ฉันจะเพิ่มขนาดของรูปภาพได้อย่างไร?

รูปภาพขนาดใหญ่ของ  จะตั้งเป็นรูปภาพเริ่มต้นและต้นฉบับเสมอ ถ้าหากรูปภาพมีขนาดที่เล็กเกินไป คุณสามารถเพิ่มขนาดโดยใช้โปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมปรับขนาดอื่น ๆ เรามาเรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานในการเพิ่มขนาดรูปภาพ

หมายเหตุ: รูปภาพเวกเตอร์ใช้งานต่างกัน - บทความนี้หมายถึงรูปภาพดั้งเดิม (JPEG) เท่านั้น

วิธีการเพิ่มขนาดรูปภาพ
วิธีการที่ง่ายที่สุดในกรเพิ่มขนาดรูปภาพคือใช้โปรแกรม Photoshop วิธีนี้ นี้ทำให้ง่ายในการ "เพิ่มความคมชัด" ให้กับรูปภาพโดยลบผลกระทบต่อคุณภาพของรูปภาพ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านขั้นตอนโดยละเอียดในการเพิ่มขนาดรูปภาพในโปรแกรม Photopshop

การคำนึงถึงคุณภาพของรูปภาพ
สิ่งหนึ่งที่ต้องจำคือการเพิ่ม ขนาดของรูปภาพจะ ทำให้คุณภาพตกลงแทบทุกครั้ง เป็นเพราหนึ่งรูปภาพจะมีจำนวนจำกัดของพิกเซล ดังนั้นการเพิ่มขนาดรูปภาพจะส่งผลให้ภาพคลุมเครือหรือการเกิดแตกของพิกเซล ในบางกรณี ปัญหาดังกล่าวจะไม่เป็นที่สังเกต โดยเฉพาะการเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่ในกรณีจะสังเกตเห็นได้ชัดเจน เช่นการเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นมากหรือรูปภาพต้นฉบับเป็นคุณภาพต่ำ

การสุ่มตัวอย่างรูปภาพซ้ำ
การสุ่มตัวอย่าง รูปภาพซ้ำหมายถึงเมื่อทำการกระจายพิกเซลจำนวนเฉพาะไปยังพื้นที่ที่ใหญ่กว่า โปรแกรมจะพยายาม "เติม" พื้นที่บางส่วนดังกล่าวด้วยพิกเซลใหม่ ขั้นตอนนี้เรียกว่าการสุ่มข้อมูลเพิ่ม หากกำลังใช้โปรแกรม Photoshop คุณสามารถข้ามขั้นตอนการสุ่มข้อมูลเพิ่ม

การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
ต้องการครอปหรือแก้ไขเล็กน้อยหรือไม่ โปรแกรม Shutterstock Editor ช่วยในการแก้ไขรูปภาพ Shutterstock - เข้าไปดูวันนี้!

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่