การปรับโค้งข้อความใน Illustrator

ขณะกรอกข้อความในพาธบน Illustrator ข้อความมักจะโปรย ตามขอบขอบเส้น หากคุณใช้เครื่องมือ Type ข้อความจะค้างอยู่ที่ด้านล่าง หากเลือก Vertical Type ตัวอักษรทั้งหมดจะเป็นแนวดิ่ง ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือตัวใด คุณสามารถ จัดทำข้อความที่โค้งงอตามพาธได้ง่าย ๆ ผ่านเอฟเฟกต์ตัวอักษรต่าง ๆ และตัวเลือก ในการเว้นระยะ


ต้องการกราฟิกแบบเวคเตอร์ที่ปรับแต่งได้ใช่หรือไม่ Shutterstock มีภาพเวคเตอร์ให้คุณเลือกใช้อย่างไม่จำกัด!
คอลเลคชั่นภาพของเรารอคุณอยู่ เริ่มตรวจสอบได้เลยตอนนี้

การวางข้อความบนพาธโค้ง

 1. เลือกรูปแบบข้อความ: โดยส่วนใหญ่ให้เลือกข้อความแบบโปรยตามพาธ แทนการวางในแนวดิ่ง ในกรณีนี้ ให้เลือก Type/Type On A Path  
 2. เลือกพาธ: คลิกที่พาธที่ต้องการโปรยข้อความ หลังจากเสร็จสิ้น พิมพ์ข้อความของคุณลงไป แล้วคลิกที่ Selection (ลูกศรสีดำ) เพื่อปรับแต่ง ออบเจคต์อื่น ๆ ต่อไป   
 3. การปรับแต่ง: เปิดใช้ Selection เพื่อย้าย จุดยึดและขยายพาธ ในกรณีที่พื้นที่ข้อความไม่เพียงพอ หากคุณใช้พาธแบบปิด คุณสามารถขยายหรือย่อรูปทรงทั้งหมดได้ 

การย้าย/พลิกข้อความ

 1. เลือกพาธ: เริ่มจากนคลิกที่ข้อความที่คุณต้องการย้าย วงเล็บควรจะปรากฏขึ้น ทั้งสองด้านของพาธ พร้อมทั้งวงเล็บตรงกลาง 
 2. ย้ายข้อความ: คลิกที่วงเล็บตรงกลางและลากไปตามพาธในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  ข้อความควรจะโปรยตามวงเล็บโดยอยู่ตรงกลาง เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อความไมม่พลิกไปอีกด้าน ให้กด Command (Mac) หรือ Ctrl (Windows) ค้างไว้
 3. พลิกข้อความ: วงเล็บตรงกลางจะหันไปตามทิศทางข้อความของคุณ พลิกกลับโดยลากวงเล็บไปอีกด้าน 

การปรับระยะห่างข้อความ

 1. เปิดตัวเลือกสำหรับพาธ: บางครั้งพาธที่มีเส้นโค้งมาก ๆ อาจทำให้ข้อความกระจาย ดูไม่สวยงาม ทำให้ต้องปรับค่าการเว้นระยะ เริ่มจากเปิดหน้าต่างตัวเลือกพาธ โดยคลิกที่ Type แล้วเลือก Type On A Path แล้วเลือก Type On A Path Options 
 2. ปรับระยะห่าง: กรอกระยะห่างใหม่ แล้วดูว่าข้อความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ยิ่งค่าสูงเท่าไร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรบนเส้นโค้งจะน้อยไปด้วย

การปรับใช้เอฟเฟกต์

 1. เลือกข้อความ: เอฟเฟกต์ประเภทพาธไม่ได้มีไว้สำหรับเปลี่ยนแบบอักษรหรือสี แต่ใช้สำหรับปรับ ทิศทางและความกว้างของตัวอักษรที่มีอยู่แล้ว เรียกค้นตัวเลือกเอฟเฟกต์ โดยคลิกที่ข้อความที่ต้องการแก้ไข จากนั้นเลือก Type On a Path จากแท็บ Type menu
 2. เลือกเอฟเฟกต์: จากเมนูย่อยนี้ คุณจะสามารถเลือกเอฟเฟกต์ห้าอย่าง ได้แก่ Rainbow, Skew, 3D Ribbon, Stair Step และ Gravity 
 • Rainbow: ปรับโค้งข้อความตามพาธพอดี
 • Skew: อักขระบางส่วนจะยื่นออกมาขึ้นอยู่กับตำแหน่ง บนพาธเส้นโค้ง
 • 3D Ribbon: จะคล้าย ๆ กับ Rainbow แต่แนวลาดของพาธแบบโค้งจะปรับตัวอักษร ไปในองศาที่เท่า ๆ กัน 
 • Stair Step: จากเส้นโค้ง ข้อความจะเป็นแนวตรง แต่ตัวอักษรแต่ละตัว จะหลั่นกันเป็นขั้นบันได
 • Gravity: พาธโค้งมาก ๆ จะทำให้ข้อความเหมือนร่วงหล่นลงมา
 • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่