ฉันจะได้รับใบเสร็จรับเงินได้อย่างไร

ใบเสร็จรับเงินทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของคุณและคุณสามารถเข้าดูและ/หรือพิมพ์ได้เมื่อต้องการ

หากต้องการได้รับใบเสร็จพิมพ์ออกมา:

  1. คลิกตรงนี้เพื่อเปิดหน้ารายละเอียดบัญชีของคุณ (หรือเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ แล้วคลิกบัญชีของฉันตรงขาวบนของหน้าจอ แล้วคลิกรายละเอียดบัญชี)
  2. เลือก "ประวัติการซื้อ" จากเมนูด้านซ้าย
  3. จากตรงนี้คุณจะเห็นรายการสั่งซื้อทั้งหมดและคลิกลิงค์ใบเสร็จเพื่อดูใบเสร็จของธุรกรรม

ถ้าหน่วยงานการภาษีของประเทศของคุณกำหนดให้จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ที่มีลายเซ็นจริง หรือถ้าคุณจำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินหรือมีคำร้องขออื่นๆ โปรดแจ้งให้เราทราบ เราสามารถช่วยคุณเกี่ยวกับการร้องขอเหล่านี้

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่