ฉันจะชำระเงินผ่านธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารได้หรือไม่?

เรารับการโอนเงินผ่านธนาคารและเช็คเฉพาะกรณีที่ซื้อแผนแบบกำหนดเอง/แผนสำหรับองค์กรเท่านั้น การซื้อทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของเราสามารถชำระเงินได้โดยใช้บัตรเครดิตหรือการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ซึ่งแผนจะพร้อมใช้งานทันทีที่ชำระเงินเรียบร้อย

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่