นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

คำแปลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช้เป็นเอกสารผูกพันทางกฎหมาย โปรดดูเงื่อนไขของต้นฉบับภาษาอังกฤษ

 1. กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล
 2. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 3. การอัปเดทข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ
 4. เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร
 5. ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล
 6. การแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการ / ตัวแทน
 7. การเก็บรักษาข้อมูลและการเคลื่อนย้ายข้อมูล
 8. ทางเลือกของคุณ (การเลือกไม่รับ)
 9. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 10. เทคโนโลยีคุกกี้และการติดตาม
 11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
 12. การไม่แบ่งแยก
 13. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
 14. วิดเจ็ตสื่อสังคม
 15. ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว
 16. อีเมลโปรแกรมแนะนำบอกต่อ
 17. เด็ก
 18. การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวขององค์กร
 19. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2 มีนาคม ค.ศ. 2020

ถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่ Shutterstock ดูแลข้อมูลส่วนตัวและให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยที่อาจมีการแก้ไขนโยบายนี้ในบางครั้ง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ใช้เว็บไซต์ของเราคอยตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำ

"ข้อมูลส่วนตัว" ทั้งหมด (ซึ่งจำกัดความว่าเป็นข้อมูลใด ๆ ที่ระบุ หรือสามารถใช้เพื่อระบุ ติดต่อ หรือค้นหาบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล) ที่เรารวบรวมและรักษาไว้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว หากต้องการอัปเดตข้อมูลและการกำหนดค่าข้อมูลของคุณ โปรดดูส่วนที่มีชื่อว่า "การอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ"

Shutterstock ดำเนินการภายใต้บริษัทด้านกฎหมายที่แตกต่างกันไป ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ออกในนามของกลุ่มบริษัท Shutterstock เมื่อเราอ้างอิงถึง “Shutterstock” "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา" ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้หมายถึงบริษัท Shutterstock ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการข้อมูลของคุณ ตามที่ได้อธิบายไว้โดยละเอียดในส่วน "บริษัทที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัว" ด้านล่าง

กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล

Shutterstock เข้าร่วมและได้รับการรับรองว่าได้ปฏิบัติตาม กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่าง สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐ Shutterstock ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติต่อทุกข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากสมาชิกประเทศในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ตามลำดับ โดยเป็นไปตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล เพื่อหลักการที่บังคับใช้ของกรอบโครงสร้าง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล โปรดดูที่ รายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ [https://www.privacyshield.gov/list]

Shutterstock มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับภายใต้กรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และถ่ายโอนข้อมูลต่อไปยังบุคคลอื่นที่ทำหน้าที่ตัวแทนในนามของตน Shutterstock ปฏิบัติตามหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับทุกการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงบทบัญญัติความรับผิดต่อการถ่ายโอนข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือถ่ายโอนจะต้องเป็นไปตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว Shutterstock ยึดมั่นในการบังคับใช้กฎระเบียบของคณะกรรมาธิการการค้าของ รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในบางกรณี Shutterstock อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามการร้องขอของหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อความปลอดภัยแห่งชาติ หรือตามที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายต้องการ

หากคุณมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไข และไม่พึงพอใจกับการจัดการปัญหา โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งเพื่อบุคคลภายนอกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณสามารถดูคำอธิบายอย่างครบถ้วนในเว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint] คุณอาจร้องขออนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันได้ เมื่อใช้ขั้นตอนแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งแบบอื่นไปหมดแล้ว

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายโดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริการกับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ Shutterstock และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการในฐานะที่เป็นผู้สมัครสมาชิก Shutterstock เราอาจต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่อีเมล และ
 • ข้อมูลการวางบิล เช่น หมายเลข วันหมดอายุ ประเภทบัตร และที่อยู่จัดส่งบิลของบัตรเครดิตของคุณ
 • ข้อมูลประชากร เช่น ตำแหน่งงาน รายละเอียดของงาน ชื่อบริษัท และประเภทของบริษัท รวมถึง
 • ข้อมูลโปรไฟล์ อาทิ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อและเนื้อหาที่คุณได้รับสิทธิ์ใช้งานจากเรา

