เพราะเหตุใด ในใบแจ้งหนี้ของฉันจึงมีการระบุ “Shutterstock Netherlands” ไว้

หากในใบแจ้งหนี้ของคุณระบุถึง Shutterstock Netherlands, BV. พร้อมด้วยที่อยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ นั่นแสดงว่า บัญชีของคุณมีการทำธุรกรรมกับ หน่วยงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ของเรา จะไม่มีผลต่อบัญชี การวางบิล หรือใช้งานของคุณ นอกเสียจากว่าคุณจะเป็นลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเนเธอร์แลนด์

ในเดือนสิงหาคม ปี 2015 Shutterstock มีการเริ่มกำหนดลูกค้าใหม่ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาไปยังหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราในประเทศเนเธอร์แลนด์

บัญชีของคุณจะมีการทำธุรกรรมกับหน่วยงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ หากสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้:

  • คุณอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา และ
  • คุณมีการซื้อผลิตภัณฑ์แรกของคุณจาก Shutterstock เมื่อหรือหลังวันที่ 3 เดือนสิงหาคม ปี 2015

ลูกค้าที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทั้งสองข้อนี้จะทำธุรกรรมกับหน่วยงาน Shutterstock ที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลกระทบหลักจากการเปลี่ยนแปลงนี้คือ ลูกค้าที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์: เมื่อมีการทำธุรกรรมกับ Shutterstock Netherlands, BV. ลูกค้าที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเสมอ ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับธุรกิจทั้งหมดระหว่างบริษัทสัญชาติดัตช์ ลูกค้าที่ไม่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่อยู่ใน EU ยังคงสามารถป้อนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของพวกเขา เพื่อขอยกเว้นการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ เวลาทำการซื้อ

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่