ฉันสามารถดาวน์โหลดภาพของฉันได้เมื่อไร

ระยะเวลาที่คุณสามารถดาวน์โหลดภาพได้นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของแผนที่คุณมี

แผนระดับมืออาชีพ (การสมัครสมาชิกรายเดือน)
แต่ละเดือนในแผนแบบมืออาชีพของเราจะประกอบไปด้วยระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทินทั้งเดือน ซึ่งเริ่มต้นในวันที่เปิดใช้งาน เช่น หากคุณเริ่มต้นแผนของคุณในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ แผนของคุณจะหมดอายุวันที่ 1 มีนาคม

เมื่อสมัครแผนระดับมืออาชีพของเรา คุณจะมีระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทินในการดาวน์โหลดภาพตามปริมาณจัดสรรซึ่งขึ้นอยู่กับแผนของคุณ หากคุณใช้การดาวน์โหลดในหนึ่งเดือนหมดแล้ว คุณจะต้องรอจนเริ่มต้นรอบของเดือนถัดไปจึงจะใช้งานต่อได้ โปรดทราบว่าการสมัครสมาชิกจะต่ออายุแต่ละเดือนตามปฏิทินในวันที่เปิดใช้งานแผน (หรือวันสุดท้ายของเดือนถัดไป) เช่น หากซื้อแผนวันที่ 5 กรกฎาคม แผนก็จะต่ออายุในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป แต่หากซื้อแผนวันที่ 31 มกราคม แผนก็จะต่ออายุวันที่ 28/29 กุมภาพันธ์

แผนแบบพื้นฐานและแผนแบบเพิ่มเติม (ตามต้องการ)
หากคุณมีแผนตามต้องการ (โดยปกติจะเป็นแพ็ค 2, 5 หรือ 25 ภาพ) คุณจะมีระยะเวลาในการดาวน์โหลดภาพของคุณหนึ่งปี โดยเริ่มนับปีเมื่อเปิดใช้งาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 365 วัน แพ็คภาพของคุณจะหมดอายุและคุณจะต้องซื้อแผนใหม่เพื่อดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

คุณสามารถดูวันที่หมดอายุสำหรับแผนของคุณได้บนแท็บ "แผน" ในหน้า บัญชีของฉัน

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่