เงื่อนไขการใช้บริการปัจจุบันจะระบุไว้ด้านล่าง หากต้องการดูเงื่อนไขการใช้บริการฉบับก่อนหน้านี้ ให้คลิกที่นี่
การแปลภาษาไทยนี้เป็นการแปลเพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น และไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย โปรดดูจากต้นฉบับ ข้อความภาษาอังกฤษเมื่อดาวน์โหลดภาพใดก็ตามจากเว็บไซต์ Shutterstock คุณตกลงว่าจะผูกพัน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในฉบับภาษาอังกฤษของเงื่อนไขการใช้บริการ
SHUTTERSTOCK
เงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานของ Shutterstock

เรียนลูกค้าของ Shutterstock:

ข้อกำหนดการใช้บริการ ("TOS") ต่อไปนี้ คือข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและผู้ว่าจ้างหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของคุณที่เข้าร่วมข้อตกลงนี้ ("คุณ" หรือ "ลูกค้า") และ Shutterstock (ตามที่ได้ระบุคำนิยามดังกล่าวไว้ในส่วนที่ 22 ด้านล่าง) และสิทธิ์และพันธะสัญญาที่กำหนดไว้ก่อนหน้าโดยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้รับการยินยอมจากคุณ ในการเข้าร่วม TOS คุณยืนยันว่าประเทศที่คุณอาศัยอยู่เป็นประเทศเดียวกันกับที่อยู่เรียกเก็บค่าชำระบริการ

โปรดตรวจสอบ TOS อีกครั้งเมื่อคุณซื้อสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาใดๆ Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง TOS ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจอันเห็นสมควร Shutterstock จะใช้ความพยายามอันเหมาะสมเพื่อแจ้งให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นผล โดยจะมีการส่งอีเมลแจ้งให้ทราบตามที่อยู่อีเมลที่คุณได้ระบุไว้ในบัญชี Shutterstock ของคุณ หรืออาจมีการประกาศบนเพจ เพจล็อกอิน และ/หรือโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง การปรับแก้ TOS เหล่านี้จะมีผลเฉพาะการซื้อในอนาคตเท่านั้น (รวมถึงการต่อสัญญาอัตโนมัติใด ๆ) การให้สิทธิ์ใช้งานต่อเนื้อหาต่อไปนี้เพื่อการปรับแก้ไขใดๆ ถือว่าคุณยินยอมที่จะมีพันธะสัญญากับ TOS ที่ปรับปรุงแล้ว

ซึ่งเป็นใบอนุญาตสำหรับสิทธิ์ใช้งานสำหรับบุคคลเดียวต่อหนึ่งบุคคลธรรมดาเพื่อให้สิทธิ์ ดาวน์โหลดและใช้เนื้อหา เว้นแต่คุณได้อัปเกรดเป็น "การสมัครสมาชิกแบบทีม" หรือ บัญชี "แพลตฟอร์มพรีเมียร์" ห้ามไม่ให้บุคคลใด (รวมถึงพนักงาน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้รับเหมาช่วงอิสระ) เข้าถึงบัญชีของคุณ หรือใช้เนื้อหาที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัญชีของคุณ

หากคุณซื้อ "การสมัครสมาชิกแบบทีม”  สิทธิ์ที่คุณสามารถให้สิทธิ์ ดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาอันจำกัดจำนวนผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตโดยการสมัครสมาชิกแบบทีม "แพลตฟอร์มพรีเมียร์" ของ SHUTTERSTOCK มอบสิทธิ์ให้เข้าถึงและการใช้สิทธิ์ผู้ใช้ที่ไม่จำกัดจำนวนท่ามกลางสิทธิ์เพิ่มเติมอื่น ๆ

หากคุณร้องขอสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้มากกว่าหนึ่งบุคคลธรรมดา โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐ 1-866-663-3954, ภายนอกประเทศสหรัฐ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือ ทีมพรีเมียร์ของเรา) เพื่อคำอธิบายเพิ่มเติม หากผู้ใช้ในฐานะลูกจ้าง ผู้ว่าจ้างจะถือว่าเป็นเจ้าของผู้ได้รับอนุญาตเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว

 • "เนื้อหา" หมายถึงเนื้อหาทุกอย่างที่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานได้จากเว็บไซต์ Shutterstock รวมถึงภาพ วิดีโอ บทความข่าว และเพลง (ที่ระบุไว้ในนี้)

 • "วิดีโอ" หมายถึงภาพเคลื่อนไหวใด ๆ, แอนิแมชัน, ภาพยนตร์, วิดีโอ หรือออดิโอ/ภาพวิดีทัศน์, องค์ประกอบวิดีโอ, องค์ประกอบเอฟเฟ็กต์ของภาพ, เทมเพลต, ชุดกราฟิก และโปรเจ็กต์การออกแบบภาพเคลื่อนไหว โดยไม่รวมภาพนิ่งที่บันทึกไว้ในรูปแบบใด ๆ

 • "รูปภาพ" หมายถึงภาพนิ่ง เวกเตอร์ ภาพวาด กราฟิก และอื่นๆ ที่เหมือนกัน

 • "เพลง" หมายถึงองค์ประกอบทางดนตรี การบันทึกหลัก และการบันทึกอื่นใดที่ประกอบด้วยเสียงหรือชุดของเสียงในรูปแบบทั้งหมดที่บัดนี้เป็นที่รู้จักและต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น

 • "บทความข่าว" หมายถึงภาพนิ่งและวิดีโอที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของส่วน/แท็บบทความข่าว

 • "เนื้อหารูปภาพ" จะหมายถึงบทความข่าว รูปภาพ และวิดีโอ

ส่วนที่ I สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพ
 1. Shutterstock ให้สิทธิ์ที่ไม่เป็นเอกสิทธิ์ และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นแก่คุณเพื่อใช้ แก้ไข (ยกเว้นที่ห้ามไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้) และทำซ้ำเนื้อหาภาพทั่วโลกโดยไม่สิ้นสุด ตามที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งโดยสิทธิ์ใช้งานที่บังคับใช้และเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในที่นี้:

