การโฆษณานอกสถานที่คืออะไร

การที่ Shutterstock ให้บริการภาพแบบปลอดค่าลิขสิทธิ์นับล้านทำให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มเข้าไปในงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

การโฆษณานอกสถานที่คืออะไร

การโฆษณานอกสถานที่คือการโฆษณาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งคุณจะพบเห็นเมื่อก้าวออกจากบ้านระหว่างทางไปทำงานหรือไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆ โดยอาจเป็นการโฆษณาบนป้ายประกาศ บนรถประจำทาง หรือเป็นเพียงโปสเตอร์ที่ติดอยู่ภายนอก 

การมองเห็นสื่อสูงสุดคืออะไร

ในโลกของการโฆษณานอกสถานที่ การมองเห็นสื่อสูงสุดวัดได้จากจำนวนครั้งที่มีผู้มองเห็นสื่อโฆษณา จำนวนการมองเห็นไม่ใช่จำนวนบุคคลผู้มองเห็น หากบุคคลเดียวกันขับรถผ่านป้ายโฆษณาของคุณทุกวันระหว่างทางไปทำงาน ถือว่าบุคคลนั้นมองเห็นสื่อหลายครั้ง

สิทธิ์ใช้งานของ Shutterstock ประเภทใดครอบคลุมงานโฆษณานอกสถานที่

เมื่อมีการให้สิทธิ์ใช้งานของ Shutterstock ก็ถือว่ารวมการมองเห็นสื่อสูงสุดไว้แล้ว หากการมองเห็นสื่อโฆษณาสูงสุดกำหนดไว้น้อยกว่า 500,000 ครั้ง สิทธิ์ใช้งานแบบมาตรฐานของเราก็ครอบคลุมเกณฑ์ดังกล่าว หากคุณกำลังวางแผนให้มีการมองเห็นสื่อมากกว่า 500,000 ครั้ง คุณจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานแบบเพิ่มเติม หากคุณไม่แน่ใจว่าผู้คนจะมองเห็นสื่อของคุณกี่ครั้ง ให้สอบถามบริษัทซึ่งขายพื้นที่โฆษณาให้คุณ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวน่าจะทราบว่าแคมเปญสร้างสรรค์ของคุณจะมีผู้มองเห็นมากน้อยเพียงใด

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่