การเปิดเวกเตอร์บน Mac

เมื่อมีการเปิดแฟ้มเวกเตอร์/EPS บนคอมพิวเตอร์ของ Apple คุณอาจพบว่า มีการใช้โปรแกรมตัวอย่างของ Apple ในการเปิดแฟ้ม เนื่องเพราะมีการตั้งค่าโปรแกรมตัวอย่างเป็นแอปพลิเคชันตามค่าเริ่มต้นสำหรับการเปิดแฟ้มเวกเตอร์/EPS ไว้

การเปิดแฟ้มเวกเตอร์/EPS
โปรแกรมตัวอย่างสามารถเปิดแฟ้มในโหมดดูเท่านั้น แต่คุณไม่สามารถทำการแก้ไขแฟ้ม หากคุณต้องการทำการแก้ไขแฟ้ม ให้เปิด Adobe Illustrator และเลือก เปิด และจากนั้น เข้าไปที่แฟ้ม EPS นี่จะเป็นการเปิดแฟ้มใน Illustrator และคุณจะสามารถทำการแก้ไขแฟ้มได้ตามที่ต้องการ

ตั้งค่าให้ Illustrator เป็นโปรแกรมสำหรับเปิดแฟ้มเวกเตอร์/EPS ตามค่าเริ่มต้น
หากต้องการกำหนดให้ Illustrator เป็นโปรแกรมตามค่าเริ่มต้นสำหรับแฟ้มเวกเตอร์/EPS ให้เลือกแฟ้ม EPS จากนั้น คลิกขวาและเลือก "ขอรับข้อมูล" หรือกดที่ปุ่ม Command+I ในแผงหน้าต่าง "ขอรับข้อมูล" ให้เลือก เปิดโดยใช้ จากนั้น เลือก Adobe Illustrator จากรายการ หากไม่มีการแสดงไว้รายการ ให้เลือก อื่นๆ และเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มแอปพลิเคชันสำหรับ Illustrator

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้สำหรับเฉพาะแฟ้มเดียว หรือสามารถคลิกที่ เปลี่ยนแปลงทั้งหมด เพื่อเปิดแฟ้มเวกเตอร์/EPS ทั้งหมดโดยใช้ Illustrator

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่