เปรียบเทียบสิทธิ์ใช้งานยอดนิยมประเภทต่าง ๆ

การทำซ้ำทางกายภาพ (เช่น หนังสือ นิตยสาร โปสเตอร์โฆษณา และบรรจุภัณฑ์)
ผู้ชมโทรทัศน์, วิดีโอออนไลน์ และภาพยนตร์
การชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย
สำเนาเว็บเท็มเพลตหรือเท็มเพลตงานพิมพ์
ใช้ในการจัดจำหน่ายสินค้าหรือส่งเสริมการขาย
มาตรฐาน
สูงสุด 500,000
งบประมาณการผลิตสูงสุด 10,000 ดอลลาร์
สูงสุด 10,000 ดอลลาร์ต่อภาพ
ไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ได้รับอนุญาต
แบบเพิ่มเติม
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
สูงสุด 250,000 ดอลลาร์ต่อภาพ
อนุญาต
อนุญาต

มีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับสิทธิ์ใช้งานของเรา รวมถึงการใช้งานเรื่องที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ดูเงื่อนไขการใช้บริการฉบับสมบูรณ์

ต้องการให้คุ้มครองทางกฎหมายเพิ่มเติมและการโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นใช่หรือไม่

พูดคุยกับเราเกี่ยวกับ สิทธิ์ใช้งานแบบองค์กร

แบบเพิ่มเติม

ใช้ภาพได้ในหลายที่เพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดภาพได้ภายในหนึ่งปี  แสดงราคาในสกุลดอลล่าร์สหรัฐ

การปกป้องทางกฎหมายเพิ่มเติม
นำไปพิมพ์ซ้ำได้ไม่จำกัด
ใช้ในสินค้า เสื้อผ้า และงานศิลปะ