การคิดค่าธรรมเนียมแบบย้อนกลับ; คืออะไร

สำหรับสหภาพยุโรป นี่หมายถึงเรามีการเพิ่มเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องของคุณเข้าในบัญชี Shutterstock ของคุณ เพื่อยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการระบุว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มใดๆ ที่คุณต้องชำระนั้นเป็นความรับผิดชอบของคุณ แทนที่จะชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในระหว่างกระบวนการสั่งซื้อของคุณ คุณเลือกที่จะจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มแยกต่างหาก

หมายเหตุ: หากคุณเป็นลูกค้าที่อยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณอาจมีการทำธุรกรรมกับหน่วยงานธุรกิจของ Shutterstock ในประเทศเนเธอร์แลนด์ หากเป็นในกรณีนี้ จะมีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าในคำสั่งซื้อของคุณเสมอ โดยไม่คำนึงถึงสถานะของภาษีมูลค่าเพิ่ม

  • บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหาใช่หรือไม่