เงื่อนไขการใช้บริการปัจจุบันจะระบุไว้ด้านล่าง หากต้องการดูเงื่อนไขการใช้บริการฉบับก่อนหน้านี้ ให้คลิกที่นี่
การแปลภาษาไทยนี้เป็นการแปลเพื่อให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเท่านั้น และไม่ใช่เอกสารทางกฎหมาย โปรดดูจากต้นฉบับ ข้อความภาษาอังกฤษเมื่อดาวน์โหลดภาพใดก็ตามจากเว็บไซต์ Shutterstock คุณตกลงว่าจะผูกพัน ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในฉบับภาษาอังกฤษของเงื่อนไขการใช้บริการ
SHUTTERSTOCK
เงื่อนไขการใช้บริการ
ข้อตกลงด้านสิทธิ์ใช้งานของ Shutterstock

เรียนลูกค้าของ Shutterstock:

เงื่อนไขการใช้บริการ ("TOS") ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างคุณ หรือนายจ้าง หรือนิติบุคคลอื่นซึ่งกระทำในนามคุณ จะเข้าสู่ข้อตกลงนี้โดยกล่าวถึงว่า ("คุณ" หรือ "ลูกค้า") และ Shutterstock (ดังที่ให้คำจำกัดความคำศัพท์นี้ไว้ในส่วนที่ 22 ด้านล่าง) และเพื่อกำหนดสิทธิ์และข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่คุณให้สิทธิ์ไว้ การเข้าสู่ TOS นี้ เท่ากับว่าคุณรับรองว่าประเทศที่คุณพักอาศัยเหมือนกับในที่อยู่ที่ส่งบิลของคุณ

เมื่อคุณซื้อสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาใด ๆ โปรดดู TOS นี้อีกครั้ง Shutterstock ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข TOS ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียว Shutterstock จะพยายามแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ การประกาศนี้อาจส่งให้คุณทางอีเมลไปยังอีเมลแอดเดรสในไฟล์ในบัญชี Shutterstock ของคุณ, การประกาศในหน้านี้, หน้าล็อกอินของคุณ, และ/หรือทางสื่ออื่น การแก้ไข TOS นี้จะมีผลต่อการซื้อที่มุ่งหวังเท่านั้น (รวมถึงการต่ออายุอัตโนมัติ) หากคุณให้สิทธิ์แก้ไขเนื้อหาต่อไปนี้ ถือว่าคุณเห็นชอบที่จะผูกพันต่อ TOS ตามที่แก้ไขดังกล่าว

นี่คือสิทธิ์ใช้งานแบบผู้ใช้รายเดียวที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปรายเดียวให้สิทธิ์ ดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาได้ ไม่มีบุคคลอื่นใด (รวมถึงพนักงาน เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ทำสัญญาอิสระ) จะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณหรือใช้เนื้อหาที่ให้สิทธิ์ผ่านทางบัญชีของคุณ นอกจากว่าคุณอัปเกรดให้เป็นบัญชี "การสมัครสมาชิกแบบทีม" หรือ "แพลตฟอร์มระดับพรีเมียร์"

หากคุณ "สมัครสมาชิกแบบทีม" สิทธิ์ในการให้สิทธิ์ ดาวน์โหลด และใช้เนื้อหาจะถูกจำกัดให้เท่ากับจำนวนผู้ใช้ที่การสมัครสมาชิกแบบทีมดังกล่าวอนุญาตไว้ "แพลตฟอร์มระดับพรีเมียร์" ของ SHUTTERSTOCK อนุญาตให้เข้าถึงและให้สิทธิ์ใช้งานแก่ผู้ใช้ที่ใช้ได้ไม่จำกัด รวมถึงสิทธิ์เพิ่มเติมอื่น ๆ

หากคุณต้องการสิทธิ์เข้าถึงและใช้งานสำหรับบุคคลทั่วไปมากกว่าหนึ่งคน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐฯ 1-866-663-3954, ภายนอกสหรัฐฯ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือ ทีมระดับพรีเมียร) เพื่อความชัดเจน หากผู้ใช้ทำงานให้ตามที่จ้างงาน ถือว่านายจ้างเป็นผู้ถือสิทธิ์สำหรับวัตถุประสงค์ของสิทธิ์ใช้งานดังกล่าว

 • "เนื้อหา" หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ภายใต้เว็บไซต์ Shutterstock รวมถึงภาพ วิดีโอ และเพลง (ตามที่ระบุในเอกสารนี้)

 • "วิดีโอ" หมายถึงภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน ภาพยนตร์ วิดีโอ หรือการแสดงด้วยเสียง/ภาพอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงภาพนิ่งที่บันทึกในรูปแบบใด ๆ

 • "ภาพ" หมายถึงภาพนิ่ง, เวกเตอร์, ภาพวาด, กราฟิก และอื่น ๆ ที่คล้ายกัน

 • "เพลง" หมายถึงองค์ประกอบทางดนตรี การบันทึกหลัก และการบันทึกอื่นใดที่ประกอบด้วยเสียงหรือชุดของเสียงในรูปแบบทั้งหมดที่บัดนี้เป็นที่รู้จักและต่อไปนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น

 • "เนื้อหาภาพ" จะเรียกรวมกันเป็นภาพและวิดีโอ

ส่วนที่ I สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพ
 1. Shutterstock ให้คุณมีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียวและโอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้ในการใช้ แก้ไข (ยกเว้นที่ห้ามไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้) และทำซ้ำเนื้อหาภาพทั่วโลกโดยไม่สิ้นสุด ตามที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งโดยสิทธิ์ใช้งานที่บังคับใช้และเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในที่นี้:

  1. สิทธิ์ใช้งานภาพ

   1. สิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐาน ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานภาพ:

