การลบเสียงสะท้อนใน Adobe Audtion

มีตัวแปรหลายอย่างที่ต้องพิจารณาขณะทำการบันทึกเสียง ห้องบางห้องให้ reverb ที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่า พื้นผิวสะท้อน เป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปและพื้นที่เชิงมิติล้วนมีผลต่อเสียงสะท้อนที่อาจเกิดขึ้น ในชุดคำแนะนำนี้เราจะแบ่งปันเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขเสียงสะท้อนใน Adobe Audition เพื่อให้คุณสามารถปรับไฟล์เสียงสำหรับใช้ในพอดคาสต์ ภาพยนตร์และผลงานเพลง 

จะลบเสียงสะท้อนใน Adobe Audition ได้อย่างไร
1. เริ่มจากโหลดโปรเจคต์ Audition ของคุณ จากนั้นเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการตัดเสียงสะท้อน ตัดเสียงรบกวนแวดล้อมจากกล้องหรืออุปกรณ์ใกล้เคียงโดยเลือกพื้นที่เสียงเงียบจากรูปคลื่น คลิกขวาที่พื้นที่ดังกล่าว จากนั้นเลือก "Capture Noise Print" ทั้งนี้เพื่อให้ Audition สามารถแยกเสียงรบกวนจากสัญญาณเสียงหลักได้ 

2. ลบเสียงที่เลือกโดยไปที่ "Effects" > "Noise Reduction / Restoration" > "Noise Reduction (process)" คลิก "Select Entire File" จากนั้นฟังไฟล์เสียงของคุณว่าเสียงรบกวนถูกตัดออกไปแล้วหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปที่แท็บ Advanced และลดค่า Spectral Decay Rate เพื่อให้เอฟเฟกต์เกตติ้งชัดเจนมากขึ้น หลังจากพอใจกับการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้คลิก "Apply" เพื่อบันทึกถาวร 

3. จากนั้นเลือก "Effects" > "Amplitude and Compression" > "Dynamics Processing" เอฟเฟกต์คล้าย ๆ กับการบีบอัดจะถูกโหลดเพื่อให้คุณใช้กำหนดรูปทรงคลื่นโดยรวม ตามค่าเริ่มต้นคุณจะเห็นเส้นแนวทแยงพาดจากด้านของส่วนแสดง Dynamics Processing ไปที่อีกด้านหนึ่ง หากคุณลากเส้นนี้เล็กน้อยเพื่อให้เส้นโค้งอยู่ต่ำกว่าเส้นเริ่มต้น จะเห็นว่าเสียงสะท้อนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทดลองปรับตำแหน่งเส้นไปเรื่อย ๆ จากนั้นทดสอบ A/B กับเสียงต้นฉบับ จนกว่าจะได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ

4. หลังจากพอใจกับ Dynamics Processing ที่ได้แล้ว ให้เลือกรูปคลื่นทั้งหมดแล้วคลิก OK เพื่อปรับใช้เอฟเฟกต์ดังกล่าว ความแรงของสัญญาณเสียง (ระดับเสียง) จะลดลง ให้คุณเลือก "Effects" > "Amplitude and Compression" > "Normalize" เพื่อเรียกเสียงกลับคืนมา

5. ท้ายสุดคือการลบความถี่รบกวนจากเสียงสะท้อน เลือก "Effects" > "Filter and EQ" > "Parametric Equalizer" ตามค่าเริ่มต้นคุณจะพบแถบความถี่หลัก 7 แถบ และแถบความถีี่ช่วงต่ำและช่วงสูงแยกเฉพาะ เราสามารถใช้แถบความถี่ไม่กี่แถบเพื่อลบความถี่เสียงกลางที่ไม่ต้องการออกไป 

เริ่มจากเลือกแถบความถี่ (และค่า Q ที่เกี่ยวข้อง) จากนั้นค่อย ๆ เคลื่อนไปตามสเปคตรัมความถี่จนกว่าจะได้ยินเสียงแหบดังขึ้น จากนั้นลดแถบความถี่ดังกล่าวให้ต่ำกว่า 0dB เพื่อตัดเสียงแหบบางส่วนดังกล่าวออก 

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่