หากคุณส่งเนื้อหาไปยัง Shutterstock เพื่อการให้สิทธิ์ใช้งาน เราอาจถามข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ เช่นชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่อีเมล
 • Shutterstock อาจตรวจสอบข้อมูลนี้โดยขอให้คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้: ก) อัปโหลดไฟล์สแกนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งจะจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราอย่างปลอดภัย) ที่ราชการออกให้ หรือ ข) ป้อนหมายเลขบัตรเครดิต ถ้ามีการใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เราจะใช้หมายเลขบัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของคุณเท่านั้น เราจะไม่จัดเก็บหมายเลขบัตรเครดิต
 • ข้อมูลการชำระเงินและช่างภาพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการจ่ายค่าตอบแทน อีเมลสำหรับการจ่ายค่าตอบแทน ชื่อที่แสดง การมุ่งเน้นเนื้อหา อุปกรณ์ถ่ายภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับระดับทักษะและกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ เป็นต้น

ข้อมูลบางอย่างที่เราขอให้คุณป้อนจะมีการแสดงว่าจำเป็นต้องระบุ และบางส่วนเป็นการระบุตามความสมัครใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำ ถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลที่เป็นภาคบังคับสำหรับกิจกรรมนั้นๆ คุณจะไม่สามารถทำกิจกรรมนั้นได้

ตามข้อเท็จจริงของเว็บไซต์ส่วนใหญ่ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Shutterstock หรือผู้ให้บริการช่วงภายนอกบริษัทที่ทำสัญญากับ Shutterstock อาจรวบรวมข้อมูลเชิงเทคนิคและเส้นทางการใช้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และบริการให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจบันทึกตัวแปรตามสภาพแวดล้อม เช่น ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ความเร็ว CPU และที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคอมพิวเตอร์คุณ เราใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามการใช้งานของคุณในเว็บไซต์และบริการ Shutterstock ยังใช้ตัวแปรตามสภาพแวดล้อมดังกล่าวเพื่อตรวจวัดรูปแบบการรับส่งข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น เราอาจจับคู่ข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นบางครั้ง

เพื่อลดข้อผิดพลาดในฐานข้อมูล รับรองความถูกต้องผู้ใช้ และป้องกันการใช้ระบบของเราในทางที่ผิด เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวที่คุณส่งให้ด้วยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบริษัทอื่นเป็นครั้งคราว เช่น เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลติดต่อของคุณด้วยข้อมูลที่อยู่ซึ่ง U.S. Postal Service ส่งให้ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของคุณและป้องกันข้อผิดพลาดในฐานข้อมูลของเรา เราอาจเพิ่มเติมข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณโดยตรงด้วยข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลประชากร หรือข้อมูลบริษัทเพื่อให้การสื่อสารเชิงการตลาดที่เราได้สื่อสารออกไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่คุณมองหาและสร้างความน่าสนใจให้กับคุณมากยิ่งขึ้น คุณสามารถดูรายชื่อของผู้ให้บริการช่วงจากภายนอกบริษัทที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลได้ ที่นี่

เมื่อคุณดาวน์โหลดและแอปมือถือ หรือบริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ เราไม่ขอ เข้าถึง หรือ ติดตามข้อมูลจากอุปกรณ์มือถือที่มีข้อมูลแจ้งตำแหน่งที่ตั้งของคุณไม่ว่าเวลาใด ในขณะดาวน์โหลด หรือใช้แอป หรือบริการมือถือของเรา

การอัปเดทข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

เมื่อมีการร้องขอ Shutterstock จะมอบสิทธิ์การเข้าถึงและข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราใช้ประมวลผล หากต้องการร้องขอข้อมูลนี้ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@shutterstock.com

คุณมีสิทธิ์เข้าถึงและแก้ไข หรือลบการกำหนดค่าข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของคุณได้ทุกเวลา สามารถดำเนินการได้โดยคลิกที่ลิงก์ "บัญชีของฉัน" ซึ่งคุณสามารถดูและเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวส่วนใหญ่ของคุณได้ทันที ถ้าคุณประสงค์จะลบบัญชีหรือขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ โดยไปที่ลิงก์ "My การกำหนดค่าบัญชีของฉัน" บนไซต์ และปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วน "ลบบัญชีของฉัน" หากคุณเป็นช่างภาพ คุณสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณได้ ที่นี่ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวบางอย่างได้ด้วยการ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน เท่านั้น เราจะตอบรับคำขอของคุณโดยเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

Shutterstock รวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ โดยจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย และจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เราไม่ขาย ให้เช่า หรือแชร์ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของคุณให้บริษัทอื่นด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่เปิดเผยไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ Shutterstock อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อ:

