ฉันชำระเงินผ่าน Paypal ได้หรือไม่

เราไม่ได้ยอมรับ Paypal เป็นช่องทางการชำระค่าใช้จ่าย แต่เรายินดีรับบัตรเครดิต บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ และการโอนเงินผ่านเช็ก/ผ่านธนาคาร (สำหรับการโอนเงิน 200 ดอลลาร์ หรือมากกว่า) บัตรเครดิตและบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการจะทำให้คุณสามารถซื้อและเปิดแผนที่ไซต์ของเราได้ทันที

สำหรับการจ่ายด้วยเช็กหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร คุณจำเป็นต้องติดต่อเราก่อน ช่องทางการชำระค่าใช้จ่ายนี้ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการตั้งแต่เริ่มการโอนเงินจนถึงการเปิดแผน สำหรับบัญชีองค์กร เราสามารถออกใบแจ้งหนี้แบบกำหนดระยะเวลาให้ได้ สอบถามเกี่ยวกับตัวเลือกช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ได้ โดย ติดต่อเรา

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่