"การนำส่งภาษีด้วยตนเอง" คืออะไร

สำหรับสหภาพยุโรป นี่หมายถึงเรามีการเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องของคุณเข้าในบัญชี Shutterstock ของคุณ เพื่อยกเว้นการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นการระบุว่าคุณจะเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมด แทนที่จะชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในระหว่างกระบวนการสั่งซื้อ คุณเลือกที่จะจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มแยกต่างหาก
  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่