 • ตรวจสอบสิทธิ์และให้สิทธิ์เข้าใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบริการของ Shutterstock
 • ดำเนินการธุรกรรมทางการเงินของคุณ
 • ส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ / ต่ออายุให้แก่คุณ
 • ลงทะเบียนสิทธิ์ของคุณในการรับการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่อาจมีให้กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
 • ตอบสนองต่อคำขอรับบริการลูกค้า คำถามและข้อกังวล
 • บริหารบัญชีของคุณ
 • ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอให้แก่คุณ
 • แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและบริการพิเศษของ Shutterstock และบริษัทอื่นที่เลือกให้แก่คุณ
 • บริหารรายการส่งเสริมการขายและการลุ้นรางวัลที่คุณเข้าร่วมและแจ้งผลให้คุณทราบ
 • ตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการกับกิจกรรมผิดกฎหมาย และ/หรือ การละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการของเรา
 • ตอบสนองความต้องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และปรับปรุงเว็บไซต์ บริการ และข้อเสนอของเรา และ
 • ปรับแต่งประสบการณ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ รวมถึงตั้งเป้าหมายบริการ ผลการค้นหา และข้อเสนอสำหรับคุณ

เราจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ ไฟล์บันทึก ภาพโปร่งใส และ/หรือแหล่งข้อมูลบริษัทอื่นเพื่อสร้างข้อมูลสรุปลักษณะที่คุณต้องการ เราเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล และ/หรือ ประวัติการใช้งานสมาชิกของคุณเข้ากับข้อมูลในข้อมูลสรุป เพื่อแจ้งรายการส่งเสริมการขายและข้อเสนอทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์สำหรับคุณ และ/หรือ เลือกลักษณะที่คุณต้องการ

ในบางกรณี Shutterstock อาจต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามการร้องขอของหน่วยงานรัฐที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงเพื่อความมั่นคงของชาติ หรือตามที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายต้องการ

ให้การสนับสนุนอันเนื่องจากการร้องขอทางกฎหมาย (เช่น ปฏิบัติตามหมายศาล หมายค้น คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายที่มีต่อ Shutterstock) และเมื่อเราพิจารณาแล้วว่า การเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะต้องปกป้องสิทธิ์ของเรา หลีกเลี่ยงการดำเนินคดี ปกป้องความปลอดภัยให้แก่คุณและผู้อื่น ตรวจสอบการหลอกลวง และ/หรือ ตอบสนองคำขอของราชการ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมาย หากเราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้เหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือปัญหาอื่นซึ่งเป็นประเด็นสาธารณะ

การแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการ / ตัวแทน

Shutterstock ใช้บริการบริษัทดำเนินการบัตรเครดิตภายนอกหนึ่งหรือหลายแห่งเพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้าและบริการจากคุณ เราทราบด้วยความมั่นใจว่า บริษัทเหล่านี้จะไม่บันทึก แชร์ จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

นอกจากนี้แล้ว เรายังแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้กับบริษัทบางแห่งที่ให้บริการในนามเราด้วยเช่นกัน เราจะแชร์เฉพาะข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความจำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น เรามีข้อกำหนดให้บริษัทใด ๆ ที่เราอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวร่วมกัน เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายนี้ และจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อประสิทธิภาพการบริการของ Shutterstock คุณสามารถดูรายชื่อผู้ให้บริการช่วงจากภายนอกบริษัทได้ ที่นี่

เราไม่ขาย หรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้บริษัทอื่นเพื่อทำการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน

การเก็บรักษาข้อมูลและการเคลื่อนย้ายข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่ยังคงมีการใช้งานบัญชีของคุณอยู่ และข้อมูลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อนำมาใช้ในการให้บริการแก่คุณ ตามที่จำเป็นในการตรวจสอบความถูกต้องหรือบังคับใช้ใบอนุญาตในการใช้เนื้อหา หรือจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้าคุณประสงค์จะลบบัญชีหรือขอให้เราไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ โดยไปที่ลิงก์ "My การกำหนดค่าบัญชีของฉัน" บนไซต์ และปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วน "ลบบัญชีของฉัน" ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ โปรดติดต่อ privacy@shutterstock.com เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายใน 30 วัน เราจะรักษาและใช้ข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย แก้ปัญหาข้อโต้แย้ง และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา

ถ้าคุณได้รับสิทธิ์ใช้งานจาก Shutterstock คุณจะสามารถเข้าถึงประวัติการรับสิทธิ์ใช้งานได้ใน ประวัติสิทธิ์ใช้งาน

ทางเลือกของคุณ (การเลือกไม่รับ)

