ฉันสามารถแก้ไขเนื้อหาที่ฉันมีสิทธิ์ใช้งานหรือไม่?

เนื้อหาของ Shutterstock เหมาะแก่การเพิ่มสีสันให้กับงานของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขและรวมเนื้อหาในงานที่คุณสามารถทำได้:

ภาพและเวกเตอร์
ทั้งภาพและเวกเตอร์สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยมีข้อจำกัดในการแก้ไขเล็กน้อย ข้อจำกัดที่สำคัญสองประการ ได้แก่:

  • ตลาดภาพ “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” สามารถแก้ไขได้เล็กน้อยเท่านั้น และไม่ควรเปลี่ยนแปลงลักษณะสำคัญของเนื้อหาที่แสดงอยู่ ตัวอย่างเช่น สามารถครอบตัดภาพคนดังได้ แต่ไม่ควรส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของบุคคลที่อยู่ในภาพ
  • สามารถแก้ไขเวกเตอร์เพิ่มเติมและใช้ภายในงานที่สร้างสรรค์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานและแบบเพิ่มเติมของ Shutterstock ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพเป็นเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ ซึ่งรวมถึงการรวมเอาองค์ประกอบต่างๆ ของเวกเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ การใช้ภาพเป็นโลโก้ (หรือส่วนหนึ่งของโลโก้) จะต้องมีสิทธิ์ใช้งานที่เป็นเอกสิทธิ์

คลิปวิดีโอ
สามารถรวมเอาคลิปวิดีโอเข้าไปในการผลิตวิดีโอได้ในลักษณะ รูปร่างหรือรูปแบบใดก็ได้

เพลง
คุณสามารถทำการแก้ไขทั่วไปกับเพลง เช่น การเริ่ม/หยุด การค่อยๆ เพิ่มหรือลดเสียง ฯลฯ แต่ไม่อนุญาตให้ผสมเพลง รีมิกซ์ และรวมเข้ากับเพลงอื่นๆ

 

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่