เนื้อหาสำหรับบทความข่าวจาก Shutterstock Premier

ภาพและฟุตเทจที่กำกับว่า "สำหรับใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" จัดทำสำหรับใช้ในเรื่องราวหรือบทความที่นำเสนอเหตุการณ์ข่าวหรือสถานการณ์ที่เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป ห้ามใช้เนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ แนวทางปฏิบัติเหล่านี้มีผลบังคับใช้แม้องค์กรของคุณจะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์

สามารถใช้ เนื้อหาบทความข่าว ได้ใน:

  • นิตยสาร
  • บทความข่าวสาร
  • หนังสือสารคดี
  • ภาพยนตร์สารคดี
  • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สำคัญเพียงพอที่จะเป็นข่าว

ห้ามใช้เนื้อหาบทความข่าวกับ:

  • โฆษณา
  • การค้า
  • บรรจุภัณฑ์สินค้า
  • การใช้เชิงการค้า/ส่งเสริมการขายอื่นๆ 

จะให้อนุญาตการใช้ภาพเพื่อบทความข่าวได้อย่างไร
ภาพเพื่อบทความข่าวนี้เผยแพร่ไว้ใน Shutterstock Premier เท่านั้นร่วมกับเนื้อหาใหม่ล่าสุดจาก ช่างภาพบทความข่าวและพันธมิตรของเราทั่วโลก สืบค้นภาพข่าว กีฬาและความบันเทิงกว่า 40 ล้านภาพได้กับ Shutterstock Premier และภาพใหม่ ๆ อีก 10,000 ภาพทุก ๆ วัน Shutterstock Premier เหมาะสำหรับทีมงานขนาดใหญ่ที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมในองค์กรขนาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติม

จะค้นหาภาพบทความข่าวโดยไม่ใช้ Premier ได้อย่างไร
Shutterstock มีเนื้อหาบทความข่าวนำเสนออย่างหลากหลายซึ่งสามารถขออนุญาตใช้ได้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานมาตรฐานหรือสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติมและห้ามใช้งานในเชิงพาณิชย์ ดูแผนการใช้ของเราที่นี่ ค้นหาเนื้อหาบทความข่าวได้โดยไปที่แท็บ ภาพ จากนั้นทำการค้นหา จากหน้า ผลการค้นหา คลิกที่ "เพิ่มเติม" จากแถบค้นหา จากนั้นทำเครื่องหมายที่ช่อง "บทความข่าวเท่านั้น"

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่