การทำเวคเตอร์ให้กับโลโก้ของคุณ

ในชุดคำแนะนำนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการปรับแต่งโลโก้พิกเซลหรือกราฟิกพิกเซลเป็นไฟล์เวคเตอร์ผ่าน Adobe Illustrator กระบวนการนี้คือกระบวนการทำ "ไฟล์เวคเตอร์" ไฟล์พิกเซลกับไฟล์เวคเตอร์แตกต่างกันอย่างไร ไฟล์พิกเซลเป็นกล่องสีเล็ก ๆ ที่รวมกันเป็นภาพ ดังนั้นจึงอาจเกิดภาพแตก ("Pixelated") หากมีการขยายขนาดภาพ ในทางกลับกัน ไฟล์เวคเตอร์จะประกอบไปด้วยรูปทรงต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปรับขนาดใหญ่เท่าใดก็ได้ตามที่ต้องการโดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพของภาพ ดังนั้นโลโก้เวคเตอร์ของคุณจึงสามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ทั้งบนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หรือหัวจดหมายเล็ก ๆ

  1. โหลดโลโก้ของคุณ: เริ่มจากเปิด Illustrator จากนั้นไปที่ "File" > "Open" เพื่อโหลดภาพของคุณ หากคุณพบกรอบสี่เหลี่ยมปรากฏขึ้นในโลโก้ของคุณ ไม่ต้องกังวล นี่เป็นเส้นวาดของ Illustrator เพื่อสร้างกริดผ้าใบเขียนภาพ และไม่ส่งผลต่อกระบวนการทำงานแต่อย่างใด
  2. เตรียมพร้อมสำหรับการลากเส้น: จากนั้นให้เลือกเครื่องมือ Selection (ลูกศรสีดำ) จากแถบเครื่องมือหลัก แล้วคลิกที่โลโก้ของคุณ ผ้าใบเขียนภาพทั้งแผ่นจะถูกเลือกโดยมีกรอบสีฟ้าอยู่ล้อมรอบ เตรียมให้ Illustrator ลากเส้นโลโก้ของคุณโดยดูที่แถบตัวเลือกด้านบน จากนั้นคลิกที่ลูกศรแสดงรายการติดกับปุ่ม "Live Trace" จากนั้นคลิกที่ "Tracing Options"  
  3. ปรับตัวเลือกในการลากเส้น: กล่องโต้ตอบใหม่จะปรากฏขึ้น พร้อมตัวเลือกขั้นสูงเพื่อให้ Illustrator ลากเส้นภาพพิกเซลและแปลงเป็นโลโก้เวคเตอร์โดยอาศัยเส้นและรูปทรงต่าง ๆ เริ่มจากเปิดใช้ตัวเลือก "Preview" เพื่อให้เห็นว่าการตัดต่อของ Illustrator ส่งผลอย่างไรบ้างก่อนนำไปใช้ จากนั้นปรับค่า "Threshold" เพื่อพิจารณาพิกเซลที่จะแปลงเป็นสีขาวและสีดำ จากกรณีนี้ สีดำคือ 1 และสีขาวคือ 255 คุณสามารถเริ่มจากตรงกลาง ประมาณ (128) แล้วค่อย ๆ ปรับค่า Threshold ตามความเหมาะสม เมื่อพอใจกับภาพที่ดูตัวอย่างแล้ว ให้คลิกที่ "Trace"
  4. เติมสีในรูปทรงต่าง ๆ: ตอนนี้ Illustrator จะลากเส้นโลโก้ของคุณ แล้วแปลงเป็นเวคเตอร์สีดำและสีขาว โดยคุณอาจต้องเพิ่มสีบางส่วน เลือกปุ่ม Color Palette ทางด้านขวาของหน้าจอเพื่อเปิด Color Window ขึ้นมา จากจุดนี้คุณสามารถเลือสีได้ทุกสีตามความต้องการ รูปทรงเวคเตอร์ทั้งหมดจะมีสี "Stroke" และ "Fill" เฉพาะตามเงื่อนไขของคุณ โดยส่วนใหญ่ "Stroke" จะคงสีดำไว้ โดยคุณสามารถกำหนดได้ว่ารูปทรงใดที่จะเติมเป็นโทนสีใด   
  5. บันทึกผลงานของคุณ: หลังจากพอใจกับรูปแบบสีโลโก้เวคเตอร์ของคุณแล้ว ให้เลือก "File" > "Save As" เพื่อจัดทำไฟล์ใหม่สำหรับผลงานที่เสร็จสิ้นแล้วของคุณ ตอนนี้คุณสามารถใช้ภาพเวคเตอร์นี้ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งขนาดใหญ่หรือเล็กได้มากเท่าที่ต้องการ!  
  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่