    1. ในการทำซ้ำแบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึงบนเว็บไซต์ ในการโฆษณาออนไลน์ ในสื่อสังคมออนไลน์ ในการโฆษณาผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ "แอป" มือถือ ซอฟต์แวร์ การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ บล็อก ฯลฯ) และในสื่อออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงบริการแชร์ไฟล์วิดีโอ เช่น YouTube Dailymotion Vimeo ฯลฯ โดยเป็นไปตามข้อจำกัดด้านงบประมาณที่กำหนดไว้ในวรรคย่อยที่ I.a.i.4 ด้านล่าง)

    2. จัดพิมพ์ในรูปแบบที่จับต้องได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์หรือฉลากผลิตภัณฑ์ หัวจดหมาย และนามบัตร โฆษณา ณ จุดขาย บิลบอร์ด ภาพปก CD และ DVD หรือในโฆษณาและสำเนาของสื่อที่จับต้องได้ ซึ่งรวมถึงนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสือ ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องไม่ทำซ้ำภาพใด ๆ รวมกันแล้วมากกว่า 500,000 ครั้ง

    3. เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาที่เรียกว่า "นอกสถานที่" ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ามีจำนวนการทำสำเนาสำหรับผู้ชมแคมเปญดังกล่าวน้อยกว่า 500,000 รายการ

    4. ใช้ประกอบรวมในการผลิตภาพยนตร์ วิดีโอ ซีรีส์ทางโทรทัศน์ โฆษณา หรือภาพและเสียง สำหรับแจกจ่ายในสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือคิดค้นขึ้นใหม่หลังจากนี้ โดยไม่คำนึงถึงขนาดของผู้ชม ภายใต้เงื่อนไขที่ว่างบประมาณสำหรับการผลิตดังกล่าวไม่เกิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

    5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองโดยไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (ไม่ใช่สำหรับการขายต่อ ดาวน์โหลด หรือแจกจ่าย หรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ลักษณะอื่นใดก็ตาม)

   2. สิทธิ์ใช้งานภาพแบบเพิ่มเติม อนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ใช้ภาพ (ซึ่งมีสิทธิ์เพิ่มเติมมากกว่า 1-5 และเป็นเอกสิทธิ์สำหรับ สิทธิ์ใช้งานภาพแบบเพิ่มเติม):

    1. ในลักษณะใด ๆ ที่อนุญาตภายใต้สิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐาน โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการทำซ้ำ จำนวนที่คัดลอก หรืองบประมาณ

    2. ใช้ประกอบรวมในสินค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายหรือจ่ายแจกเพื่อการส่งเสริมการขาย (รวมเรียกว่า "สินค้า") ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งทอ อาร์ตเวิร์ก แม่เหล็ก รูปตกแต่งติดผนัง ปฏิทิน ของเล่น เครื่องเขียน บัตรอวยพร และการทำซ้ำอื่นใดทางกายภาพสำหรับขายต่อหรือแจกจ่าย ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวประกอบรวมเข้ากับองค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์ที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งนอกเหนือจากภาพนั้น ๆ

    3. ในรูปตกแต่งติดผนัง (โดยไม่ต้องใช้องค์ประกอบเชิงสร้างสรรค์หรือใช้ประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม) สำหรับวัตถุประสงค์ในการตกแต่งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ซึ่งคุณหรือลูกค้าของคุณเป็นเจ้าของ และไม่ใช่เพื่อจำหน่าย

    4. ใช้ประกอบร่วมเป็นองค์ประกอบของเทมเพลตดิจิตอลสำหรับจำหน่ายหรือแจกจ่าย

   3. หากสิทธิ์ใช้งานภาพแบบมาตรฐานหรือเพิ่มเติมไม่ได้ให้สิทธิ์ตามที่คุณต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทรศัพท์: (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐฯ 1-866-663-3954, ภายนอกสหรัฐฯ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

  2. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ

   • สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้งานวิดีโอ:

    1. ในฝ่ายผลิตมัลติมีเดียจะแสดงหรือแจกจ่ายผ่านเว็บ บนสื่อสังคม โดยใช้ “แอพ” หรือมิฉะนั้นก็เผยแพร่ตามที่เกี่ยวข้องในที่นี้ (ดูข้อจำกัดสำหรับการเผยแพร่) ให้มีผู้ชมสำหรับการผลิตเช่นนี้ไม่เกิน 500,000 คน

    2. จากที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสด ให้มีผู้ชมการแสดงทั้งหมดนี้ไม่เกิน 500,000 คน;

    3. บนเว็บไซต์

    หากสิทธิ์ใช้งานวิดีโอไม่ได้ให้สิทธิ์ตามที่คุณต้องการ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทรศัพท์: (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐฯ 1-866-663-3954, ภายนอกสหรัฐฯ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

   • สิทธิ์ใช้งานวิดีโอแบบใช้ส่วนตัว ให้สิทธิ์คุณใช้วิดีโอความละเอียดต่ำ มีลายน้ำ เพื่อใช้ส่วนตัว ("วิดีโอแบบใช้ส่วนตัว") เพียงเพื่อการทดสอบ ตัวอย่าง ใช้ส่วนตัว หรือเนื้อหาทดลองชมเป็นตัวอย่าง สิทธิ์ใช้งานวิดีโอใช้ส่วนตัวไม่อนุญาตให้คุณแสดงหรือแจกจ่ายสู่สาธารณะหรือรวมไว้กับเนื้อหาสำเร็จรูปเช่นวิดีโอ สามารถแก้ไขวิดีโอแบบใช้ส่วนตัวได้ แต่คุณจะลบหรือแก้ไขภาพที่มีลายน้ำ Shutterstock ไม่ได้ สามารถให้สิทธิ์วิดีโอแบบใช้ส่วนตัวภายใต้ สิทธิ์ใช้งานวิดีโอ ในเวลาที่ดาวน์โหลดเป็นวิดีโอใช้ส่วนตัว แต่ Shutterstock ไม่รับประกันและไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ว่าวิดีโอแบบใช้ส่วนตัวจะพร้อมใช้งานสำหรับการให้สิทธิ์ในเวลาใด ๆ ภายหลังจากนี้

