิธีการใช้ทั้งสองทางนี้จะได้รับอนุญาตหากรูปภาพมีเครื่องหมาย "ใช้สำหรับการบรรณาธิการเท่านั้น."

มีวิธีการใดที่จะใช้รูปภาพบรรณาธิการเพื่อการโฆษณาบ้างหรือไม่
รูปภาพของ Madonna มีให้ดูใน Shutterstock จะมีเครื่องหมายสำหรับการบรรณาธิการเท่านั้น ในการใช้รูปภาพดังกล่าวเพื่อการโฆษณา คุณต้องได้รับอนุญาตจาก Madonna หรือตัวแทนทางกฏหมายของเธอ Shutterstock ไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ คุณต้องได้รับและมีเอกสารอนุญาตดังกล่าว

ฉันจะสามารถใช้เนื้อหาบทความข่าวได้อย่างไร
เรามี หน้าที่ทำไว้เฉพาะสำหรับวิธีการใช้เนื้อหาบรรณาธิการ.

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่