ฉันสามารถแก้ไขข้อความในไฟล์เวกเตอร์ของ Shutterstock ได้หรือไม่?

เนื่องจากความซับซ้อนเกี่ยวกับการแนบแบบอักษร ในไฟล์เวกเตอร์  ข้อความที่คุณอาจเห็นในเวกเตอร์จึงเป็นองค์ประกอบที่รวมเป็นชั้นเดียว นั่นคือได้ถูกแปลงให้เป็นรูปร่าง ไม่ใช่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้อีกต่อไป

วิธีการเพิ่มข้อความที่สามารถแก้ไขได้:

  • เปิดไฟล์ใน Adobe Illustrator
  • เลือกองค์ประกอบข้อความที่มีอยู่
  • ลบองค์ประกอบข้อความดังกล่าว
  • เพิ่มข้อความ โดยใช้คอลเลกชันแบบอักษรของคุณเอง

เมื่อการออกแบบเสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ PDF หรืองานพิมพ์ เราขอแนะนำให้แปลงข้อความของคุณเป็น เค้าร่าง เพื่อให้มั่นใจว่าลักษณะที่ปรากฏจะยังคงเหมือนเดิมตามที่คุณได้ออกแบบไว้ ซึ่งทำได้โดยเลือกข้อความ จากนั้นเลือก "สร้างเค้าร่าง" ในเมนู ประเภท

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่