 2. ข้อจำกัดในการใช้งานเนื้อหาภาพ

  ห้ามมิให้คุณ:

  1. ใช้เนื้อหาภาพนอกเหนือจากที่ให้ไว้อย่างชัดแจ้งโดยสิทธิ์ใช้งานที่คุณซื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพนั้น

  2. แสดงภาพบุคคลใด ๆ ที่ปรากฏในเนื้อหาภาพ (“นายแบบ-นางแบบ”) ในลักษณะที่วิญญูชนเห็นว่าไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแสดงภาพของนายแบบ-นางแบบในลักษณะดังนี้: a) เกี่ยวข้องกับเนื้อหาลามกอนาจาร, “วิดีโอสำหรับผู้ใหญ่”, สถานบันเทิงสำหรับผู้ใหญ่, การว่าจ้างเพื่อนเที่ยว การนัดหาคู่ หรือบริการในลักษณะที่คล้ายกัน b) เกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ c) ในบริบททางการเมือง เช่น การส่งเสริม โฆษณา หรือสนับสนุนพรรคการเมือง ผู้สมัครทางการเมือง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือความเห็นทางการเมือง d) มีลักษณะของความทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ หรือได้รับการรักษาจากอาการดังกล่าว หรือ e) มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมหรืออาชญากรรม

  3. ใช้เนื้อหาภาพในบริบทที่ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท หรือหลอกลวง หรือในลักษณะที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกล่าวร้าย หยาบคาย หรือผิดกฎหมาย

  4. แก้ไขเนื้อหาภาพที่กำหนดให้เป็น "การใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" ในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนบริบทของสิ่งที่แสดง

  5. ใช้เนื้อหาภาพที่กำหนดให้ "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" สำหรับวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

  6. การขายต่อ แจกจ่ายต่อ ให้สิทธิ์เข้าถึง ใช้ร่วมกัน หรือถ่ายโอนเนื้อหาภาพใดก็ตาม เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นกรณีพิเศษในที่นี้ ตัวอย่างเช่น ซึ่งไม่เป็นข้อจำกัด ข้อความที่กล่าวก่อนหน้าห้ามการแสดงเนื้อหาเป็น หรือ เป็นส่วนหนึ่งของ “คลัง” เนื้อหาซึ่งบุคคลที่สามอาจใช้ในการค้นหาและเลือกจากเนื้อหาดังกล่าว

  7. ใช้เนื้อหาภาพในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อเครื่องหมายการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นของบุคคลที่สาม หรืออาจก่อให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

  8. ใช้งานเนื้อหาภาพ (ทั้งภาพหรือบางส่วน) เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือการบอกในลักษณะอื่นใดถึงแหล่งที่มาสินค้า หรือเป็นส่วนหนึ่งของที่กล่าวมา

  9. แสดงเนื้อหาภาพในลักษณะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยสมควรแก่เหตุที่ทำให้เข้าใจผิดว่า เนื้อหาภาพนั้นถูกสร้างขึ้นโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของผู้ถือลิขสิทธิ์ของเนื้อหาภาพดังกล่าว

  ข้อจำกัดเฉพาะสำหรับวิดีโอ

  1. ใช้วิดีโอในการผลิตมัลติมีเดียซึ่งเผยแพร่ผ่านการออกอากาศ, เครือข่ายเคเบิล, บริการวิดีโอ OTT (เช่น Netflix, Hulu, Amazon) หรือในโรงภาพยนตร์

  2. ใช้ "ภาพนิ่ง" ที่ได้จากวิดีโอ ยกเว้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการตลาดในบริบท การส่งเสริมการขาย และการโฆษณางานต่อยอดของคุณที่ประกอบรวมวิดีโอไว้

 3. ข้อความประกาศเกี่ยวกับเครดิตและลิขสิทธิ์

  1. การใช้เนื้อหาภาพในการรายงานข่าว ความเห็น การเผยแพร่ หรือบริบท "บทบรรณาธิการ" อื่น ๆ ต้องมีการใส่เครดิตให้แก่ช่างภาพของ Shutterstock และแก่ Shutterstock โดยอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้เป็นสำคัญ:

   "ชื่อของศิลปิน/Shutterstock.com"

  2. หากและเมื่อเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ การใช้เนื้อหาภาพในสินค้าหรือการผลิตเนื้อหาภาพและเสียงต้องใส่เครดิตให้แก่ Shutterstock โดยมีเนื้อหาในรูปแบบดังต่อไปนี้:

   "ภาพหรือวิดีโอ (ตามความเหมาะสม) ที่ใช้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานจาก Shutterstock.com"

  3. ไม่จำเป็นต้องมีการแสดงที่มาของเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานภาพในลักษณะอื่นใด เว้นแต่ว่าเนื้อหาสต็อกอีกส่วนหนึ่งที่มีให้นั้นมีการแสดงเครดิตโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานเดียวกันนี้

  4. ในทุกกรณี เครดิตและการแสดงที่มาจะต้องมีขนาด สี และความเด่นชัดในลักษณะที่อ่านออกได้ชัดเจนและง่ายด้วยตาเปล่า

ส่วนที่ II สิทธิ์ใช้งานเพลง
 1. "การผลิต" หมายถึงทุกเวอร์ชันของโครงการภาพและเสียงเดียวหรือทุกเวอร์ชันของโครงการเดียวที่มีเฉพาะเสียงเท่านั้นในเพลงที่ถูกซิงโครไนซ์กับคำบรรยายในบริบทของตอนพอดคาสต์ สารคดีเกี่ยวกับวิทยุ การโฆษณาทางวิทยุ หรือการผลิตเสียงอื่น ๆ ที่คล้ายกันเท่านั้น

