ฉันจะต้องแสดงเครดิตสำหรับ Shutterstock/ศิลปิน เมื่อฉันใช้ภาพหรือคลิปวิดีโอหรือไม่

ใช่ มีบางกรณีที่คุณต้องซื้อคอนเทนต์จาก Shuttershovk: การใช้งานคอนเทนต์ในการใช้งานด้านบทความข่าวและในผลิตภัณฑ์การผลิตวิดีโอ แต่ไม่ต้องกังวล สามารถทำได้ง่ายมาก! รายละเอียดมีดังต่อไปนี้:

การใช้เนื้อหาด้าน "บทความข่าว"
การใช้ภาพใดๆ หรือคลิปวิดีโอ (เนื้อหาที่เป็นภาพ) ด้าน "บทความข่าว" จะต้องมีการแสดงที่มาของเครดิตประกอบในรูปแบบดังต่อไปนี้:

  • "ชื่อของศิลปิน/Shutterstock.com"

การใช้เนื้อหาสำหรับการค้าหรือสำหรับการผลิตวิดีโอ
หากใช้เพื่อการค้า การใช้เนื้อหาสำหรับการค้าหรือการผลิตจะต้องมีการแสดงที่มาของเครดิตประกอบดังต่อไปนี้:

  • "ใช้ภาพหรือคลิปวิดีโอ (ตามที่เหมาะสม) ภายใต้สิทธิ์การใช้งานจาก Shutterstock.com" 

เครดิตนี้จะแสดงไว้ในรายการเครดิตที่ด้านท้ายของภาพยนตร์ หรือพิมพ์ไว้ที่ฐานของแก้วกาแฟที่เป็นรายการส่งเสริมการขาย

อะไรคือคอนเทนต์ "การใช้งานด้านบทความข่าว"?
การใช้งานด้านบทความข่าวคือ การใช้เนื้อหาเรื่องราวหรือบทความที่น่าสนใจสำหรับข่าวหรือเป็นที่สนใจของสาธารณชน ตัวอย่างเช่น บทความจากข่าว ภาพยนตร์สารคดี และหนังสือทุกประเภท สามารถใช้เนื้อหาที่เป็นภาพใดๆ ในการใช้งานด้านบทความข่าว (ไม่ว่าจะมีการทำเครื่องหมายว่า "เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" หรือไม่ก็ตาม) อย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถใช้เนื้อหาที่มีการทำเครื่องหมายว่า "เฉพาะสำหรับการใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" สำหรับเป้าหมายทางการค้าใดๆ เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

การใช้งานอื่นๆ
การใช้งานอื่นๆ จะไม่ต้องมีการแสดงที่มาของเครดิต นอกเสียจากว่า มีการใช้เนื้อหาอื่นๆ ที่มีการแสดงเครดิตร่วมกับโครงการเดียวกัน

ในทุกกรณี การแสดงที่มาของเครดิตจะต้องมีการใช้สี ขนาด และแสดงความเด่นชัด 
อย่างชัดเจนและสามารถอ่านได้อย่างชัดเจนง่ายดายด้วยสายตาปกติ

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่