ทำอย่างไรจึงจะได้รับการอนุญาตให้สามารถนำเนื้อหาสำหรับใช้งานด้านบทความข่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า?

โดยทั่วไป เนื้อหาสำหรับใช้งานด้านบทความข่าวจะสามารถใช้ได้เฉพาะในการใช้งานลักษณะที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น (เรื่องราวที่เป็นข่าวสาร บทความนิตยสาร สารคดี เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม เราสามารถตรวจสอบความเป็นไปได้ในการกำหนดให้เนื้อหาดังกล่าวสามารถใช้เพื่อการค้าได้

ทาง Shutterstock และคู่ค้าในอุตสาหกรรมของเราจะประสานงานกับช่างภาพที่ส่งผลงานและเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาสำหรับใช้งานด้านบทความข่าวที่ปรากฏในภาพ (เช่น คนดัง หรือโลโก้ของแบรนด์) เพื่อขอรับการอนุญาตอย่างเหมาะสม

มีค่าธรรมเนียมเบื้องต้นเพื่อเริ่มทำการค้นคว้าเพื่อระบุรูปแบบการใช้เพื่อการค้า และค่าใช้จ่ายสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการระบุสิทธิ์ที่จำเป็น รวมถึงลักษณะการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวของคุณ

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้ภาพข่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โปรดติดต่อเรา พร้อมกับระบุข้อมูลต่อไปนี้:

  • หมายเลขประจำภาพ
  • คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับลักษณะการใช้งานภาพ
  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่