ปลอดค่าลิขสิทธิ์มีความหมายว่าอย่างไร เนื้อหาของ Shutterstock ฟรีหรือไม่

เนื้อหา Shutterstock ปลอดค่าลิขสิทธิ์ แต่มีค่าธรรมเนียม (แต่ เรามีข้อเสนอภาพถ่ายและเวกเตอร์ฟรีประจำสัปดาห์ที่หน้าโฮมเพจของเรา) ปลอดค่าลิขสิทธิ์หมายความว่าอย่างไร เราจะอธิบายให้ฟัง!

ปลอดค่าลิขสิทธิ์คืออะไร
การปลอดค่าลิขสิทธิ์เป็นชนิดของใบอนุญาตอย่างหนึ่งสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาที่จดลิขสิทธิ์ เช่น ภาพและวิดีโอ โดยใบอนุญาตจะอนุญาตให้คุณใช้เนื้อหาสำหรับแอปพลิเคชันหลายรายการในสื่อหลายประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานในแต่ละครั้ง คุณจะชำระเงินเพียงครั้งเดียวสำหรับการใช้ภาพหรือวิดีโอเฉพาะ เช่น คุณสามารถใช้ภาพในเว็บไซต์ของคุณ ในการพิมพ์โฆษณา และแบนเนอร์บนเว็บโดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับการใช้งานแต่ละครั้ง และคุณสามารถใช้ภาพได้ทั่วโลกและโดยไม่มีการจำกัดเวลา

ในทางตรงกันข้าม การให้สิทธิที่มีการจัดการสิทธิการใช้งานจะให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เนื้อหาแต่ละรายการสำหรับสื่อ ภูมิภาค อุตสาหกรรมเฉพาะ เป็นต้น เช่น มีการพิมพ์โฆษณาในนิตยสารสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในนิตยสาร เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน ไม่มีเนื้อหาใดๆ ของ Shutterstock ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้

เพราะเหตุใดจึงต้องจ่ายสำหรับภาพและวิดีโอ
หากบริษัทผู้ผลิตมีการสร้างงานโฆษณาโทรทัศน์สำหรับใช้เพื่อการค้า และต้องการใช้เพลงประกอบ พวกเขาจะต้องได้รับการให้สิทธิ์สำหรับเพลง ไม่ว่าเพลงดังกล่าวจะเป็นของศิลปินที่ติด 40 อันดับยอดนิยม หรือวงประจำพื้นที่ก็ตาม มิฉะนั้น จะมีการใช้เพลงโดยไม่ได้รับสิทธิอนุญาต และบริษัทผู้ผลิตอาจจบลงที่การดำเนินการทางกฎหมาย เนื่องด้วยเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 
โดยจะคล้ายคลึงกับภาพและวิดีโอที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์ การจ่ายเงินสำหรับภาพ หมายถึง คุณจะได้รับสิทธิอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการใช้งาน และผู้สร้างภาพจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม Shutterstock ยังมีข้อเสนอการชดใช้ค่าเสียหายขั้นต่ำ $10,000 สำหรับเนื้อหาที่มีการกำหนดสิทธิ์ทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์/การให้สิทธิ์ที่คุณเลือก)

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่