ใบแจ้งหนี้ของฉันเคยมีข้อความ “Shutterstock Netherlands” ระบุไว้ เพราะเหตุใดจึงไม่มีข้อความนี้แล้ว

ในปี 2015 Shutterstock ได้จัดตั้งนิติบุคคลขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ ลูกค้านอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจำนวนมากทำธุรกรรมกับนิติบุคคลแห่งนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่มีข้อความ “Shutterstock Netherlands” ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

ในปี 2019 นิติบุคคลแหล่งนี้ได้ถูกยกเลิกไป ซึ่งหมายความว่าขณะนี้ลูกค้าทั้งหมดจะทำธุรกรรมกับนิติบุคคลของ Shutterstock ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลในทางปฏิบัติต่อลูกค้าแต่อย่างใด ยกเว้นผู้ที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ เรียนรู้เพิ่มเติมว่าลูกค้าในเนเธอร์แลนด์ได้รับผลกระทบอย่างไร

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่