 2. สิทธิ์ใช้งานเพลง

  Shutterstock มอบสิทธิ์ในการซิงโครไนซ์เพลงในการผลิตให้โดยไม่ผูกขาดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ตามใบอนุญาตที่คุณซื้อ (จากประเภทใบอนุญาต 2 ประเภทที่ระบุไว้ด้านล่าง) และภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในส่วนที่ II.3 ของเอกสารฉบับนี้

  1. สิทธิ์ใช้งานเพลงมาตรฐาน: สิทธิ์ใช้งานเพลงมาตรฐานให้สิทธิ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะในการซิงค์เพลงในการผลิต (และพ่วงในบริบทและเนื้อหาโปรโมชั่นดังกล่าว) กระจายผ่านทางเว็บแพลตฟอร์มหรือใช้ในบริบท "อุตสาหกรรม" ที่ไม่ใช่เว็บ ซึ่งรวมถึงการจัดงานแสดงสินค้า การประชุม กิจกรรมขององค์กร การใช้ภายในองค์กร และจุดขาย

  2. สิทธิ์ใช้งานเพลงเพิ่มเติม: สิทธิ์ใช้งานเพลงเพิ่มให้สิทธิ์ที่ไม่จำกัดเฉพาะในการซิงค์เพลงในการผลิต (และพ่วงในบริบทและโปรโมชั่นดังกล่าว) แต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในส่วนที่ II.3 ในที่นี้

  3. สิทธิ์ใช้งานเพลงแบบใช้ส่วนตัว: สิทธิ์ใช้งานเพลงแบบใช้ส่วนตัวอนุญาตให้คุณซิงโครไนซ์เพลงมีลายน้ำเฉพาะเพื่อทดสอบ เป็นตัวอย่าง ใช้ส่วนตัว หรือเนื้อหาทดลองชมเป็นตัวอย่างที่สัมพันธ์กับการผลิต สิทธิ์ใช้งานเพลงแบบใช้ส่วนตัวห้ามเผยแพร่เพลงสู่สาธารณะอย่างชัดแจ้งในทุกรูปแบบ และห้ามรวมเอาเพลงไว้ในเนื้อหาสำเร็จรูปใด ๆ ห้ามลบหรือแก้ไขเพลงของ Shutterstock ที่มีลายน้ำไม่ว่ากรณีใด

 3. ข้อจำกัดการใช้งานเพลง

  ห้ามมิให้คุณ:

  1. ให้เช่าซื้อ นำกลับมาขายใหม่ ให้ยืม ให้เช่า มอบหมาย ให้เป็นของขวัญ หรือโอน หรือแจกจ่ายให้กับบุคคลที่สามในเพลงหรือสิทธิในการใช้เพลงแยกกันและนอกเหนือจากการผลิตที่ (ซึ่งเป็นไปตามใบอนุญาตของคุณ) นั้นเป็นตัวเป็นตน

  2. ขาย แจกจ่าย ให้เข้าถึง แชร์หรือถ่ายโอนเพลงใด ๆ ยกเว้นที่ระบุเฉพาะในที่นี้

  3. ผลิต แจกจ่าย ขาย หรือใช้ประโยชน์จาก "บันทึก", CD, mp3 หรือผลิตภัณฑ์เสียงอื่น ๆ ที่ผสมผสานเสียงเข้าด้วยกันซึ่งประกอบเป็นเพลง นอกเหนือจากการผลิตแบบเสียงอย่างเดียวที่อธิบายไว้ในคำจำกัดความของ "การผลิต" ข้างต้น เพื่อความมุ่งหมายของอนุวรรคนี้คำว่า "บันทึก" หมายถึงทุกรูปแบบของการทำสำเนา ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันหรือผลิตขึ้นหลังจากนี้ การผลิต หรือแจกจ่ายเป็นหลักเพื่อใช้ในบ้าน ใช้ในโรงเรียน หรือใช้กับตู้เพลง โดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียว (ไม่รวมวัสดุที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน)

  4. ใช้เพลงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอื่นที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ลามก ผิดศีลธรรม ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของบุคคลที่สามใด ๆ

  5. ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการส่งออก ข้อจำกัดหรือข้อบังคับ โดยการส่งออกโดยการจัดส่ง ถ่ายโอนหรือส่งออกเพลงไปยังประเทศใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ข้อจำกัดหรือข้อบังคับการส่งออกใด ๆ

  6. ใช้ ขาย อนุญาตช่วง ทำซ้ำ จำหน่าย แสดงรวมเข้าหรือทำให้เพลงทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมใช้งานหรือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของไลบรารีการผลิตหรือไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้หรือรวมเพลงหรืองานใด ๆ ที่มีการรวมเพลงไว้ในผลิตภัณฑ์สต๊อก ไลบรารี หรือคอลเลคชันอื่น ๆ

  7. รีมิกซ์ ผสมข้อมูล หรือแก้ไขเพลง ยกเว้นว่าคุณอาจมีส่วนร่วมในการแก้ไขขั้นพื้นฐานของเพลง(เช่นการตั้งค่าจุดเริ่มต้น/จุดหยุดการทำงาน การกำหนดจุดจางหาย/จุดจางออก ฯลฯ ) ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้สิทธิตามสัญญานี้