  1. สิทธิ์ใช้งานภาพ

   1. สิทธิ์ใช้งานภาพ ให้คุณมีสิทธิ์ใช้ในการใช้ภาพ:

    1. ในการทำซ้ำแบบดิจทัล ซึ่งรวมถึงบนเว็บไซต์ ในการโฆษณาออนไลน์ ในสื่อสังคมออนไลน์ ในการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ "แอป" มือถือ ซอฟต์แวร์ การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ บล็อก ฯลฯ) และในสื่อออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงบริการแชร์ไฟล์วิดีโอ เช่น YouTube, Dailymotion, Vimeo ฯลฯ โดยเป็นไปตามข้อจำกัดด้านงบประมาณที่กำหนดไว้ในวรรคย่อยที่ I.a.i.4 ด้านล่าง)

    2. จัดพิมพ์ในรูปแบบที่จับต้องได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์หรือฉลากผลิตภัณฑ์ หัวจดหมาย และนามบัตร โฆษณา ณ จุดขาย บิลบอร์ด ภาพปก CD และ DVD หรือในโฆษณาและสำเนาของสื่อที่จับต้องได้ ซึ่งรวมถึงนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ทำซ้ำภาพใด ๆ รวมกันแล้วมากกว่า 500,000 ครั้ง

    3. เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาที่เรียกว่า "นอกสถานที่" รวมถึงบิลบอร์ด อุปกรณ์ประกอบและตกแต่งภูมิทัศน์ ฯลฯ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามีการจัดทำจำนวนแคมเปญดังกล่าวแก่กลุ่มเป้าหมายน้อยกว่า 500,000 รายการ

    4. ใช้ประกอบรวมในการผลิตภาพยนตร์ วิดีโอ ซีรีส์ทางโทรทัศน์ โฆษณา หรือภาพและเสียง สำหรับแจกจ่ายในสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือคิดค้นขึ้นใหม่หลังจากนี้ โดยไม่คำนึงถึงขนาดของผู้ชม ภายใต้เงื่อนไขที่ว่างบประมาณสำหรับการผลิตดังกล่าวไม่เกิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

    5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (ไม่ใช่สำหรับการขายต่อ ดาวน์โหลด หรือแจกจ่าย หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ลักษณะอื่นใดก็ตาม)

   2. สิทธิ์ใช้งานภาพเพิ่มเติม ให้คุณมีสิทธิ์ใช้ในการใช้ภาพ (ซึ่งสิทธิ์นั้นเพิ่มเติมจากข้อ 1–5 ด้านบน และพิเศษเฉพาะสิทธิ์ใช้งานภาพเพิ่มเติม):

    1. ในการดำเนินการใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิ์ใช้งานภาพมาตรฐาน โดยปราศจากข้อจำกัดจำนวนการทำซ้ำ จำนวนที่คัดลอก หรืองบประมาณ

    2. ใช้ประกอบรวมในสินค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายหรือจ่ายแจกเพื่อการส่งเสริมการขาย (รวมเรียกว่า "สินค้า") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งทอ อาร์ตเวิร์ก แม่เหล็ก รูปตกแต่งติดผนัง ปฏิทิน ของเล่น เครื่องเขียน บัตรอวยพร และการทำซ้ำอื่นใดทางกายภาพสำหรับขายต่อหรือแจกจ่าย ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวประกอบรวมเข้ากับองค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์ที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งนอกเหนือจากภาพนั้น ๆ

    3. ในรูปตกแต่งติดผนัง (โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม) สำหรับวัตถุประสงค์ในการตกแต่งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ซึ่งคุณหรือลูกค้าของคุณเป็นเจ้าของ และไม่ใช่เพื่อจำหน่าย

    4. ใช้ประกอบร่วมเป็นองค์ประกอบของเทมเพลตดิจิทัลสำหรับจำหน่ายหรือแจกจ่าย

   3. หากสิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐานหรือเพิ่มเติมไม่ได้ให้สิทธิ์ตามที่คุณต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐ 1-866-663-3954, ภายนอกประเทศสหรัฐ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

  2. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ

   1. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานวิดีโอ:

    1. ในการผลิตมัลติมีเดียที่แสดงหรือจำหน่ายผ่านเว็บ สื่อสังคมออนไลน์ หรือที่เรียกว่า "แอป" หรืออย่างอื่นที่เผยแพร่ตามที่ได้แนบมา (ดูที่ระเบียบข้อจำกัดการจัดจำหน่าย) ที่มีผลงานนำเสนอแก่ผู้ชมไม่เกิน 500,000 คน

    2. เกี่ยวกับการแสดงสด ที่ให้มีผู้ชมไม่เกิน 500,000 คน

    3. บนเว็บไซต์

   2. หากสิทธิ์ใช้งานวิดีโอไม่ได้ให้สิทธิ์ตามที่คุณต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐ 1-866-663-3954, ภายนอกประเทศสหรัฐ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

   3. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอฟรี ให้สิทธิ์คุณใช้วิดีโอความละเอียดต่ำ มีลายน้ำได้ฟรี ("วิดีโอที่ใช้ฟรี") เพียงเพื่อการทดสอบ ตัวอย่าง ใช้ฟรี หรือสื่อเพื่อประเมินผลการตัดต่อขั้นแรกเท่านั้น สิทธิ์ใช้งานวิดีโอฟรีไม่อนุญาตให้คุณแสดงหรือแจกจ่ายวิดีโอสู่สาธารณะ หรือรวมวิดีโอใด ๆ ดังกล่าวไว้กับเนื้อหาสำเร็จรูปใด ๆ สามารถแก้ไขวิดีโอที่ใช้ฟรีได้ แต่คุณไม่สามารถย้ายหรือเปลี่ยนแปลงลายน้ำ Shutterstock สามารถให้สิทธิ์ใช้งานวิดีโอที่ใช้ฟรีภายใต้สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ เมื่อดาวน์โหลดเป็นวิดีโอที่ใช้ฟรี แต่ Shutterstock ไม่รับประกัน หรือไม่มีพันธะตรวจสอบว่าวิดีโอที่ใช้ฟรีจะสามารถให้สิทธิ์ใช้งานในเวลาใดหลังจากนี้

