ฉันสามารถใช้ภาพในรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวิดีโอบนเว็บได้หรือไม่

สามารถใช้ภาพได้ในรายการโทรทัศน์และโฆษณา ภาพยนตร์และวิดีโอบนเว็บ ใบอนุญาตเสริมครอบคลุมจำนวนผู้ชมอย่างไม่จำกัด ใบอนุญาตมาตรฐาน (แบบสมัครสมาชิกและแบบตามสั่ง) ยังอนุญาตให้มีจำนวนผู้ชมอย่างไม่จำกัด หากงบประมาณในการผลิตตำ่กว่า $10,000 ใบอนุญาตเสริมจำเป็นสำหรับการผลิตที่มีงบประมาณสูงกว่า $10,000

คุณต้องการใบอนุญาตสำหรับองค์กรของคุณทั้งหมดหรือไม่ เราใบอนุญาตพิเศษสำหรับบริษัทผลิตรายการและบริษัทอื่น ๆ ติดต่อเรา เรายินดีที่จะแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้คุณทราบ
 

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่