Shutterstock ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการประมวลผลของคุณให้แก่บุคคลที่สามใดๆ เราใช้บริการการโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่อจัดการโฆษณาที่เราเผยแพร่ในเว็บไซต์อื่นๆ คู่ค้าบุคคลที่สามของเราอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้และเครื่องมือติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาให้กับคุณตามกิจกรรมการใช้เว็บไซต์และความสนใจของคุณ หากไม่ต้องการให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงโฆษณาตามความสนใจ คุณสามารถเลือกไม่เข้าร่วมโดยคลิกที่นี่ (หรือหากคุณพำนักอยู่ในสหภาพยุโรป โปรดคลิกที่นี่) โปรดทราบว่าการเลือกเช่นนี้ไม่ถือเป็นการเลือกไม่เข้าร่วมการรับโฆษณาแต่อย่างใด คุณจะยังคงได้รับโฆษณาแบบทั่วไป

Shutterstock จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่อธิบายไว้ในถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวเท่านั้น และจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากสิทธิ์อนุญาตที่คุณได้ให้ไว้

คุณสามารถ "เลือกไม่รับ" ข้อมูลอัพเดททางอีเมล จดหมายข่าว และ/หรือ จดหมายคู่ค้าของ Shutterstock โดยคลิกที่ลิงก์ "บัญชีของฉัน" ในเว็บไซต์แล้วเลือกตามต้องการ ตัวเลือกไม่รับการสื่อสารดังกล่าวยังสามารถเลือกได้ในขณะลงทะเบียนเช่นกัน Shutterstock จะยังคงติดต่อกับคุณตามความเหมาะสม หากข้อกำหนดการใช้บริการ หรือข้อกำหนดการใช้บริการของผู้ส่งมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ เราจะยังคงส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้คุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อีเมลลงทะเบียน อีเมลแจ้งผลประโยชน์ อีเมลอัตโนมัติที่ส่งตามการดำเนินการที่คุณกำหนดไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงิน โดยทั่วไป คุณมักจะไม่ปฏิเสธการสื่อสารเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่การส่งเสริมการขายโดยเนื้อหา หากไม่ต้องการรับ คุณสามารถเลือกปิดการใช้งานบัญชีของคุณได้

หากคุณใช้แอปมือถือ Shutterstock เราอาจส่งการแจ้งเตือนข่าวสารในบางโอกาสเพื่อที่จะอัปเดตกิจกรรมหรือโปรโมชันใด ๆ ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ให้คุณทราบ หากคุณไม่ต้องการรับการสื่อสารประเภทดังกล่าวนี้ คุณสามารถปิดการรับแจ้งข่าวสารได้จากอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบของเรา และ/หรือ เลือกที่จะไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมโดยไปที่หน้า "บัญชีของฉัน – การกำหนดค่า" และปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วน "ลบข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน" ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชี โปรดติดต่อ privacy@shutterstock.com

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลส่วนตัวที่คุณแจ้งไว้ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์จะได้รับการปกป้องด้วยหลายวิธีการ

 • คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์บัญชีของคุณได้โดยใช้รหัสผ่านและเลือกใช้รหัสลูกค้าที่ไม่ซ้ำกับของคนอื่น รหัสผ่านนี้จะได้รับการเข้ารหัสลับ คุณควรพยายามใช้รหัสผ่านตัวอักษรเลขที่เดายากซึ่งไม่ควรเปิดเผยแก่ใคร
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยซึ่งมีเพียงบุคลากรและผู้ทำสัญญาของ Shutterstock ที่ได้รับเลือกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงโดยใช้รหัสผ่าน
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการเข้ารหัสลับ เมื่อใดก็ตามที่มีการส่งข้อมูลยัง Shutterstock
 • เมื่อคุณเข้าถึงข้อมูลที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (เช่นหมายเลขบัตรเครดิต) ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือคำสั่งซื้อของเรา เราจะเข้ารหัสข้อมูลนั้นโดยใช้เทคโนโลยี Transport Layer Security

เราพยายามอย่างยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ส่งถึงเรา ทั้งในขณะส่งข้อมูลและเมื่อเราได้รับข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัย 100% ขณะที่เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่เราได้รวบรวม ประมวลผลรวมถึงจัดเก็บไว้ และสถานะปัจจุบันของเทคโนโลยีที่ใช้มาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างแท้จริง

