ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในการซื้อสินค้าที่ผ่านมา

คุณจะต้องให้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณอาจเรียกคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านหน่วยงานการภาษีในประเทศที่องค์กรของคุณทำการจ่ายภาษี ใบเสร็จรับเงินภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถหาเจอได้ในประวัติการซื้อของบัญชีของคุณ
 
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในการสั่งซื้อในอนาคต โปรดให้หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจในสหภาพยุโรปของคุณ ที่นี่

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่