สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ใช้งานได้หรือไม่

คุณสามารถใช้เนื้อหาของ Shutterstock สำหรับลูกค้าของคุณ แต่สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานและแบบเพิ่มเติมจะไม่อนุญาตให้มีการถ่ายโอนทั้งเนื้อหาไปให้ผู้อื่น ซึ่งหมายความว่าสิทธิ์ที่จะใช้เนื้อหายังคงอยู่กับคุณ หากลูกค้าของคุณต้องการงานออกแบบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เนื้อหาซึ่งคุณถือสิทธิ์ใช้งานอยู่ ลูกค้าจะต้องขอให้คุณเป็นผู้ออกแบบหรือมอบสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาดังกล่าวเอง 

สิทธิ์ใช้งานแบบพรีเมียร์ของ Shutterstock อนุญาตให้มีการถ่ายโอนเนื้อหาได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ใช้งานแบบพรีเมียร์

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาสต็อกในงานออกแบบ
ส่วนใหญ่แล้ว นักออกแบบที่ใช้เนื้อหาสต็อกในงานออกแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใครจะไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนสิทธิ์ใช้งานไปให้ลูกค้าของตนเอง ซึ่งหมายความว่า เมื่อเนื้อหาสต็อกเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบใหม่ ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า หากลูกค้าต้องการใช้เนื้อหาแบบแยกต่างหาก ลูกค้าต้องซื้อสิทธิ์ใช้งานของตนเองสำหรับภาพถ่ายหรือฟุตเทจนั้น นี่เป็นข้อตกลงโดยทั่วไปสำหรับนักออกแบบที่ดาวน์โหลดเนื้อหาสต็อก แต่บริษัทตัวแทนจัดหาเนื้อหาบางแห่งอาจมีข้อตกลงที่แตกต่างออกไป ดังนั้นต้องตรวจสอบให้ดีก่อนการส่งงานออกแบบของคุณไปให้ลูกค้าตรวจ  

อ่านข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ์ใช้งานโดยละเอียด
เมื่อใดก็ตามที่คุณดาวน์โหลดหรือใช้เนื้อหาสต็อกประเภทใดก็ตาม คุณต้องอ่านข้อตกลงการให้สิทธิ์ใช้งานอย่างรอบคอบก่อนใช้เนื้อหาดังกล่าวในงานออกแบบของคุณ บริษัทเนื้อหาสต็อกส่วนใหญ่จะมีสิทธิ์ใช้งานสองประเภท คือ แบบเพิ่มเติมและแบบมาตรฐาน หากคุณเลือกตัวเลือกสิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐาน โดยทั่วไปแล้ว คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอนสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาไปให้ลูกค้า สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมอาจมีตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการถ่ายโอนสิทธิ์ใช้งานไปให้ลูกค้า นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติมสำหรับภาพหรือเนื้อหาในโครงการหรือสถานการณ์เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย

การให้สิทธิ์ใช้งานแก่ลูกค้า
บางครั้งลูกค้าของคุณอาจต้องการภาพหรือเนื้อหาอื่นเพื่อใช้ในสื่อเพื่อส่งเสริมการขายหรือส่วนอื่นของธุรกิจโดยเฉพาะ นักออกแบบต้องซื้อสิทธิ์ใช้งานสำหรับโครงการนั้น แต่คุณจะไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ใช้งานของคุณไปให้ลูกค้าได้ แต่ลูกค้าจะต้องซื้อสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเองด้วย หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อตกลงสิทธิ์ใช้งาน คุณอาจเป็นสาเหตุให้ลูกค้าต้องประสบปัญหาทางกฎหมายที่ร้ายแรงและต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามกฎระเบียบไว้จะเป็นการดีที่สุด นักออกแบบบางคนอาจต้องสื่อสารให้ลูกค้าของตนเองทราบเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้งานเนื้อหาสต็อกก่อนนำเนื้อหานั้นๆ ไปใช้ในโครงการออกแบบใหม่   

หากคุณใช้เนื้อหาสต็อก โปรดศึกษาลักษณะการให้สิทธิ์ใช้งานด้วย คุณจะไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ใช้งานใดๆ ที่คุณซื้อไปให้ลูกค้าได้ หากคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช้งานขั้นสูง เช่น สิทธิ์ใช้งานแบบพรีเมียร์ของ Shutterstock
  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่