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถส่งอีเมลหาเราได้ที่ privacy@shutterstock.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ Shutterstock แต่เพียงผู้เดียว หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบผ่านทางอีเมล หรือประกาศบนหน้าแรกของเว็บไซต์ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้จริง หากหลังจากการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว แต่คุณต้องการเปลี่ยนวิธีการอนุญาตให้ Shutterstock ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนที่ชื่อว่า "การอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและการกำหนดค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ"

ถือว่าคุณได้รับรู้สิ่งนี้และจะปฏิบัติตาม การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวหลังจากโพสต์ประกาศนี้แล้วพร้อมข้อยกเว้นดังต่อไปนี้: ขณะที่คุณส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับ Shutterstock คุณจะได้รับโอกาส (เช่นเดียวกับที่ได้รับในปัจจุบัน) ในการจำกัดวิธีการใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อกับคุณ โดย Shutterstock หรือโดยบริษัทอื่น Shutterstock จะไม่เปลี่ยนการกำหนดค่าที่คุณต้องการโดยไม่ได้รับคำยินยอมที่แน่ชัดจากคุณ อย่างไรก็ตาม หากมีการซื้อกิจการหรือควบรวมกิจการของ Shutterstock กับบริษัทอื่น Shutterstock อาจมอบข้อมูลลูกค้าให้บริษัทดังกล่าวซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจของเราที่ถูกขาย หรือถูกรวมกับบริษัทอื่นโดยไม่ต้องได้รับคำยินยอมจากคุณ แต่ Shutterstock จะประกาศข่าวการขายสินทรัพย์ การขายกิจการ หรือการรวมกิจการบนเว็บไซต์นี้

การไม่แบ่งแยก

Shutterstock จะไม่แบ่งแยกผู้ใช้รายใดๆ ที่ใช้สิทธิภายใต้รัฐบัญญัติด้านความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวหรือการคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ เราจะไม่ปฏิเสธการให้บริการผู้ใช้ที่ใช้สิทธิภายใต้กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัว และเราไม่เรียกเก็บเงินในราคาที่แตกต่างกันกับผู้ใช้ที่เลือกใช้สิทธิภายใต้กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง

วิดเจ็ตสื่อสังคม

เว็บไซต์ของเรามีฟีเจอร์โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น ปุ่มถูกใจและวิดเจ็ตของ Facebook และปุ่มแชร์สิ่งนี้ หรือโปรแกรมมินิแบบโต้ตอบที่เรียกใช้บนเว็บไซต์ของเรา ฟีเจอร์เหล่านี้อาจเก็บข้อมูลที่อยู่ IP ของคุณ เพจในเว็บไซต์ของเราที่คุณเยี่ยมชม และอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อช่วยให้ฟีเจอร์เหล่านี้ทำงานได้อย่างเหมาะสม ฟีเจอร์และวิดเจ็ตโซเชียลมีเดียอาจโฮสต์ไว้โดยเว็บไซต์อื่นหรือโฮสต์ไว้บนเว็บไซต์ของเราโดยตรง การโต้ตอบของคุณกับฟีเจอร์เหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่จัดทำขึ้น

ลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว

คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเราโดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ เช่น Facebook Connect หรือผู้ให้บริการ Open ID บริการเหล่านี้จะตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ และมอบตัวเลือกเพื่อให้คุณเลือกแชร์ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างกับเรา เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ เพื่อใช้เติมข้อมูลอัตโนมัติล่วงหน้าลงในแบบฟอร์มสมัครใช้งาน บริการต่าง ๆ เช่น Facebook Connect มอบตัวเลือกให้คุณโพสต์ข้อมูลกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้ไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแชร์กับผู้ใช้รายอื่นภายในเครือข่ายของคุณได้

อีเมลโปรแกรมแนะนำบอกต่อ

หากคุณเลือกใช้บริการแนะนำบอกต่อของเราเพื่อบอกต่อเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา แชร์คอลเลกชัน หรือส่งคำเชิญให้บุคคลเข้าร่วมใช้งานบัญชีของทีม เราจะขอข้อมูลชื่อและอีเมลของเพื่อนร่วมงานจากคุณ เราจะส่งอีเมล (ครั้งเดียว) เชิญเพื่อนร่วมงานของคุณให้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ Shutterstock จัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งอีเมล (ครั้งเดียว) การติดตามความสำเร็จของโปรแกรมแนะนำบอกต่อ และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงคอลเลกชันแต่เพียงเท่านั้น

เพื่อนร่วมงานคุณสามารถติดต่อ privacy@shutterstock.com เพื่อขอให้เราลบข้อมูลนี้ออกจากฐานข้อมูลของเราได้