  3. สิทธิ์ใช้งานด้านบทความข่าว

   1. สิทธิ์ใช้งานด้านบทความข่าว ให้สิทธิ์แก่คุณในการสร้าง ใช้งานด้านบทความข่าวของรายการเนื้อหาบทความข่าวซึ่งอาจเป็นการใช้งานเพียงครั้งเดียวที่เผยแพร่ออกสู่ทั่วโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

   2. "การใช้ครั้งเดียว" สำหรับวัตถุประสงค์ของการอนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้งานเพื่อใช้เนื้อหาเชิงบทความข่าวในบริบทเดียว (เช่น เรื่องราวข่าว บล็อกโพสต์ หน้าที่จัดพิมพ์) การใช้ครั้งเดียวจะให้คุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่การใช้บริบทไปยังทุกสื่อกลางโดยไม่จำกัดและตามช่องทางการเผยแพร่ ตัวอย่างเช่น การใช้เนื้อหาเชิงบทความข่าวประกอบในบทความที่ตีพิมพ์ อาจมีการนำกลับมาใช้บนบล็อก โซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยจะมีการจัดเตรียมบริบทดังกล่าวไว้ในบทความต้นฉบับที่ตีพิมพ์ การใช้งานใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในบริบทของบทความต้นฉบับที่ตีพิมพ์จำเป็นต้องมีสิทธิ์ใช้งานเพิ่ม

   3. "ใช้งานด้านบทความข่าว" สำหรับวัตถุประสงค์ของสิทธิ์ใช้งานนี้ จะเป็นการใช้งานตามวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายในบริบทซึ่งน่าสนใจพอเพียงที่จะเป็นข่าวได้ หรือตามความสนใจของผู้คน และไม่รวมอยู่ในการใช้เพื่อการค้าอย่างชัดเจน อาทิ การโฆษณา หรือการขายสินค้า

   4. การใช้เนื้อหาเชิงบทความข่าวที่ได้รับสิทธิ์ใช้งานในที่นี้ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วนที่ I ส่วนย่อย 4 (ห้ามการใช้ใด ๆ ที่เผยแพร่ผ่านการถ่ายทอด/เคเบิล/OTT บนปกสิ่งพิมพ์ และจำนวนที่พิมพ์เกินกว่า 500,000 ชุด)

   5. ทุกเนื้อหาเชิงบทความข่าวจะถือว่าเป็น "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" สำหรับวัตถุประสงค์ของ TOS นี้

   6. ไม่ใช่ทุกเนื้อหาเชิงบทความข่าวที่จะสามารถให้สิทธิ์ใช้งานได้จากเว็บไซต์ Shutterstock รวมถึงอาจไม่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานได้จากทุกการสมัครสมาชิก คุณเข้าใจว่าเนื้อหาเชิงบทความข่าวที่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณจะไม่มีสิทธิ์ร้องขอสิทธิ์ใช้งานสำหรับรายการของเนื้อหาเชิงบทความข่าวที่เฉพาะเจาะจงใด ๆ หากคุณต้องการให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาเชิงบทความข่าวที่ไม่สามารถให้สิทธิ์ใช้งานได้จากเว็บไซต์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐ 1-866-663-3954, ภายนอกประเทศสหรัฐ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

 2. ข้อจำกัดในการใช้งานเนื้อหาภาพ

  คุณไม่อาจ:

  1. ใช้เนื้อหาภาพนอกเหนือจากที่สิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพนั้น

  2. แสดงภาพบุคคลใด ๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาภาพ (“นายแบบ-นางแบบ”) ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงภาพของนายแบบ-นางแบบในลักษณะดังนี้: ก) เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามกอนาจาร, “วิดีโอสำหรับผู้ใหญ”\, สถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่, การว่าจ้างเพื่อนเที่ยว, การนัดหาคู่, หรือบริการในลักษณะที่คล้ายกัน ข) เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ค) ในบริบททางการเมือง เช่น การส่งเสริม โฆษณา หรือสนับสนุนพรรคการเมือง ผู้สมัครทางการเมือง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือความเห็นทางการเมือง ง) มีลักษณะของความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ หรือได้รับการรักษาจากอาการดังกล่าว หรือ จ) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมหรืออาชญากรรม

  3. ใช้เนื้อหาภาพในบริบทที่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรือหลอกลวง หรือในลักษณะที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกล่าวร้าย หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย

  4. ปรับแต่งเนื้อหาภาพที่กำหนดเป็น "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่กำหนด

  5. ใช้เนื้อหาภาพที่กำหนดว่าเป็น "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาเชิงบทความข่าว) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึงเพื่อเป็นการอ้างอิง ในการโฆษณาใดๆ การขายสินค้า หรือบริบทที่ไม่ใช่บทความข่าว

  6. การขายต่อ แจกจ่ายต่อ ให้สิทธิ์เข้าถึง ใช้ร่วมกัน หรือถ่ายโอนเนื้อหาภาพใดก็ตาม เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษในที่นี้ ตัวอย่างเช่น ซึ่งไม่เป็นข้อจำกัด ข้อความที่กล่าวก่อนหน้าห้ามการแสดงเนื้อหาเป็น หรือ เป็นส่วนหนึ่งของ “คลังภาพ” เนื้อหาซึ่งบุคคลที่สามอาจใช้ในการค้นหาและเลือกจากเนื้อหาดังกล่าว

  7. ใช้เนื้อหาภาพในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบุคคลที่สาม หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

  8. ใช้งานเนื้อหาภาพ (ทั้งภาพหรือบางส่วน) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของที่กล่าวมา

  9. แสดงเนื้อหาภาพในลักษณะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสมควรแก่เหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่า เนื้อหาภาพนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ของเนื้อหาภาพดังกล่าว

 3. ข้อจำกัดเฉพาะสำหรับวิดีโอ

  1. ใช้วิดีโอในการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่จัดจำหน่ายผ่านการถ่ายทอด เครือข่ายเคเบิล บริการวิดีโอ OTT (เช่น Netflix, Hulu, Amazon) หรือในโรงภาพยนตร์

  2. ใช้ "ภาพนิ่ง" ที่ตัดมาจากวิดีโอ ยกเว้นที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาในลักษณะการดัดแปลงงานจากต้นฉบับวิดีโอของคุณ