  8. ใช้เพลงในการผลิตที่มีเสียงเท่านั้นซึ่งเพลงเป็นเนื้อหาหลัก

 4. ยกเว้นเพลงที่กำหนดว่าเป็นแบบ “PRO-Free” ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิ์ใช้เพลงในที่สาธารณะ (Public Performance Licenses) ต้องเชื่อมโยงกับการใช้เพลงที่ได้รับอนุญาตภายใต้ TOS คุณจะต้องรับผิดชอบในการได้มาซึ่งสิทธิ์ใช้งานดังกล่าวโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากมีสิ่งใดๆ ที่ตรงกันข้ามกับเนื้อหาที่มีใน TOS นี้: (ก) ในกรณีที่กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ๆ กำหนดไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามว่า จะต้องได้รับสิทธิ์ใช้งานจากองค์กรที่ทำหน้าที่พิทักษ์ลิขสิทธิ์ (Collection Societies) หรือองค์กรที่คล้ายคลึงกันสำหรับกิจกรรมหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรม เว้นแต่จะมีการอนุญาตภายใต้ TOS นี้ คุณต้องรับผิดชอบในการได้มาและชำระค่าสิทธิ์ใช้งานดังกล่าวด้วยตนเอง และ (ข) ข้อตกลงนี้ไม่รวมสิ่งที่เรียกว่า “ธรรมสิทธิ์” (Moral rights) หรือสิทธิ์ในทำนองเดียวกัน คุณจะยื่น “คิวชีท” ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ต่อองค์กรพิทักษ์สิทธิ์นักแสดงที่เหมาะสม และทำสำเนาคิวชีทแต่ละชุดดังกล่าวส่ง Shutterstock ทางอีเมลที่ cuesheets@shutterstock.com ข้อผูกมัดนี้มีผลต่อเพลงทั้งหมดยกเว้นเพลงที่กำหนดว่าเป็น ”PRO-free”

 5. คุณอาจเผยแพร่โปรดักชั่นที่รวมเพลงกับบุคคลที่สาม "ที่ผู้ใช้สร้าง" แพลตฟอร์มการกระจายเนื้อหา (เช่น YouTube) (แต่ละ "แพลตฟอร์ม UGC") คุณไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเพลงหรือลงทะเบียนเพลงใด ๆ กับแพลตฟอร์ม UGC ใด ๆ แม้กระทั่งการประสานกับการผลิตของคุณเอง หากคุณทราบว่าบุคคลที่สามอ้างสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของในเพลงใด ๆ คุณตกลงที่จะแจ้งให้ Shutterstock ทราบทันทีเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว

 6. เมื่อรวมเพลงไว้ในประเภทผลงานเพลงซึ่งมีที่มาแห่งลิขสิทธิ์ คุณต้องใส่เครดิตอย่างชัดเจนในรูปแบบต่อไปนี้:

  “‘[Music Title]’ เล่นโดย [Artist] ใช้ภายใต้สิทธิ์ใช้งานของ Shutterstock”

ส่วนที่ III การรับประกันและการรับรอง
 1. Shutterstock รับประกันและรับรองว่า:

  1. ช่างภาพของ Shutterstock ให้สิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดแก่ Shutterstock ในและต่อเนื้อหาภาพ เพื่อให้สิทธิ์ซึ่งกำหนดไว้ในส่วนที่ I ตามความเหมาะสม

  2. เนื้อหาภาพในรูปแบบต้นฉบับที่ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขและใช้งานโดยเป็นไปตาม TOS เหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ จะต้องไม่: i) ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ii) ละเมิดสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือความเป็นสาธารณะของบุคคลที่สาม iii) ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ บทบัญญัติ หรือระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา หรือ iv) มีลักษณะหมิ่นประมาท กล่าวร้าย ลามกอนาจาร หรือหยาบคาย

 2. แม้ว่า Shutterstock ใช้ความพยายามทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความถูกต้องของคำสำคัญและคำอธิบาย รวมทั้งความสมบูรณ์ของเนื้อหาภาพที่กำหนดว่า "ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น" Shutterstock ไม่ให้การรับประกันและ/หรือการรับรองที่เกี่ยวกับ : I) คำสำคัญ, ชื่อ หรือ คำอธิบาย II) เสียงในวิดีโอ หรือ III) เนื้อหาภาพที่กำหนดไว้ว่า “ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น” ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจน Shutterstock จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายหรือรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้องของคำสำคัญ ชื่อ หรือคำอธิบาย เสียงในวิดีโอใด ๆ หรือการใช้งานเนื้อหาภาพที่กำหนดไว้ว่า ใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น

 3. SHUTTERSTOCK ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดก็ตามนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในหัวข้อ “การรับประกันและการรับรอง” นี้

ส่วนที่ IV การชดใช้ค่าเสียหายและความรับผิด:
 1. ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ และภายใต้เงื่อนไขว่าคุณไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่มีกับ Shutterstock ทาง Shutterstock จะปกป้อง ชดใช้ และให้สินไหมทดแทนแก่คุณเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนเงินตาม “การจำกัดความรับผิด” ที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะจำกัดเฉพาะกับความเสียหายโดยตรงของลูกค้า ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามโดยตรง อันเนื่องมาจากการละเมิดของ Shutterstock ต่อการรับประกันและการรับรองโดยชัดแจ้งที่กำหนดไว้ในส่วนที่ III ในที่นี้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความตามสมควร) การชดใช้ค่าเสียหายนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณแจ้งให้ Shutterstock ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่ดังกล่าว ไม่เกินห้า (5) วันทำการนับจากวันที่คุณทราบหรือมีเหตุควรทราบถึงข้อเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องข่มขู่นั้น การแจ้งให้ทราบดังกล่าวต้องมีรายละเอียดทั้งหมดของข้อเรียกร้องที่คุณทราบ (เช่น การใช้งานเนื้อหาที่มีปัญหา ชื่อและข้อมูลติดต่อของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการเรียกร้อง สำเนาของการติดต่อโต้ตอบถึงกันที่มีการรับและ/หรือการส่งโดยเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น) การแจ้งให้ทราบนี้ต้องส่งอีเมลหรือแฟกซ์ถึง Shutterstock ที่ legal-notices@shutterstock.com พร้อมทั้งส่งสำเนาสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ถึง Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118 จ่าหน้าซองถึง: General Counsel (ที่ปรึกษาทั่วไป) ผ่านจดหมายรับรอง จดหมายลงทะเบียนตอบรับ หรือ ii) บริการจัดส่งแบบข้ามคืนที่ผู้รับต้องลงลายมือชื่อตอบรับ Shutterstock จะมีสิทธิ์ยอมรับการจัดการ การยุติ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องหรือการดำเนินคดีใดก็ตามที่ใช้กับการชดใช้ค่าเสียหายนี้ คุณตกลงจะให้ความร่วมมือกับ Shutterstock ในการป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าว และจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในการดำเนินคดีโดยเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นเอง คุณยอมรับว่า Shutterstock ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อค่าใช้จ่ายในทางกฎหมาย และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยคุณหรือในนามของคุณ ก่อนหน้าที่ Shutterstock จะมีโอกาสอย่างสมเหตุสมผลในการวิเคราะห์ถึงความถูกต้องของการเรียกร้องดังกล่าวนั้น