เด็ก

เราไม่มีเจตนาเรียกร้องหรือรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าป้อนข้อมูลในเว็บไซต์นี้และอย่าใช้บริการของเรา หากคุณเชื่อว่า บุตรหลานของคุณที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ป้อนข้อมูลส่วนตัวไว้บนเว็บไซต์ โปรดติดต่อsupport@shuttterstock.com เพื่อขอลบข้อมูลและยกเลิกบัญชีดังกล่าว

การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวขององค์กร

Shutterstock, Inc., เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์นี้ โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA และหมายเลขโทรศัพท์คือ 1-646-419-4452

เราได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) สำหรับกลุ่ม Shutterstock เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือต้องการร้องขอใด ๆ เกี่ยวกับการประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ วิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัว หรือปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อไปที่ DPO ของเรา:

Shutterstock, Inc.
ส่งถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
โทรศัพท์: 1-646-419-4452
https://www.shutterstock.com/th/help

ผู้ควบคุมข้อมูล (ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหรือองค์กร)

ผู้ควบคุมข้อมูล (ตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหรือองค์กร)

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
โทรศัพท์: 1-646-419-4452
อีเมล: privacy@shutterstock.com

กิจการหลักของกลุ่มบริษัท Shutterstock ในสหภาพยุโรปคือ Shutterstock Ireland Limited:

Shutterstock Ireland Limited
34-37 Clarendon St, 2nd floor
Dublin 2, D02 DE61
Ireland
อีเมล: privacy@shutterstock.com

สมาชิกรายอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท Shutterstock อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการรับช่วงประมวลผลภายในกลุ่มบริษัท Shutterstock

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บุคคลที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ รวมถึงเขตเศรษฐกิจยุโรปมีสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของตน ทั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นตามกฎหมาย คุณอาจได้รับสิทธิ์ในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การพยายามอัปเดต ลบ หรือแก้ไขข้อมูลนี้ และขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติม

กล่าวโดยรวมคือ การดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณโดย Shutterstock นั้นจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป Shutterstock ยึดตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการกับข้อมูลของคุณ ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ขณะที่ Shutterstock ดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดโดยตรงซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของ Shutterstock คุณมีสิทธิ์ในการทักท้วง Shutterstock ในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับวัตถุประสงค์นี้ได้ตลอดเวลา โดยการคลิกบนลิงก์ "ข้อมูลของฉัน" และบอกเลิกการรับอีเมลทั้งหมด หากคุณเป็นช่างภาพ คุณสามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณได้ ที่นี่

คุณสามารถขอให้มีการลบข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบของเรา และ/หรือ เลือกที่จะไม่ให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมโดยไปที่หน้า "บัญชีของฉัน – การกำหนดค่า" และปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วน "ลบข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน"

ถ้าคุณประสงค์จะคัดค้านผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุอื่นๆ คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลด้วยการส่งอีเมลไปที่ privacy@shutterstock.com

Shutterstock ให้ความสำคัญต่อข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างจริงจัง หากคุณคิดว่า Shutterstock ไม่ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยนี้ด้วยความเคารพในข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลที่ Shutterstock Inc., Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, USA โปรดอธิบายรายละเอียดในจดหมายของคุณให้มากที่สุดถึงสิ่งที่คุณพบเห็นซึ่งเชื่อได้ว่าไม่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shutterstock เราจะตรวจสอบข้อร้องเรียนของคุณโดยทันที หากคุณไม่ได้รับการตอบรับข้อร้องเรียน หรือข้อร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งเพื่อบุคคลภายนอกที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือการใช้บริการเว็บไซต์นี้ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้ที่ privacy@shutterstock.com

Shutterstock, Inc.
ส่งถึง: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
privacy@shutterstock.com
350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118
โทรศัพท์: 1-646-419-4452
https://www.shutterstock.com/th/help

ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานผู้มีอำนาจคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นหรือคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลของไอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักของ Shutterstock ในสหภาพยุโรป ถ้าคุณเป็นผู้มีถิ่นพำนักในเขตเศรษฐกิจยุโรป และเชื่อว่าเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในขอบเขตอำนาจของ General Data Protection Regulation (GDPR) คุณสามารถส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้มีอำนาจคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นหรือผู้กำกับดูแลหลักของเรา:

คณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลของไอร์แลนด์
สำนักงานคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูล
Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland
โทรศัพท์: +353 57 868 4757
แฟกซ์: +353 57 868 4757
อีเมล: info@dataprotection.ie