ฉันจะต้องให้เครดิตสำหรับ Shutterstock/ศิลปิน เมื่อฉันใช้ภาพหรือคลิปวิดีโอหรือไม่

ใช่ มีบางกรณีที่คุณจำเป็นต้องให้เครดิตเนื้อหาจาก Shutterstock: การใช้งานใด ๆ ก็ตามในบริบทของบทความข่าวและในการค้าหรือการผลิตวิดีโอ แต่ไม่ต้องกังวล สามารถทำได้ง่ายมาก! รายละเอียดมีดังนี้:

เมื่อคุณซื้อสิทธิ์การใช้งานภาพหรือคลิปวิดีโอหนึ่งในแคตตาล็อกเนื้อหาปลอดค่าลิขสิทธิ์ของ Shutterstock คุณสามารถใช้ภาพหรือคลิปวิดีโอนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะต่างๆ ทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้บริการ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องให้เครดิตแก่ศิลปินหรือ Shutterstock อย่างไรก็ตาม มีอยู่สองสามกรณีที่คุณต้องให้เครดิตภาพหรือคลิปวิดีโออย่างเหมาะสม ในกรณีเหล่านี้ คุณต้องทำการระบุแหล่งที่มาซึ่งจัดวางและปรับขนาดอย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้ชมสามารถอ่านเองได้ง่าย

การใช้งานในเนื้อหาบทความข่าว 
หากคุณใช้ภาพหรือคลิปวิดีโอสำหรับบทความข่าว คุณต้องระบุแหล่งที่มาอย่างเหมาะสม เนื้อหาใดจึงจะถือว่าเป็นบทความข่าว คำนี้มีความหมายโดยพื้นฐานว่าเป็นสิ่งใดก็ตามที่ออกแบบมาให้น่าสนใจเพียงพอที่จะเป็นข่าวได้หรือเป็นที่สนใจจากสาธารณะ หนังสือ บทความข่าว และสารคดี เป็นตัวอย่างของประเภทเนื้อหาบทความข่าวที่พบบ่อยที่สุด การใช้ภาพหรือคลิปวิดีโอของ Shutterstock ในชิ้นงานบทความข่าวจะต้องระบุแหล่งที่มาเพื่อให้เครดิต

  • รูปแบบที่ถูกต้องมีลักษณะดังนี้: "ชื่อของศิลปิน/Shutterstock.com"

เมื่อใช้เนื้อหาในบทความข่าว คุณสามารถใช้ภาพและคลิปวิดีโอใดก็ได้ในไลบรารีของ Shutterstock อย่างไรก็ตาม จำเป็นที่จะต้องระลึกไว้ว่าเนื้อหาที่กำกับด้วยป้าย "สำหรับใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" ได้รับอนุญาตให้ใช้งานสำหรับบทความข่าวเท่านั้น คุณไม่สามารถใช้เนื้อหาบทความข่าวเพื่อการใช้งานหรือวัตถุประสงค์ทางการค้า เช่น โฆษณา เว็บไซต์ หรือนามบัตร
 
การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการค้า
โดยทั่วไป คุณควรให้เครดิต Shutterstock เมื่อใช้ภาพเพื่อการค้า ตราบใดที่การใช้งานนั้นมีลักษณะ "สมเหตุสมผลในการใช้เพื่อการค้า" การระบุวิธีการใส่เครดิตในการค้าบางอย่างอาจเป็นไปได้ยาก อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใส่แหล่งที่มาเข้าไปในภาพโดยตรง ตัวอย่างเช่น คุณอาจใส่เครดิตที่ด้านล่างของแผ่นรองเมาส์ที่มีแบรนด์เพื่อส่งเสริมการขาย

  • การระบุแหล่งที่มาควรอยู่ในรูปแบบดังนี้: "สิทธิ์ใช้งานภาพจาก Shutterstock.com."

การใช้งานในการผลิตวิดีโอ
การใช้ภาพหรือคลิปวิดีโอของ Shutterstock ในการผลิตวิดีโอยังต้องระบุแหล่งที่มีอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน เครดิตอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของเครดิตแบบเลื่อนลงหลังจบภาพยนตร์

  • รูปแบบของการระบุแหล่งที่มาคล้ายกับการให้เครดิตบนสินค้า: ภาพและ/หรือคลิปวิดีโอที่ใช้ภายใต้สิทธิ์การใช้งานจาก Shutterstock.com"

การใช้งานด้วยเนื้อหาที่ให้เครดิตอื่นๆ
โดยทั่วไป มีเพียงการใช้งานสำหรับสินค้า การผลิตวิดีโอ และชิ้นงานบทความข่าวเท่านั้นที่ต้องแสดงที่มาของเครดิตดังที่อธิบายไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากโปรเจคของคุณมีเนื้อหาสต็อกที่ให้เครดิตจากแหล่งที่มาอื่น คุณจะต้องใส่การระบุแหล่งที่มาของ Shutterstock ด้วย 
 
การใช้ภาพและคลิปวิดีโอจาก Shutterstock เป็นวิธีง่ายๆ ในการสร้างโปรเจคที่ยอดเยี่ยม มีเพียงไม่กี่กรณีเท่านั้นที่คุณจะต้องใส่เครดิตสำหรับเนื้อหาของ Shutterstock ดังที่ระบุไว้ข้างต้นและในข้อกำหนดการใช้บริการ

"บริบทการใช้งานด้านบทความข่าว" โดยแท้จริงแล้วคืออะไร?
การใช้งานด้านบทความข่าวคือ การใช้เนื้อหาเรื่องราวหรือบทความที่น่าสนใจสำหรับข่าวหรือเป็นที่สนใจของสาธารณชน ตัวอย่างเช่น บทความจากข่าว ภาพยนตร์สารคดี และหนังสือทุกประเภท สามารถใช้เนื้อหาที่เป็นภาพใดๆ ในการใช้งานด้านบทความข่าว (ไม่ว่าจะมีการทำเครื่องหมายว่า "เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" หรือไม่ก็ตาม) อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถใช้เนื้อหาที่มีการทำเครื่องหมายว่า "เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" สำหรับเป้าหมายทางการค้าใดๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

ในทุกกรณี การแสดงที่มาของเครดิตจะต้องมีการใช้สี ขนาด และแสดงความเด่นชัด อย่างชัดเจน สามารถอ่านได้โดยง่ายดายด้วยสายตาปกติ

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่