 2. Shutterstock จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใดก็ตามอันเป็นผลมาจากการดัดแปลงแก้ไขเนื้อหาภาพ หรือเนื่องมาจากบริบทที่มีการใช้งานเนื้อหาภาพนั้นโดยคุณ

 3. การจำกัดความรับผิด: ยอดรวมภาระผูกพันและความรับผิดสูงสุดของ Shutterstock ("การจำกัดความรับผิด") ต่อลูกค้าแต่ละราย:

  1. สิทธิ์ใช้งานภาพมาตรฐานเป็นจำนวนเงิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  2. สิทธิ์ใช้งานภาพแบบเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน $250,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  3. สิทธิ์ใช้งานวิดีโอเป็นจำนวนเงิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

  4. สิทธิ์ใช้งานเพลงเป็นจำนวนเงิน $10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 4. หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โทรศัพท์: (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐฯ 1-866-663-3954, ภายนอกสหรัฐฯ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

 5. คุณจะชดใช้ให้และให้ค่าสินไหมทดแทนและไม่เอาผิด Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้จัดการ สมาชิก และซัพพลายเออร์ สำหรับค่าเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเนื้อหาภาพอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งตาม TOS เหล่านี้ คุณยังตกลงจะชดใช้ให้แก่ Shutterstock สำหรับค่าใช้จ่ายและรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Shutterstock ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีกับ Shutterstock

ส่วนที่ V เงื่อนไขเพิ่มเติม
 1. Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว้นแต่จะมีการบัญญัติไว้ตามกฎหมาย ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะไม่สามารถคืนเงินได้แม้ว่าการสมัครสมาชิกของคุณจะสิ้นสุดลงก่อนวันหมดอายุ คุณอนุญาตให้ Shutterstock เรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาชิกเต็มรูปแบบสำหรับระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในขณะที่ซื้อ ในกรณีที่ Shutterstock พิจารณาแล้วว่า คุณมีสิทธิ์รับเงินคืนทั้งหมดหรือบางส่วนจากค่าธรรมเนียมที่คุณชำระไว้ การคืนเงินดังกล่าวจะดำเนินการโดยใช้วิธีชำระเงินแบบเดียวกับที่คุณใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แรก หากคุณพำนักอาศัยในสหภาพยุโรปและยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากชำระเงินให้แก่ Shutterstock Netherlands, B.V. แล้ว และคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือให้สิทธิ์ใช้งานเนื้อหาภาพใด ๆ Shutterstock Netherlands B.V. จะคืนเงินที่คุณได้ชำระไปแล้วสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยกเลิกแล้วดังกล่าว หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (โทรศัพท์: ภายในสหรัฐฯ 1-866-663-3954, ภายนอกสหรัฐฯ 1-646-419-4452 อีเมล: ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า)

 2. หลังจากแผนการสมัครสมาชิกของคุณหมดอายุ จะมีการต่ออายุแผนดังกล่าวโดยอัตโนมัติด้วยเงื่อนไขเดิมกับแผนที่คุณซื้อในครั้งแรก คุณสามารถปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติได้ทุกเวลาก่อนการต่ออายุโดยใช้การตั้งค่าบัญชี คุณอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ Shutterstock มีสิทธิ์คิดค่าธรรมเนียมจากการต่ออายุอัตโนมัติแต่ละครั้งจนกว่าคุณจะปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ

 3. หาก Shutterstock จำเป็นต้องมีการเก็บภาษีทางอ้อม (เช่นภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสินค้าและบริการและอื่น ๆ ) ภายใต้กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่พำนักของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบในการเสียภาษีทางอ้อมนี้ หาก Shutterstock ไม่ต้องเก็บภาษีทางอ้อมจากคุณ คุณอาจจำเป็นต้องประเมินภาษีดังกล่าวด้วยตนเองตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่คุณพำนัก หากมีการกำหนดให้ Shutterstock หรือคุณรวบรวมหรือส่งภาษีโดยตรงหรือโดยอ้อม คุณอาจต้องประเมินภาษีดังกล่าวด้วยตนเองภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศที่คุณพำนักอาศัย

 4. “โอนต่อให้ผู้อื่นไม่ได้” ที่ใช้ในที่นี้หมายความว่า ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะใน TOS เหล่านี้ คุณไม่สามารถขาย, ให้เช่า, โหลด, ให้, ให้สิทธิ์ใช้งานต่อ, หรือถ่ายโอนเนื้อหาหรือสิทธิ์ใช้งานเนื้อหาให้ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถถ่ายโอนเนื้อหาให้บุคคลที่สามครั้งเดียวเพื่อจุดมุ่งหมายของการให้บุคคลที่สามดังกล่าวสั่งพิมพ์และ/หรือผลิตสินค้า โดยรวมเรื่องเนื้อหาไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ หากคุณทราบว่าเว็บไซต์สื่อสังคมใช้เนื้อหาใด ๆ ในลักษณะที่เกินกว่าสิทธิ์ที่คุณให้ไว้ คุณเห็นชอบที่จะลบงานต่อยอดทั้งหมดที่รวมเนื้อหาจากเว็บไซต์สื่อสังคมดังกล่าว และแจ้ง Shutterstock ทันทีเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์สื่อสังคมดังกล่าว คุณตกลงที่จะทำตามขั้นตอนเพื่อการค้าที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันบุคคลที่สามไม่ให้ทำซ้ำเนื้อหาใดๆ หากคุณทราบถึงการทำซ้ำเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งเราทางอีเมลที่ support@shutterstock.com