 4. ข้อจำกัดเฉพาะสำหรับบทความข่าว

  1. ใช้เนื้อหาบทความข่าวในการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่จัดจำหน่ายผ่านการถ่ายทอด เครือข่ายเคเบิล บริการวิดีโอ OTT (เช่น Netflix, Hulu, Amazon) หรือในโรงภาพยนตร์ หรือที่เกี่ยวกับสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย

  2. ใช้เนื้อหาบทความข่าวบนปกสิ่งพิมพ์ ปกหนังสือ หรือบรรจุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่จำเป็น

  3. ใช้เนื้อหาบทความข่าวเพื่อการตีพิมพ์โดยจำนวนที่พิมพ์เกินกว่า 500,000 ชุด

 5. การแจ้งลิขสิทธิ์และเครดิต

  1. การใช้เนื้อหาภาพและวิดีโอในการรายงานข่าว การแสดงความเห็น การเผยแพร่ หรือบริบท "บทความข่าว” อื่น ๆ จะต้องมีการใส่เครดิตให้แก่ช่างภาพของ Shutterstock และแก่ Shutterstock โดยอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้เป็นสำคัญ:

   "ชื่อศิลปิน/Shutterstock.com"

  2. เครดิตสำหรับบทความข่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:

   "ชื่อศิลปิน / ตัวแทน / Shutterstock"

  3. หากและเมื่อเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การใช้เนื้อหาภาพหรือวิดีโอในสินค้า หรือการผลิตสื่อภาพและเสียงจะต้องใส่เครดิตให้แก่ Shutterstock โดยอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้เป็นสำคัญ:

   "ภาพหรือวิดีโอ (ตามความเหมาะสม) ที่ใช้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานจาก Shutterstock.com"

  4. ไม่จำเป็นต้องมีการแสดงที่มาของเครดิตหากเป็นการใช้งานวิดีโอหรือภาพอื่นใด ๆ เว้นแต่เนื้อหาในคลังภาพอื่น ๆ ต้องใช้เครดิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่เหมือนกัน เพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้น การแสดงที่มาจำเป็นสำหรับเนื้อหาบทความข่าวเสมอ

  5. ในทุกกรณี เครดิตและการแสดงที่มาจะต้องมีขนาด สี และความเด่นชัดในลักษณะที่อ่านออกได้ชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายด้วยตาเปล่า

ส่วนที่ II สิทธิ์ใช้งานเพลง
 1. "การผลิต" หมายถึงทุกเวอร์ชันของโครงการภาพและเสียงเดียวหรือทุกเวอร์ชันของโครงการเดียวที่มีเฉพาะเสียงเท่านั้นในเพลงที่ถูกซิงโครไนซ์กับคำบรรยายในบริบทของตอนพอดคาสต์ สารคดีเกี่ยวกับวิทยุ การโฆษณาทางวิทยุ หรือการผลิตเสียงอื่น ๆ ที่คล้ายกันเท่านั้น

 2. สิทธิ์ใช้งานเพลง

  Shutterstock มอบสิทธิ์ในการซิงโครไนซ์เพลงในการผลิตให้โดยไม่เป็นเอกสิทธิ์และไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นตามสิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อ (จากประเภทสิทธิ์ใช้งาน 2 ประเภทที่ระบุไว้ด้านล่าง) และภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ II.3 ของเอกสารฉบับนี้

  1. สิทธิ์ใช้งานเพลงมาตรฐาน: สิทธิ์ใช้งานเพลงมาตรฐานให้สิทธิ์ที่ไม่เป็นเอกสิทธิ์ในการซิงค์เพลงในการผลิต (และภาพยนตร์ตัวอย่างในบริบทและสื่อเพื่อส่งเสริมการขายดังกล่าว) ที่เผยแพร่ผ่านทางแพลตฟอร์มที่สามารถดูเนื้อหาได้ทางเว็บไซต์ หรือใช้ในบริบท "อุตสาหกรรม" ที่ไม่ใช่เว็บ ซึ่งรวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า การประชุม กิจกรรมของทางธุรกิจ การใช้ภายในองค์กร และจุดขาย

  2. สิทธิ์ใช้งานเพลงเพิ่มเติม: สิทธิ์ใช้งานเพลงเพิ่มเติมให้สิทธิ์ที่ไม่เป็นเอกสิทธิ์แก่คุณในการซิงค์เพลงในการผลิต (และและภาพยนตร์ตัวอย่างในบริบท และการส่งเสริมการขายดังกล่าว) แต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในส่วนที่ II.3 ในที่นี้

  3. สิทธิ์ใช้งานเพลงฟรี: สิทธิ์ใช้งานเพลงฟรีให้สิทธิ์คุณซิงโครไนซ์เพลงที่มีลายน้ำเพื่อทดสอบ เป็นตัวอย่าง ใช้ฟรี หรือสื่อเพื่อประเมินผลการตัดต่อขั้นแรกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์ใช้งานเพลงฟรีระบุอย่างชัดแจ้งว่าห้ามจัดจำหน่ายเพลงต่อสาธารณะ หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสุดท้ายใด ๆ คุณไม่อาจย้ายหรือแก้ไขลายน้ำ Shutterstock จากเพลงภายใต้การกระทำใด ๆ ได้

 3. ข้อจำกัดในการใช้เพลง

  คุณไม่อาจ:

  1. ให้เช่าซื้อ นำกลับมาขายใหม่ ให้ยืม ให้เช่า มอบหมาย ให้เป็นของขวัญ หรือโอน หรือแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สามในเพลงหรือสิทธิในการใช้เพลงแยกกันและนอกเหนือจากการผลิต (ซึ่งเป็นไปตามสิทธิ์ใช้งานของคุณ) ตามที่ระบุไว้

