การอ้างอิงเครดิตภาพ

มีรูปแบบการใช้ทำหมายเหตุอ้างอิงภาพอยู่สองสามรูปแบบตามประเด็นที่เกี่ยวข้องและแหล่งที่มา  ที่นิยมกันมากที่สุดสามแบบได้แก่ MLA, APA และ CMS

โดยทั่วไป MLA (หรือ Modern Language Association) ใช้สำหรับงานวิจัยด้าน มนุษยศาสตร์ โดยเน้นที่การนำเสนอผู้จัดทำผลงาน APA (หรือ American Psychological Association) เป็นรูปแบบที่มักใช้ในด้านสังคมศาสตร์ โดย เน้นนำเสนอวันที่จัดทำผลงานเป็นหลัก CMS (หรือ Chicago Manual of Style)  เป็นรูปแบบการอ้างอิงสองรูปแบบได้แก่ author-date (AD) และ notes-and-bibliography (ND) อย่างหลังมักใช้ในวิชาประวัติศาสตร์ เนื่องจากผู้จัดทำเนื้อหาสามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลพร้อมกับ หมายเหตุเชิงอรรถได้ในหน้าเดียวกัน ต่อไปนี้เป็นการกำหนดรูปแบบปลีกย่อยแบบต่าง ๆ  ในการอ้างอิงภาพ พร้อมทั้งตัวอย่างการอ้างอิง


ต้องการภาพไปใช้ในโครงการของคุณไหม
คอลเลคชั่นจาก Shutterstock มีภาพกว่า 70 ล้านภาพที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ! 
มาดูกันว่าไลบรารี่ของเรามีอะไรนำเสนอบ้าง

การอ้างอิงภาพจากเว็บไซต์
MLA: ข้อมูลในการอ้างอิงแบบ MLA จะมีการเปลี่ยนแปลงตามแหล่งที่มาของภาพ (เช่น พิพิธภัณฑ์ สารานุกรมหรือคลังภาพ จากผู้เผยแพร่) เพื่อ ให้เข้าใจได้ถูกต้อง ลองสมมติว่าภาพเหล่านี้มาจากแหล่งข้อมูลดิจิตอล MLA จะ ให้ความสำคัญกับผู้จัดทำ ดังนั้นจะเริ่มด้วยการกล่าวถึงชื่อช่างภาพ (นามสกุล ชื่อและคำนำหน้า) จากนั้นจะเป็นการเขียนชื่อภาพ เมื่อใดก็ตามที่มีการทำหมายเหตุอ้างอิง ภาพดิจิตอล คุณจะต้องเขียนข้อความ "Digital Image" ไว้ในรายละเอียดด้วย พร้อมทั้งระบุชื่อเว็บไซต์  ต่อไปนี้เป็นแม่แบบพื้นฐานและตัวอย่างการทำหมายเหตุอ้างอิง:

นามสกุล ชื่อ ชื่อกลาง ชื่อผลงาน Digital Image. ชื่อเว็บไซต์ ผู้เผยแพร่เว็บไซต์ วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่ เว็บ วัน เดือน ปี ที่สืบค้นข้อมูล

Smith, Joe C. The Golfer’s Dream. Digital Image. GolferWeek. Golfer Inc, 4 January 2002. Web. 16 March 2014. 

APA: เนื่องจาก APA ให้ความสำคัญกับผู้จัดทำและวันที่ คุณจะต้อง ระบุชื่อช่างภาพก่อน แล้วระบุวันที่เผยแพร่ครั้งแรกตามมา หลังจากจัดทำข้อมูลแล้ว คุณสามารถระบุชื่อภาพและแหล่งที่มาจากเว็บไซต์ ข้อแตกต่างประการหนึ่งจาก MLA คือคุณจะต้องระบุ "(Photographer)" และ “[digital image]” ให้เจาะจงมากกว่า  ต่อไปนี้เป็นแม่แบบและตัวอย่างการใช้งาน:

นามสกุล ชื่อ ชื่อกลาง (ช่างภาพ) (ปี เดือน วันที่เผยแพร่) ชื่อ ผลงาน [digital image] Retrieved from http://www.xyz.com

Ballard, Brenda D. (Photographer). (1972, June 18). Talk to Your Neighbors [digital image]. Retrieved from http://www.picketfencephotos.com/brenda-ballard

CMS: Just like the other citation styles, you need to list the author’s name first. จากนั้น ให้เขียนชื่อภาพ วันที่จัดทำและคอลเลคชั่นของสถาบัน/พิพิธภัณฑ์ ที่เผยแพร่ ต่อไปนี้เป็นแม่แบบและตัวอย่าง:

Last Name, First Name M. Title of Work. เดือน วัน ปีที่จัดทำ คอลเลคชั่น สถาบัน/พิพิธภัณฑ์ สถานที่ Access Month Date, Year. www.xyz.com 

Burns, Cornelius F. Tribal Weaving. August, 1967. Natural History Museum, Los Angeles. December 5, 2012. www.historicphotos.com

การอ้างอิงภาพจากฐานข้อมูล
MLA: แทนการอ้างอิงเป็น “Digital Image” ให้ใช้คำว่า “Photograph” หาก ภาพต้นฉบับจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะ สามารถระบุ 
ข้อมูลดังกล่าวร่วมด้วย

นามสกุล ชื่อ ชื่อกลาง ชื่อผลงาน ปีที่จัดทำ รูปถ่าย พิพิธภัณฑ์/สถาบัน สถานที่ ชื่อฐานข้อมูล เว็บ วัน เดือน ปีที่สืึบค้น

Smith, Joe C. The Golfer’s Dream. 2002. รูปถ่าย Shutterstock. Web. 16 March 2014. 

APA: จะแตกต่างจาก MLA หรือ CMS คือไม่ต้องอ้างอิงฐานข้อมูล ในส่วนหมายเหตุอ้างอิง ใช้รูปแบบเดียวกันในการอ้างอิงภาพจากเว็บไซต์ แต่ให้ระบุแหล่งที่มาเฉพาะ ที่พบภายในฐานข้อมูล หากมาจาก URL อื่น ให้ระบุใน “Retrieved from http://” section; ไม่เช่นนั้นให้ระบุ URL ฐานข้อมูล 

CMS: โดยทั่วไปควรใช้ URL เฉพาะขณะอ้างอิงข้อมูลภาพจากฐานข้อมูล หากลิงค์ ดูไม่เสถียรให้อ้างอิงชื่อฐานข้อมูลแทน

นามสกุล ชื่อ ชื่อกลาง ชื่อผลงาน เดือน วัน ปีที่จัดทำ คอลเลคชั่น พิพิธภัณฑ์/สถาบัน สถานที่ เดือน วัน ปีที่สืบค้น URL/ฐานข้อมูล

Burns, Cornelius F. Tribal Weaving. August, 1967. Natural History Museum, Los Angeles. December 5, 2012. Shutterstock.

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่