เนื้อหาของคุณมีหนังสือยินยอมของบุคคลในภาพ/หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือไม่

สำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์ เนื้อหาที่แสดงตัวบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้หรืออาคารที่มีเครื่องหมายการค้าหรือพื้นที่/สถานที่ส่วนบุคคลจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมแนบไว้ร่วมด้วย หากเนื้อหาใด ๆ ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมเราจะ:

  • จัดเตรียมไว้ในแฟ้มข้อมูล เพื่อให้สามารถใช้งานเนื้อหาดังกล่าวได้ในเชิงพาณิชย์

  • ไม่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล เนื้อหาจะสามารถใช้ได้ในเชิงสารคดีเท่านั้น

หนังสือยินยอมของบุคคลในภาพ
หากมีบุคคลในภาพที่ระบุตัวได้อย่างน้อยหนึ่งราย Shutterstock กำหนดให้ต้องขอหนังสือยินยอมของบุคคลในภาพที่แสดงอยู่ทุก ๆ คน หากเรามีหนังสือให้ความยินยอมแนบไว้ คุณจะพบข้อความ "Signed model release on file with Shutterstock, Inc." ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างภาพพร้อมหนังสือยินยอมจากบุคคลในภาพ

หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่
หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ใช้สำหรับอาคารที่มีเครื่องหมายการค้าและพื้นที่ภายในบ้าน อาคารทางธุรกิจหรือพื้นที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น ภาพของตึกเอมไพร์สเตทจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่โดยเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณจะพบข้อความแจ้งหากเรามีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ระบุเป็น: "Signed property release on file with Shutterstock, Inc." ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างภาพที่มีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่

เนื้อหาที่ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมทั้งสองฉบับจะมีแจ้งไว้เป็น “Signed model and property release on file with Shutterstock, Inc.” ดูตัวอย่างภาพที่ต้องใช้หนังสือยินยอมทั้งสองแบบ

สำหรับใช้เชิงสารคดีเท่านั้น
เนื้อหาจะกำกับเป็น "สำหรับใช้ในเชิงสารคดีเท่านั้น" หากมีส่วนประกอบที่ต้องขอความยินยอมโดยที่ยังไม่ได้รับหนังสือยินยอม เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่ โดยอาจรวมถึงภาพถ่ายถนนที่เต็มไปด้วยผู้คน ซึ่งช่างภาพไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมหนังสือให้สิทธิ์จากทุกคนได้ (นี่คือตัวอย่าง) โดยอาจครอบครอบเนื้อหาที่แสดงตราสินค้าที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง (เช่น โลโก้ Nike) ซึ่งโดยปกติใช้ในเชิงสารคดีเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาติดต่อเรา!
  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่