  2. ขาย แจกจ่าย ให้เข้าถึง แชร์หรือถ่ายโอนเพลงใด ๆ ยกเว้นที่ระบุเฉพาะในที่นี้

  3. ผลิต จัดจำหน่าย ขาย หรืออย่างอื่นที่ใช้ประโยชน์จากการบันทึก, ซีดี, MP3 หรือผลิตภัณฑ์เสียงอื่น ๆ ที่มีเสียงเกี่ยวข้องกับเพลง นอกเหนือจากการผลิตเสียงโดยเฉพาะที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในความหมายของการผลิตด้านบน สำหรับจุดประสงค์ของย่อหน้ารองนี้ คำว่า "การบันทึก" หมายถึงการทำซ้ำทุกรูปแบบที่เป็นที่ทราบในตอนนี้และที่ได้คิดขึ้นใหม่หลังจากนี้ ผลิตหรือจัดจำหน่ายสำหรับการใช้ในครัวเรือน โรงเรียน ตู้เพลงเป็นหลักที่ปรากฎในรูปแบบเสียง (ไม่รวมสื่อที่มีการซิงค์)

  4. ใช้เพลงที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร หมิ่นประมาท กล่าวร้าย หยาบโลน ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมาย หรืออย่างอื่นที่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของบุคคลที่สาม

  5. ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการส่งออก ข้อจำกัดหรือข้อบังคับ โดยการจัดส่ง ถ่ายโอนหรือส่งออกเพลงไปยังประเทศใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัดหรือข้อบังคับการส่งออกใด ๆ

  6. ใช้ ขาย ให้สิทธิ์ช่วง ผลิตซ้ำ จัดจำหน่าย แสดง ที่เกี่ยวข้องกับเพลงทั้งหมดและบางส่วน ที่เปิดให้ใช้ หรือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของไลบรารีการผลิต หรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ หรือรวมถึงเพลง หรือการดัดแปลงงานจากต้นฉบับที่เกี่ยวข้องกับเพลงในผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บใด ๆ รวมถึงไลบรารี หรือคอลเลกชันอื่น ๆ

  7. เรียบเรียงใหม่ ผสมข้อมูล หรือแก้ไขเพลง ยกเว้นว่าคุณอาจมีส่วนร่วมในการแก้ไขขั้นพื้นฐานของเพลง (เช่น การตั้งค่าจุดเริ่มต้น/จุดหยุดการทำงาน การกำหนดจุดจางหาย/จุดจางออก ฯลฯ ) ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิ์ใช้งานภายใต้ตามสัญญานี้

  8. ใช้เพลงในการผลิตที่มีเสียงเท่านั้นซึ่งเพลงเป็นเนื้อหาหลัก

 4. ยกเว้นเพลงที่กำหนดว่าเป็นแบบ “PRO-Free” ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำเป็นต้องได้รับสิทธิ์ใช้งานเพลงในที่สาธารณะ (Public Performance Licenses) ที่เชื่อมโยงกับการใช้เพลงที่ได้รับอนุญาตภายใต้ TOS นี้ คุณจะต้องรับผิดชอบในการได้มาซึ่งสิทธิ์ใช้งานดังกล่าวโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากมีสิ่งใดๆ ที่ตรงกันข้ามกับเนื้อหาที่มีใน TOS นี้: (ก) ในกรณีที่กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ กำหนดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามว่า จะต้องได้รับสิทธิ์ใช้งานจากองค์กรที่ทำหน้าที่พิทักษ์ลิขสิทธิ์ (Collection Societies) หรือองค์กรที่คล้ายคลึงกันสำหรับกิจกรรมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เว้นแต่จะมีการอนุญาตภายใต้ TOS นี้ คุณต้องรับผิดชอบในการได้มาและชำระค่าสิทธิ์ใช้งานดังกล่าวด้วยตนเอง และ (ข) ข้อตกลงนี้ไม่รวมสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมสิทธิ์” (Moral rights) หรือสิทธิ์ในทำนองเดียวกัน คุณจะต้องยื่น "คิวชีท" ที่สมบูรณ์และถูกต้องพร้อมสิทธิต่าง ๆ ในทางปฏิบัติที่เป็นองค์กรและสำเนาคิวชีทไปยัง Shutterstock ทางอีเมลที่ cuesheets@shutterstock.com ข้อผูกมัดนี้มีผลต่อเพลงทั้งหมดยกเว้นเพลงที่กำหนดว่าเป็น ”PRO-free”

 5. คุณอาจเผยแพร่ผลงานที่เกี่ยวข้องกับเพลงบนแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายเนื้อหา "ที่สร้างโดยผู้ใช้" ของบุคคลที่สาม (เช่น YouTube) ("แพลตฟอร์ม UGC" แต่ละอัน) คุณไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเพลงหรือลงทะเบียนเพลงใด ๆ กับแพลตฟอร์ม UGC ใด ๆ แม้กระทั่งการซิงค์กับการผลิตของคุณเอง หากคุณทราบว่าบุคคลที่สามอ้างสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของในเพลงใด ๆ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Shutterstock ทราบทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว

 6. เมื่อรวมเพลงไว้ในประเภทผลงานเพลงซึ่งต้องมีการแสดงที่มาของลิขสิทธิ์ คุณต้องใส่เครดิตอย่างชัดเจนในรูปแบบต่อไปนี้:

  “‘[ชื่อเพลง]’ เล่นโดย [ศิลปิน] ใช้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานของ Shutterstock”

ส่วนที่ III การรับประกันและการรับรอง
 1. Shutterstock รับประกันและรับรองว่า:

  1. ช่างภาพของ Shutterstock ให้สิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดแก่ Shutterstock ในและต่อเนื้อหาภาพ เพื่อให้สิทธิ์ซึ่งกำหนดไว้ในส่วนที่ I ตามความเหมาะสม

  2. เนื้อหาภาพในรูปแบบต้นฉบับที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขและใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS เหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ จะต้องไม่ i) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ii) ละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นสาธารณะของบุคคลภายนอก iii) ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ บทบัญญัติ หรือระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา หรือ iv) มีลักษณะหมิ่นประมาท กล่าวหา ลามกอนาจาร หรือหยาบคาย

  3. เนื้อหาบทความข่าวในรูปแบบที่ปราศจากการเสริมแต่งจากต้นฉบับและใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS เหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าการรับประกันที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วนั้นจะไม่สามารถใช้ได้กับองค์ประกอบที่บรรยายอยู่ในเนื้อหาบทความข่าว