 5. เมื่อได้รับแจ้งจาก Shutterstock หรือถ้าคุณทราบว่าเนื้อหาใด ๆ อาจถูกคุกคามหรือการเรียกร้องการละเมิดที่เกิดขึ้นจริง การละเมิดสิทธิอื่น หรือข้อเรียกร้องอื่นใดที่ Shutterstock อาจต้องรับผิด หรือหาก Shutterstock ลบเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการลบดังกล่าว คุณจะลบเนื้อหาจากระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของคุณ (อิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพ) และถ้าเป็นไปได้ ยุติการใช้ใด ๆ ในอนาคตของเนื้อหาที่ลบออกไปโดยค่าใช้จ่ายของคุณเอง Shutterstock จะจัดเตรียมเนื้อหาเทียบเคียง (ซึ่งการเปรียบเทียบจะถูกกำหนดโดย Shutterstock ในการตัดสินเชิงพาณิชย์ที่สมเหตุสมผล) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TOS ฉบับนี้

 6. หากคุณใช้เนื้อหาภาพใด ๆ เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์งานที่สร้างขึ้นสำหรับหรือส่งมอบไปยังลูกค้า คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้านั้นให้ Shutterstock ทราบ ตามการร้องขอที่สมเหตุสมผลของ Shutterstock

 7. ข้อโต้แย้งหรือการอ้างสิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องตกลงกันโดยการระงับข้อพิพาทซึ่งบริหารภายใต้กฎระเบียบการระงับข้อพิพาททางการค้าของสมาคมการระงับข้อพิพาทอเมริกัน หรือของศูนย์แก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งนานาชาติ มีผลบังคับใช้ในวันที่เริ่มการระงับข้อพิพาท ไม่ใช่ในศาล และการตัดสินขึ้นอยู่กับอนุญาโตตุลาการ ซึ่งอาจเข้าสู่ศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลดังกล่าว หรือมีเขตอำนาจศาลเหนือฝ่ายหรือแอสเซ็ทที่เกี่ยวข้อง สถานที่เพื่อการระงับข้อพิพาทคือรัฐและเคาน์ตี้นิวยอร์ก ภาษาที่ใช้เพื่อการระงับข้อพิพาทคืออังกฤษ จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งท่าน แต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการการระงับข้อพิพาทของตนเอง Shutterstock มีสิทธิ์ในการเริ่มดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือดำเนินการเพื่อความยุติธรรม หรือเข้าสู่กระบวนพิจารณาต่อศาลใด ๆ ในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจเพื่อขอคําสั่งชั่วคราวหรือคำสั่งอื่นที่มีผลต่อคุณในเหตุการณ์ที่ (ในความเห็นของ Shutterstock) การดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นหรือต้องการ

 8. TOS เหล่านี้จะถือว่าไม่เป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใด แต่จะเป็นไปตามความหมายที่ถูกต้องของภาษาที่ใช้ TOS เหล่านี้ถูกควบคุมโดยและจะถือว่าเป็นไปตามกฎหมายแห่งรัฐนิวยอร์ก โดยไม่คำนึงว่าจะขัดแย้งกับหลักการกฎหมายหรือไม่

 9. ถ้าคุณเข้าสู่ TOS นี้ในนามนายจ้าง หรือนิติบุคคลอื่น เท่ากับว่าคุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจเต็มในการกระทำนั้น ในกรณีที่คุณไม่มีอำนาจดังกล่าว คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อ Shutterstock หากมีการละเมิดเงื่อนไขใน TOS นี้ คุณอนุญาตในที่นี้ให้ Shutterstock ได้รับสิทธิ์ใช้งานแบบจำกัด ไม่จำกัดเฉพาะแต่เพียงผู้เดียว แบบทั่วโลก สำหรับเครื่องหมายการค้าเอกสารส่งเสริมการขายของ Shutterstock รวมถึงรายชื่อลูกค้าสาธารณะ การใช้เครื่องหมายการค้าของคุณโดย Shutterstock จะเป็นไปตามนโยบายการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นที่คุณได้จัดหาไว้ให้แก่ Shutterstock ตลอดเวลา และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของคุณตลอดเวลา Shutterstock ยังตกลงเพิ่มเติมว่าจะใช้ความพยายามตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อยกเลิกการใช้เครื่องหมายการค้าที่เจาะจงของคุณในเวลาไม่ช้ากว่าสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ Shutterstock ได้รับคำขอทางอีเมลจากคุณซึ่งส่งมาที่ legal-notices@shutterstock.com

 10. จำนวนเนื้อหาที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ สำหรับวัตถุประสงค์ของ TOS นี้ คำจำกัดความของคำว่าหนึ่งวันหมายถึง รอบเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง โดยเริ่มต้นเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ หนึ่งเดือนหมายความถึงหนึ่งเดือนปฏิทินเริ่มต้นจากวันและรวมวันที่ที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ และสิ้นสุดในวันก่อนหน้า (i) วันที่เดียวกันกับที่คุณซื้อในเดือนต่อมา หรือ (ii) วันสุดท้ายของเดือนต่อมา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสมัครสมาชิกรายเดือนในวันที่ 5 มีนาคม ก็จะต่ออายุในวันที่ 5 เมษายน ถ้าคุณสมัครสมาชิกรายเดือนในวันที่ 31 สิงหาคมก็จะต่ออายุในวันที่ 30 กันยายน

 11. รหัสคูปองหรือส่วนลดใด ๆ ที่ใช้ได้กับการซื้อการสมัครใช้งานที่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ จะใช้ได้กับการผ่อนชำระงวดแรกของการซื้อดังกล่าวเท่านั้น เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคูปอง

 12. หากหน่วยงานควบคุมกฎหมายหรือกฎระเบียบของเขตอำนาจศาลพบว่า เงื่อนไขประการใดของเงื่อนไขการใช้บริการ (TOS) เหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นจะจำกัดเฉพาะในส่วนที่มีปัญหานั้นเท่านั้น และจะไม่กระทบกับส่วนที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดนั้นหรือส่วนอื่นใดของ TOS เพื่อให้ TOS เหล่านั้นยังคงสามารถบังคับใช้และมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป

 13. เป็นที่เข้าใจและยอมรับโดยชัดแจ้งว่า TOS นี้เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นเฉพาะสำหรับประโยชน์ร่วมกันของฝ่ายต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้เท่านั้น และ TOS นี้ไม่มีเจตนาที่จะให้ประโยชน์ สิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกพันใด ๆ ก็ตามแก่บุคคลที่สาม

 14. ในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขใดก็ตามในข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงอื่น ๆ กับ Shutterstock, Shutterstock มีสิทธิ์ยกเลิกบัญชีของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมีสิทธิ์อื่นเพิ่มเติมตามกฎหมายและ/หรือความชอบธรรม Shutterstock จะไม่มีภาระผูกพันใดในการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณชำระให้มา หากบัญชีของคุณถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลด้านการละเมิด

 15. Shutterstock ไม่มอบสิทธิ์ และไม่ให้การรับประกันใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่สามารถระบุได้ถึงตัวบุคคลที่อาจมองเห็นได้ในเนื้อหาภาพ เพลง หรือเสียงอื่นใดในวิดีโอ เครื่องหมายการค้า รูปลักษณ์โดยรวม (trade dress) หรืองานออกแบบที่มีลิขสิทธิ์ หรือผลงานศิลปะหรือสถาปัตยกรรมที่แสดงอยู่ในเนื้อหาภาพ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ Shutterstock มีเพียงหนังสือยินยอมให้สิทธิ์เผยแพร่ภาพนายแบบนางแบบหรือทรัพย์สิน ซึ่งระบุไว้อย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ Shutterstock เท่านั้น

 16. การรับผิดของ Shutterstock ภายใต้สิทธิ์ใช้งานเฉพาะรายที่ซื้อภายหลังจากนี้ ต้องไม่เกิน "การจำกัดความรับผิด" ที่บังคับใช้กับสิทธิ์ใช้งานซึ่งมีผลในช่วงเวลาที่ลูกค้าทราบหรือควรทราบเกี่ยวกับการเรียกร้องดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงจำนวนครั้งที่มีการให้สิทธิ์ใช้งานหรือใช้เนื้อหาภาพนั้น

 17. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นพิเศษในส่วนที่ IV ของข้อตกลงนี้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Shutterstock จะรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามซึ่งเรียกร้องสิทธิ์ผ่านคุณ โดยเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ หรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ Shutterstock และ/หรือเนื้อหาภาพที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น (ไม่ว่าเป็นไปตามสัญญา การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) รวมแล้วไม่เกินกว่าจำนวนเงินซึ่งทาง Shutterstock ได้รับจริงจากคุณสำหรับสิทธิ์การใช้งานเนื้อหาภาพที่ใช้ได้

 18. Shutterstock รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ผู้จัดการ สมาชิก ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือซัพพลายเออร์ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป เป็นบทลงโทษ ในกรณีพิเศษ ทางอ้อม เป็นผลมาจากการกระทำใด ๆ หรือโดยมิได้ตั้งใจ หรือการสูญเสียผลกำไรหรือความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียอื่นใดที่เกิดจากการใช้งานเนื้อหาภาพ การละเมิดข้อตกลงนี้ของ Shutterstock หรือการกระทำอื่น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ แม้ว่าทาง Shutterstock จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียนั้นแล้วก็ตาม

 19. เนื้อหาภาพทั้งหมดจัดเตรียมไว้ให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิ์ ความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งในส่วนที่ III เนื้อหาภาพบางอย่างอาจมีองค์ประกอบที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตเพิ่มเติม หากมีการแก้ไขหรือใช้เนื้อหาภาพนั้นในบริบทที่เฉพาะเจาะจงบางประการ หากคุณแก้ไขหรือใช้เนื้อหาภาพในบริบทดังกล่าว คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการได้มาซึ่งการอนุญาตเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดไว้นั้น

 20. Shutterstock ไม่รับประกันว่าเนื้อหา, เว็บไซต์ Shutterstock, หรือสื่ออื่นจะตรงตามความต้องการของคุณ หรือการใช้งานนั้นจะไม่ติดขัดหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้งานเนื้อหานั้นแต่เพียงผู้เดียว

 21. ในกรณีที่คุณใช้ข้อมูลบัตรเครดิตปลอมเพื่อเปิดบัญชีหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อ Shutterstock ทาง Shutterstock จะยื่นคำร้องเรียนในทันทีไปยัง www.ic3.gov ซึ่งเป็นศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมอินเทอร์เน็ต อันเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และ ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติ (National White Collar Crime Center)

 22. บุคคลที่ทำสัญญา Shutterstock:

  1. เนื้อหาภาพ

   • ถ้าคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา หรือหากคุณสร้างบัญชีก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2015 "Shutterstock" หมายถึง Shutterstock, Inc. บริษัทเดลาแวร์มีสำนักงานอยู่ที่ Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, สหรัฐอเมริกา

   • ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาและสร้างบัญชีของคุณก่อนหรือวันที่ 3 สิงหาคม 2015 "Shutterstock" หมายถึง Shutterstock Netherlands, B.V. จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีสำนักงานอยู่ที่ Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, the Netherlands

  2. เพลง หากคุณได้รับอนุญาตการใช้สิทธิเพลง "Shutterstock" หมายถึง Shutterstock Music Canada ULC, มีที่อยู่ที่ 4398 St-Laurent, Suite 103, Montreal, QC H2W 1Z5, Canada

มีผลวันที่: 23 มกราคม 2018