 2. Shutterstock ใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องของคำค้นหาและคำอธิบาย รวมทั้งความสมบูรณ์ของเนื้อหาภาพที่กำหนดว่า "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" Shutterstock ไม่ให้การรับประกันและ/หรือการรับรองที่เกี่ยวกับ: I) คำค้นหา ชื่อเรื่อง หรือคำอธิบาย หรือ II) เสียงในวิดีโอ เพื่ออธิบายเพิ่มเติม Shutterstock จะไม่ชดเชยหรือรับผิดใด ๆ ในการอ้างสิทธิ์ที่เกิดจากคำค้นหา ชื่อเรื่อง คำอธิบาย เสียงในคลิปที่ไม่ถูกต้อง

 3. SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในหัวข้อ “การรับประกันและการรับรอง” นี้

ส่วนที่ IV - การชดใช้ค่าเสียหายและความรับผิด
 1. ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ และภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีกับ Shutterstock ทาง Shutterstock จะปกป้อง ชดใช้ และให้สินไหมทดแทนแก่คุณเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินตาม “การจำกัดความรับผิด” ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะจำกัดเฉพาะกับความเสียหายโดยตรงของลูกค้า ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามโดยตรง อันเนื่องมาจากการละเมิดของ Shutterstock ต่อการรับประกันและการรับรองโดยชัดแจ้งที่กำหนดไว้ในส่วนที่ III ในที่นี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) การชดใช้ค่าเสียหายภายใต้เงื่อนไขที่คุณแจ้งแก่ Shutterstock เป็นลายลักษณ์อักษรในการเรียกร้อง หรือการเรียกร้องกรณีที่มีการคุกคามไม่เกินห้า (5) วันทำการ นับตั้งแต่วันที่คุณทราบ หรือควรจะทราบการเรียกร้อง หรือการเรียกร้องกรณีที่มีการคุกคาม การแจ้งให้ทราบดังกล่าวต้องมีรายละเอียดทั้งหมดของการเรียกร้องที่คุณทราบ (เช่น การใช้งานเนื้อหาที่มีปัญหา ชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเรียกร้อง สำเนาของการติดต่อโต้ตอบถึงกันที่มีการรับและ/หรือการส่งโดยเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องนั้น) การแจ้งให้ทราบนี้ต้องส่งอีเมลถึง Shutterstock ที่ legal-notices@shutterstock.com พร้อมทั้งส่งสำเนาตัวจริงทางไปรษณีย์ถึง Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118 จ่าหน้าซองถึง: ที่ปรึกษาทั่วไป ผ่านจดหมายรับรอง จดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรือ ii) บริการจัดส่งแบบข้ามคืนที่ผู้รับต้องลงลายมือชื่อตอบรับ Shutterstock มีสิทธิ์จัดการตามกระบวนการ การยอมความหรือต่อสู้คดีจากการเรียกร้องใด ๆ หรือการฟ้องร้องที่อาจต้องมีการชดใช้ค่าเสียหาย คุณยินยอมที่จะให้ความร่วมมือกับ Shutterstock ในการปกป้องการเรียกร้องใด ๆ และมีสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการฟ้องร้องใด ๆ โดยที่คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเอง คุณยินยอมให้ Shutterstock ไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือในนามของคุณ ก่อนที่ Shutterstock จะมีโอกาสอันสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์ถึงความถูกต้องของการเรียกร้องดังกล่าว

 2. Shutterstock จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดก็ตามอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาภาพ หรือเนื่องมาจากบริบทที่มีการใช้งานเนื้อหาภาพนั้นโดยคุณ

 3. การจำกัดความรับผิด: การรับผิดและข้อผูกมัดทั้งหมดสูงสุดของ Shutterstock ("ข้อจำกัดการรับผิด") ที่เกิดขึ้นจากลูกค้า:

  1. สิทธิ์ใช้งานภาพมาตรฐานเป็นจำนวนเงิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  2. สิทธิ์ใช้งานภาพแบบเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน $250,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  3. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอเป็นจำนวนเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  4. สิทธิ์ใช้งานด้านบทความข่าวเป็นจำนวนเงิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  5. สิทธิ์ใช้งานเพลงมาตรฐานหรือเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 4. หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐ 1-866-663-3954, ภายนอกประเทศสหรัฐ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

 5. คุณจะชดใช้ให้และให้ค่าสินไหมทดแทนและไม่เอาผิด Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก และซัพพลายเออร์ สำหรับค่าเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเนื้อหาภาพอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งตาม TOS เหล่านี้ คุณยังตกลงจะชดใช้ให้แก่ Shutterstock สำหรับค่าใช้จ่ายและรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Shutterstock ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีกับ Shutterstock

ส่วน V – เงื่อนไขเพิ่มเติม
 1. Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้ตามกฎหมาย ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมทั้งหมดได้ แม้การสมัครสมาชิกของคุณจะสิ้นสุดก่อนกำหนดเวลา คุณอนุญาตให้ Shutterstock เก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกตามระยะเวลาในข้อกำหนดที่คุณยอมรับเมื่อตอนซื้อ ในกรณีที่ Shutterstock พิจารณาแล้วว่าคุณสามารถอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือบางส่วน การคืนเงินดังกล่าวจะกระทำผ่านช่องทางการชำระเงินดั้งเดิมที่คุณใช้เมื่อตอนสั่งซื้อ หากคุณพำนักอาศัยในสหภาพยุโรปและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากชำระเงินให้แก่ Shutterstock Netherlands, B.V. แล้ว และคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพใด ๆ Shutterstock Netherlands B.V. จะคืนเงินที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยกเลิกแล้วดังกล่าว หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในประเทศสหรัฐ 1-866-663-3954, ภายนอกประเทศสหรัฐ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

 2. หลังจากแผนการสมัครสมาชิกของคุณหมดอายุลง แผนดังกล่าวจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติด้วยข้อกำหนดเดิมเหมือนกับแผนที่คุณซื้อในครั้งแรก คุณสามารถปิดการต่ออายุอัตโนมัติได้ตลอดเวลาก่อนจะถึงเวลาต่ออายุ โดยไปที่การตั้งค่าบัญชีของคุณ คุณอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ Shutterstock มีสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมจากการต่ออายุอัตโนมัติแต่ละครั้งจนกว่าคุณจะปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ

 3. หาก Shutterstock จำเป็นต้องเก็บภาษีทางอ้อม (เช่นภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการและอื่น ๆ ) ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่พำนักของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีทางอ้อมนี้ หากมีการกำหนดให้ Shutterstock หรือคุณรวบรวมหรือส่งภาษีโดยตรงหรือโดยอ้อม คุณอาจต้องประเมินภาษีดังกล่าวด้วยตนเองภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศที่คุณพำนักอาศัย

 4. “ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น” ที่ใช้ในที่นี้หมายความว่า ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะใน TOS เหล่านี้ คุณไม่สามารถขาย ให้เช่า โหลด ให้ ให้สิทธิ์ช่วง หรือถ่ายโอนเนื้อหาหรือสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาให้ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถถ่ายโอนเนื้อหาให้บุคคลที่สามครั้งเดียวเพื่อจุดมุ่งหมายของการให้บุคคลที่สามดังกล่าวสั่งพิมพ์และ/หรือผลิตสินค้า โดยรวมเรื่องเนื้อหาไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ หากคุณกังวลว่าเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ใช้เนื้อหาในลักษณะใด ๆ ที่เกินขอบเขตสิทธิ์ใช้งานของคุณ คุณยินยอมที่จะลบเนื้อหาที่มีการดัดแปลงงานจากต้นฉบับจากเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ และแจ้งให้ Shutterstock ทราบถึงการใช้งานของเว็บไซต์สื่อสังคมดังกล่าวโดยทันที คุณตกลงที่จะทำตามขั้นตอนเพื่อการค้าที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันบุคคลที่สามไม่ให้ทำซ้ำเนื้อหาใด ๆ หากคุณทราบถึงการทำซ้ำเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเราทางอีเมลที่ support@shutterstock.com

 5. เมื่อได้รับแจ้งจาก Shutterstock หรือถ้าคุณทราบว่าเนื้อหาใด ๆ อาจถูกคุกคามหรือการเรียกร้องการละเมิดที่เกิดขึ้นจริง การละเมิดสิทธิอื่น หรือการเรียกร้องอื่นใดที่ Shutterstock อาจต้องรับผิด หรือหาก Shutterstock ลบเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการลบดังกล่าว คุณจะลบเนื้อหาจากระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณ (อิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพ) และถ้าเป็นไปได้ ยุติการใช้ใด ๆ ในอนาคตของเนื้อหาที่ลบออกไปโดยค่าใช้จ่ายของคุณเอง Shutterstock จะจัดหาเนื้อหาที่เทียบเคียง (ซึ่ง Shutterstock จะพิจารณาเปรียบเทียบโดยอาศัยการตัดสินใจเชิงโฆษณาอันสมเหตุสมผล) ให้แก่คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องเป็นไปข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TOS เหล่านี้

 6. หากคุณใช้เนื้อหาภาพใด ๆ เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่สร้างขึ้นสำหรับหรือส่งมอบไปยังลูกค้า คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้านั้นให้ Shutterstock ทราบ ตามการร้องขอที่สมเหตุสมผลของ Shutterstock

 7. ข้อโต้แย้งหรือการเรียกร้องที่เกิดขึ้นกับหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องตกลงกันโดยการระงับข้อพิพาทซึ่งบริหารภายใต้กฎระเบียบการระงับข้อพิพาททางการค้าของสมาคมการระงับข้อพิพาทอเมริกัน หรือของศูนย์แก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งนานาชาติ มีผลบังคับใช้ในวันที่เริ่มการระงับข้อพิพาท ไม่ใช่ในศาล และการตัดสินขึ้นอยู่กับอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจเข้าสู่ศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลดังกล่าว หรือมีเขตอำนาจศาลเหนือบุคคลหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง อนุญาโตตุลาการคือรัฐและมลรัฐนิวยอร์ก ภาษาที่ใช้ในอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ชี้ขาดจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ละฝ่ายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับอนุญาโตตุลาการ นอกจากนี้ Shutterstock ยังมีสิทธิที่จะเริ่มดำเนินการและฟ้องร้อง ดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ หรือการกระทำที่เป็นธรรม หรือดำเนินการต่อศาลที่มีเขตอำนาจศาลเพื่อขอคำสั่งห้าม หรือการบรรเทาอื่น ๆ กับคุณในกรณีที่ในความเห็นของ Shutterstock การกระทำดังกล่าวเป็นความจำเป็นหรือเป็นที่น่าพอใจ

 8. TOS เหล่านี้จะต้องได้รับการตีความโดยไม่ต่อต้านหรือไม่ชื่นชมฝ่ายใด ๆ แต่ต้องเป็นไปด้วยภาษาที่เป็นธรรม TOS เหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับและตีความตามกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์กโดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย

 9. ถ้าคุณเข้าร่วม TOS เหล่านี้ในนามของผู้ว่าจ้างหรือนิติบุคคลอื่น ๆ คุณต้องรับรองและแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิและอำนาจทั้งหมด ในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าว คุณยินยอมที่จะยอมรับผิดส่วนตัวต่อ Shutterstock ในการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของ TOS เหล่านี้ ในที่นี้ คุณได้ให้สิทธิ์แก่ Shutterstock ทั่วโลกอย่างไม่เป็นเอกสิทธิ์ สิทธิ์ใช้งานอันจำกัดในการใช้เครื่องหมายการค้าของคุณในสื่อเพื่อส่งเสริมการขายของ Shutterstock ซึ่งรวมถึงรายชื่อลูกค้าที่เป็นสาธารณะ การใช้เครื่องหมายการค้าของคุณโดย Shutterstock จะเป็นไปตามนโยบายการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นที่คุณได้จัดหาไว้ให้แก่ Shutterstock และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคุณตลอดเวลา Shutterstock ยังตกลงเพิ่มเติมว่าจะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อยกเลิกการใช้เครื่องหมายการค้าที่เจาะจงของคุณในเวลาไม่ช้ากว่าสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ Shutterstock ได้รับคำขอทางอีเมลจากคุณซึ่งส่งมาที่ legal-notices@shutterstock.com

 10. จำนวนเนื้อหาที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ สำหรับวัตถุประสงค์ของ TOS เหล่านี้ คำจำกัดความของคำว่าหนึ่งวันหมายถึง รอบเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง โดยเริ่มต้นเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ หนึ่งเดือนหมายความถึง หนึ่งเดือนปฏิทินเริ่มต้นจากวันและรวมวันที่ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ และสิ้นสุดในวันก่อนหน้า (i) วันที่เดียวกันกับที่คุณซื้อในเดือนต่อมา หรือ (ii) วันสุดท้ายของเดือนต่อมา เช่น หากคุณซื้อสมาชิกรายเดือนในวันที่ 5 มีนาคม จะต้องมีการต่ออายุในวันที่ 5 เมษายน หากคุณซื้อสมาชิกรายเดือนในวันที่ 31 สิงหาคม การต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณจะเป็นวันที่ 30 กันยายน

 11. เว้นแต่ได้ระบุไว้ในคูปอง คูปองหรือรหัสส่วนลดใด ๆ ที่ใช้ในการซื้อจะใช้ได้เฉพาะการชำระเงินครั้งแรกกับการซื้อดังกล่าวเท่านั้น

 12. หากหน่วยงานควบคุมกฎหมายหรือหน่วยงานด้านกฎระเบียบที่มีเขตอำนาจศาลพบว่า ข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) เหล่านี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะจำกัดเฉพาะในส่วนที่มีปัญหานั้นเท่านั้น และจะไม่กระทบกับส่วนที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดนั้นหรือส่วนอื่นใดของ TOS เพื่อให้ TOS เหล่านั้นยังคงสามารถบังคับใช้และมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป

 13. เป็นที่เข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่า TOS นี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับประโยชน์ร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น และ TOS นี้ไม่มีเจตนาที่จะให้ประโยชน์ สิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกพันใด ๆ ก็ตามแก่บุคคลที่สาม

 14. ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดใดก็ตามในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่น ๆ กับ Shutterstock, Shutterstock มีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีสิทธิ์อื่นเพิ่มเติมตามกฎหมายและ/หรือความชอบธรรม Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันใดในการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณชำระให้มา หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลด้านการละเมิด

 15. Shutterstock ไม่มอบสิทธิ์ และไม่ให้การรับประกันใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่สามารถระบุได้ถึงตัวบุคคลที่อาจมองเห็นได้ในเนื้อหาภาพ เพลง หรือเสียงอื่นใดในวิดีโอ เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์โดยรวม (Trade Dress) หรืองานออกแบบที่มีลิขสิทธิ์ หรือผลงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมที่แสดงอยู่ในเนื้อหาภาพ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ Shutterstock มีเพียงโมเดล หรือหนังสือให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพทรัพย์สินตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ Shutterstock

 16. การรับผิดของ Shutterstock ภายใต้สิทธิ์ใช้งานเฉพาะรายที่ซื้อภายหลังจากนี้ ต้องไม่เกิน "การจำกัดความรับผิด" ที่บังคับใช้กับสิทธิ์ใช้งานซึ่งมีผลในช่วงเวลาที่ลูกค้าทราบหรือควรทราบเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งที่มีการให้สิทธิ์ใช้งานหรือใช้เนื้อหาภาพนั้น

 17. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษในส่วนที่ IV ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Shutterstock จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ Shutterstock และ/หรือเนื้อหาภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินซึ่งทาง Shutterstock ได้รับจริงจากคุณสำหรับสิทธิ์การใช้งานเนื้อหาภาพที่ใช้ได้้

 18. Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือซัพพลายเออร์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป เป็นบทลงโทษ ในกรณีพิเศษ ทางอ้อม เป็นผลมาจากการกระทำใด ๆ หรือโดยมิได้ตั้งใจ หรือการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียอื่นใดที่เกิดจากการใช้งานเนื้อหาภาพ การละเมิดข้อตกลงนี้ของ Shutterstock หรือการกระทำอื่น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ แม้ว่าทาง Shutterstock จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียนั้นแล้วก็ตาม

 19. เนื้อหาภาพทั้งหมดจัดเตรียมไว้ให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในส่วนที่ III เนื้อหาภาพบางอย่างอาจมีองค์ประกอบที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขหรือใช้เนื้อหาภาพนั้นในบริบทที่เฉพาะเจาะจงบางประการ หากคุณแก้ไขหรือใช้เนื้อหาภาพในบริบทดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการได้มาซึ่งการอนุญาตเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดไว้นั้น

 20. Shutterstock ไม่รับประกันว่าเนื้อหา, เว็บไซต์ Shutterstock, หรือสื่ออื่นจะตรงตามความต้องการของคุณ หรือการใช้งานนั้นจะไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้งานเนื้อหานั้นแต่เพียงผู้เดียว

 21. ในกรณีที่คุณใช้ข้อมูลบัตรเครดิตปลอมเพื่อเปิดบัญชีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อ Shutterstock ทาง Shutterstock จะยื่นคำร้องเรียนในทันทีไปยัง www.ic3.gov ซึ่งเป็นศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต อันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และ ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (National White Collar Crime Center)

 22. คู่สัญญา Shutterstock:

  1. เนื้อหาภาพ

   • ถ้าคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือหากคุณสร้างบัญชีก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2015 "Shutterstock" หมายถึง Shutterstock, Inc. บริษัทเดลาแวร์มีสำนักงานอยู่ที่ Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, สหรัฐอเมริกา

   • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาและสร้างบัญชีของคุณก่อนหรือวันที่ 3 สิงหาคม 2015 "Shutterstock" หมายถึง Shutterstock Netherlands, B.V. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีสำนักงานอยู่ที่ Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, the Netherlands

  2. เพลง หากคุณกำลังให้สิทธิ์ใช้งานเพลง "Shutterstock" หมายถึง Shutterstock Music Canada ULC, มีที่อยู่ที่ 4398 St-Laurent, Suite 103, Montreal, QC H2W 1Z5, Canada

วันที่มีผลบังคับใช้: 15 ตุลาคม 2018